Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Steunpunt Cultuur-Onderwijs"



Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Op soortgelijke wijze ontleende het gelegenheidsgezelschap een sterk literair steunpunt aan één van 's werelds groten...Als de Minister van Cultuur het verschil niet kent tussen goed en slecht theater, dan willen wij geen ambtenaren worden...Frank Van Oss, "Dossier Alternatieve Culturele Centra, Limelight: puur cultuur", in Opvoeding, driemaandelijks tijdschrift van de Centrale voor socialistisch cultuurbeleid, jg

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Ooit hebben we gedacht dat theater, film, muziek, beeldende kunsten, kortom dat cultuur een steunpunt kon zijn om maatschappelijke veranderingen aan te zwengelen, naïever nog: dat een militante...het beste geval wil ook de politicus de samenleving leefbaarder en aangenamer te maken, en in zijn ogen kunnen kunst en cultuur daar een rol bij spelen

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
Instituut in zijn bestaan als onafhankelijk steunpunt voor het podiumgebeuren bedreigd...Het is aan de politiek om te beseffen dat het tijd wordt om ook dit soort niet controleerbare manipulaties van de cultuur achterwege te laten

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Als er een btw-verlaging kan komen voor de snijbloemen, waarom is het dan niet mogelijk om kunst en cultuur vrij te stellen van btw of in elk geval de btw fors te verlagen...Aangezien acv Cultuur geen cijfers kon of wou vrijgeven, kunnen we geen volledig beeld schetsen...Volgens Knar Van Pellecom (ACOD Cultuur) speelt ook het individualisme dat heerst in de theatersector een rol

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Dit project beoogde een reorganisatie van de administratie, met als doel bij alle bevoegdheden van de voormalig minister van Cultuur - Welzijn, Volksontwikkeling en Cultuur - een eenvormige erkennings...Festivals en Steunpunt Nieuw zijn de categorieën festivals en steunpunt voor de podiumkunsten die aan de bestaande categorieën theater, muziektheater, dans en kunstencentra worden toegevoegd...Meer nog, aangezien het VTi zowat het enige steunpunt in Vlaanderen is, lijkt dit punt uit het decreet 'à la tête du client' geschreven

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Welke adviezen en meetinstrumenten de administratie cultuur (of eventueel het nieuwe steunpunt voor de culturele centra, de vzw punt.ccultuur, in dit ontwerpdecreet met 22 miljoen fr...het beste geval is die persoon heel competent en kan de schepen van Cultuur met behulp van dit ontwerpdecreet inderdaad zijn beleid daadkrachtig doorzetten en op korte termijn concrete...Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem Papierberg Beide ontwerpen van decreet van de minister van Cultuur gaan uit van de autonomie van de gemeenten en proberen de uitbouw van een

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
De beoordelingscommissies en de administratie Cultuur zelf hebben qua openbaarheid eerder een tussenpositie, ze kunnen de mate van openbaarheid van informatie telkens opnieuw afwegen...experts), de financiële controle wordt losgemaakt van de administratie, die een kenniscentrum of een soort steunpunt wordt...Een voorspelling: reflexief cultuurbeleid Aangezien de budgetten voor cultuur de jongste jaren al substantieel toegenomen zijn, verwacht Pascal Gielen vooral een (vraag naar

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
Het project rond Cultuur en Onderwijs, C02, is een ander belangrijk voorbeeld5...En men is het in bepaalde middens blijkbaar niet gewoon om voor cultuur te betalen...2002 waren er de architecturale parcours per fiets of per bus en een tentoonstelling over architect Huib Hoste 5 C02 is een regionaal steunpunt voor Cultuur en Onderwijs

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Steunpunt cultuur en onderwijs Eén van mijn wensdromen is dat alle artistieke organisaties (theater, dans, beeldende kunst, literatuur, film, architectuur, muziek enzovoort) één procent van...hun inkomsten zouden doorgeven aan een onafhankelijk steunpunt voor Cultuur en Onderwijs...Daarom denken we dat het steunpunt voor Cultuur en Onderwijs onafhankelijk moet zijn en niet verbonden aan een grote administratie

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Heel veel hangt ook af van hoe het zal lopen met het steunpunt Cultuur en Onderwijs...OLAERTS: In het protocol hebben we de optie genomen voor een steunpunt dat tussen beide departementen in staat, en waarin Cultuur en Onderwijs een gelijkwaardige input hebben...Op dit ogenblik is er door de kabinetten en de administraties Cultuur en Onderwijs een basistekst opgesteld waarin wij de globale doelstelling voor dat steunpunt hebben neergeschreven

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
het najaar 2003 hoopt men op basis hiervan een definitieve opdrachtsverklaring voor het Steunpunt Cultuur-Onderwijs te kunnen uitschrijven...Het valt te voorzien dat de koepels niet bepaald enthousiast zullen reageren op de plannen voor een de-partementoverstijgend Steunpunt Cultuur-Onderwijs...Ook het toekomstige kunstendecreet, dat voorziet in subsidies voor kunsteducatie (zie Etcetera 86, p. 45), en het op te richten Steunpunt Cultuur-Onderwijs voorzien in de behoefte aan een

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
samenwerking met een netwerk van internationale partnerorganisaties wordt gewerkt aan een symbiose van cultuur en wetenschap, technologie en natuur...Constant ontwikkelt projecten die zich door middel van radio, elektronische muziek en databaseprojecten bewegen tussen culturele activiteit en de cultuur van werk...Als infoen steunpunt voor kunstenaars streeft het nicc naar meer aandacht voor de concrete realiteit en de noden van de kunstenaars, en naar meer inspraak voor hen in de kunstsector

Nr. 105, Februari 2007 • Wouter Davidts, Maarten Delbeke • Van klei tot kristal
Cultuur met grote C hield zich nu eenmaal op in de zogenaamde cultuurpaleizen zoals de (groot)stedelijke theaters en musea...Door in haar architectuur stedelijke thema’s van representativiteit en afstandelijkheid op te nemen, brengt de nieuwe Warande zelfbewust tot uitdrukking dat cultuur vandaag inderdaad niet langer het...2005) Verzameld werk(t). Cultuurcentra en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel, Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid, Brussel

Nr. 112, Juni 2008 • Pieter T'Jonck • Nieuwe netwerken: Vlaanderen-Istanbul
De stad is het toneel van een – voorlopig vreedzame – clash tussen de traditionele cultuur van mensen die van het platteland naar de stad trokken, en de op Westerse leest geschoeide stedelijke cultuur...Het lokale steunpunt is Garajistanbul, een theater dat, zoals de naam suggereert, in een oude garage gehuisvest is. Je denkt meteen terug aan de opkomende kunstencentra in Vlaanderen in het begin van...De overheid kijkt – vooralsnog – de andere kant op als het gaat over overheidssteun voor dit ‘jonge geweld’. Niet dat ze aan cultuur geen lippendienst bewijst

Nr. 112, Juni 2008 • Johan Reyniers • De Gebeurtenissen
Minister van Cultuur Bert Anciaux vraagt garanties voor een correct beheer van het museum • Volgens een onderzoek van het steunpunt Cultuur Lokaal is de gemiddelde bezoeker van een Vlaams






Development and design by LETTERWERK