Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


208 document(en) met "stof" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
het zomer buiten of niet ? (Stofwolk) Maar waar komt al dat stof vandaan ? Van welke zandstorm

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Het soort scenografisch vernuft dat een verhouding van regisseur en acteur tot de stof letterlijk ruimte geeft en in zoveel theater van vandaag de echte vernieuwing betekent, is afwezig

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
De methode van Laban, de stof die daarin zit, d.w.z

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
STOF TOT NADENKEN SEMIOTIEK Umberto Eco ('De naam van de roos') is, zoals bekend, hoogleraar semiotiek

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
De mens is stof en tot stof zal hij wederkeren...Verne Ach, zo... Omen Mijnheer, wat is een parel ? Verne Een parel is... een parel is... Omen Is een parel ! U hebt de stof niet bestudeerd...Ik kijk hen aan, één na één... neen, ik betreed hen, gelijk de kamers van een huis dat reeds voorgoed gesloten is, dat alleen nog bestaat uit een verbleekte herinnering -- schemer en stof, en wat

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Op de karakteristieken van deze malaise willen we hier nu niet dieper ingaan: dat is stof voor een ander hoofdstuk

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Johan Thielemans schudde het stof van de libretto, genoot van de voorstelling en praatte na met Luc Bondy, regisseur en opvolger van Peter Stein...De stof voor Cosi fan Tutte was gevonden

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
tegenstelling tot ander werk dat altijd zwaar beladen is met allerhande geschiedenis (duits verleden, mythische stof, politieke ontwikkeling) concentreert Kwartet zich exclusief op de verhouding

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Dat wordt er niet beter op in deze opvoering, die Vissenaken zelf heeft geregisseerd: hij weet geen reliëf aan de stof te geven, zodat anekdote of melodramatisch moment alle met dezelfde lauwe...Hoewel, dat het ook anders kan, en dat de Verkaufte Braut per definitie geen onbruikbare stof is, heeft destijds Max Ophuls in een van zijn eerste films bewezen (in 1932). De onbeholpenheid van

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Panov heeft deze stof voor zijn tweede avondvullend ballet gekozen...Maar Der Papiertiger is van stof te complex en bijwijlen verbaal te pulserend om zich in louter geijkte vormen te laten begrijpen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
en 't zielenlampje glimt dal dit de stof beheerst als licht van hoogste waarde is jou als eigen werk tot levensdoel bestemd (Daniel Gustav haalt een revolver te

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
Dezelfde stof werd al gebruikt door Gerardjan Rijnders en Mia Meyer voor Schreber (1976). Fact gasteerde met deze produktie zo'n acht jaar geleden in de KNS, met Rijnders in de hoofdrol

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Al die drukte gaat de eenvoudige menselijke verhoudingen en dus de waarheid uit de weg, alsof de regisseur gaandeweg geen geloof meer had in zijn stof

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Nu blijft de potentiële rijkdom van de tekst echter onder het stof zitten...Daarachter een lintenscherm waardoor de vijf outsiders een receptie op de ambassade beloeren: ze pikken er stof op voor hun roddels

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
Dan gaat zijn hand sierlijk ronddraaien en valt de stof van zijn jas frivool rond zijn blote arm: door het gore realisme breekt plots een toneelcode, als citaat en herinnering

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Veel stof tot discussie

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Sommige daarvan verwijzen naar mythische stof en tonen een inwijdingsritus

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
De stof van het stuk is 'het peleton der favorieten'. Het intrigeert mij dat dingen lukken

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
het stof der dagen en nachten, der manen en der zonnen..want zij duldt geen stof van hen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Hacks, Muller en Lange grijpen in hun toneelwerk namelijk vaak terug naar antieke stof en klassieke toneelstukken om de verwezenlijkingen, problemen en (on)mogelijkneden van het socialisme te...Amphitryon kan zeker beschouwd worden als een exponent van dit "socialistisch classicisme": in Shakespeariaanse blanke verzen bewerkt Hacks de Amphitryon-stof - voordien al behandeld door zo illustere...Toen ging hij zo vrij met de stof om, dat de erfgenamen van Léhar protesteerden, en probeerden de vertoning te verbieden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK