Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Stef en Hildegard"Nr. 40, Februari 1993 • Béa Migom • Kristel de Weerdt
Er was ook een duidelijke en structurele taakverdeling: ik deed de programmering en de organisatie van het festival, Stef had de zakelijke leiding en Guy de artistieke; later is Hildegard De Vuyst...De samenwerking met Guy, Stef en Hildegard heeft mijn manier van kijken zeker beïnvloed, in hoever is moeilijk te omschrijven...Ik vermoed dat de programmering zal gebeuren in nauwe samenwerking van Dirk Pauwels en Hildegard De Vuyst, met impulsen en ideeën van de drie artiesten, Frank Theys, Pol Hoste en Alain Platel; tenzij

Nr. 45, April 1994 • Inhoudstafel
Eindredactie Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee Marleen Baeten, Hildegard De Vuyst, Stef Driezen, Hugo Durieux, Rudi Laermans, Eddie Vaes, Win Van Berkel, Kurt...boekhandels van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen - DeSin-gel, Desguinlei 25 - Monty, Montig-nystraat...Deel 6 Vluchtige flarden, genoteerd door Stef Driezen, dramaturg bij Torka T. 46 Landjuweel: een overjaars festival voor amateurtoneel Kurt Vanhoutte en Win Van Berkel Foto

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
Na de oprichting in 1992 leverde hij met Ceremonia behoorlijk wat produk-ties af: Kom terug ('92), Soep ('93), Nachtelijk Symposium ('94), Poète et prisonnier ('94) en Kamer en de man ('94). In grote...Verteld door middel van vormen en kleuren die niet realistisch zijn in de zin van 'realistisch', maar die een eigen vorm gekregen hebben, en dat kan tot in het abstracte gaan...Hildegard De Vuyst Foto's: Phile Deprez In volgorde van afdruk: Eric De Volder Tina Lippens als De dansers en de danseressen in Kom terug Philippe Flachet als

Nr. 49, April 1995 • Inhoudstafel
Aan dit nummer werkten mee Ludo Abicht, Stef Ampe, Edwin Carels, Peter De Jonge, Hildegard De Vuyst, Herwig de Weerdt, Dieter Lesage, Alex Mallems, Johan Reyniers, Véronique Rubens...02/201 09 18 Verkooppunten Etcetera wordt verkocht in de betere boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst...Kannibalisme en verscheidenheid Geert Opsomer en Stef Ampe over het theater vandaag 14 Eric De Volder Hildegard De Vuyst in gesprek met een theatermaker hors des choses 18 Alleen

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Gesprek met leden van de vier Raden van Advies; Theo Van Rompay en Stef Ampe nr 53 p 19 Boeken Addenda/Bij Samuel Beckett, E.M...Jongeren, pop en theater, nr 48 p 21 Ampe, Stef en Opsomer, Geert, Kannibalisme en verscheidenheid...Over het theater vandaag, nr 49 p 10 Asselberghs, Herman, Brief aan Geert Opsomer en Stef Ampe (reactie op Kannibalisme en verscheidenheid, nr 49), nr 50 p 61 Baervoets, Alexander

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Arne Sierens (Mouchette en Moeder en kind) en Eric de Volder (Het verhaal van Paard Parel en Boer Dees). Ze durven associatief tewerk gaan, ze overschrijden genres en door de semiotische rijkdom aan...Jan Simoen kwam met het theater in contact door op het eind van de jaren tachtig foto's te maken voor Oud Huis Stekelbees, dat toen onder leiding stond van Guy Cassiers, Stef Ampe en Hildegard De...Jan Simoen kreeg voor Polaroid schrijfadvies van Guy Cassiers en Hildegard De Vuyst

Nr. 68, Juni 1999 • Personalia
Ze is dansrecensent bij de krant De Morgen en volgt een acteursopleiding aan het Conservatorium van Antwerpen...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en is daarnaast actief als essayiste...02/201 09 18 (maandag en donderdag) fax 02/203 02 05 Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Mangelschotsstraat 13, B-1861 Wolvertem Ontwerp Dooreman Zetwerk en

Nr. 68, Juni 1999 • Hildegard De Vuyst • Een dramaturgie van het gebrek
De staf (die behalve artistiek leider Guy Cassiers bestond uit Stef Ampe, Kristel Deweerdt en mezelf) speelde daarin een cruciale rol, zonder het alleenrecht te hebben op de inhoudelijke agenda...Pas dan werd me duidelijk dat dramaturgen weliswaar aangesproken worden om te zorgen voor verdieping en verbreding, voor onder- en bovenbouw, maar verder hun mond moeten houden en geen impact hebben...Waarom dient de communicatie over het gevoerde beleid naar buitenaf als gladgestreken, beredeneerd en continu gepresenteerd te worden, terwijl het juist impulsen en intuïties, breuken en

Nr. 68, Juni 1999 • Inhoudstafel
Eindredactie Johan Wambacq Aan dit nummer werkten mee Jean-Marc Adolphe, Peter Anthonissen, Stef Ampe, Hildegard De Vuyst, Koen Gisen, Carl Hourcau, Rudi Laermans, Katia Segers, Gerrit Six, Pieter...Marleen Baeten sprak met Stefaan De Ruyck, zakelijk leider van Het Toneelhuis en voorzitter van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (VDP). 21 Sociaal en artistiek beleid: water en vuur...24 Zin en onzin van sponsoring Muzieksociologe Katia Segers over de rol van de markt en de overheid

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
vzw'. In hun korte woord vooraf benadrukken hoofdredacteur Hildegard De Vuyst en VTi-directeur Klaas Tindemans dat de opdrachtgever nergens inhoudelijk is tussengekomen...Geloofsverlies, dat is ook de diagnose van Hildegard De Vuyst en Klaas Tindemans...Immers, eerst het Kaaitheaterfestival en Schaamte, vervolgens Kaaitheater trokken resoluut die internationale kaart, ook en vooral op het vlak van (co-)producties, die een waarmerk was en is van

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
De culturele centra richtten zich bijgevolg eerder op het lokale verenigingsleven en een receptieve voorstellingswerking, en de beschikbare ruimtes werden zo polyvalent en flexibel mogelijk...De videowerking en het jeugdtheater worden begin jaren negentig door de nieuwe leiding van de Beursploeg (Paul Corthouts en Stef Ampe) afgestoten...Jaren 90 Er is de komst van het Beurskaffee, dat refereert aan het gegeven dat de Beurs zijn gebouw en werking expliciet open wil stellen voor de dynamiek en energie van de stad Brussel