Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "TIL voor de B-erkenning"Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 9 mei 1985 Advies aan Gemeenschapsminister Poma betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepsgezelschappen voor het toneelseizoen 1985-1986...De RAT heeft geadviseerd om van de ingediende aanvragen de volgende dossiers waarin voor de D-catcgorie werd geopteerd, onontvankelijk te verklaren voor erkenning : - Eigentijds Podium...Toneelgezelschap Ivonne Lcx, Antwerpen - in het kader van het pleidooi van TIL voor de B-erkenning ligt de verhouding thuis-tot reisvoorstellingen verkeerd

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Ook een natte duim voor Jean-Marie Frin van de Franse Comédie de Caen, want even impressionant en minstens even riskant was de manier waarop hij gestalte gaf aan de figuur van de onderbegaafd'e maar...Het drieluik De grenssteen van het gezelschap Dito Dito (bespreking verder in dit nummer) toonde nog eens hoe gevaarlijk de keuze voor ecclectisme is: wanneer de beoogde spanning tussen de...Niet alleen is het hele scènebeeld lineair geconcipieerd en perfect verdeeld door de plaatsing van de piano's en de acteurs, maar ook de keuze om een identieke tweeling te gebruiken voor Vera en Velsa

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Dus, Tillemans : jouw opmerking over de reactionaire argwaan van de (klein)burger voor de kunstenaar die niet met centen kan omgaan, die klinkt verdacht Maar belangrijker dan de samenstelling - op een...bepaalde manier moeten de professionelen toch aan het woord komen, dus beter via een structuur, dan via de vrije markt van de lobbying - is de kwaliteit van de adviezen, een kwaliteit die de voorwaarde is voor...Peeters probeert nu de vooroordelen van de theaterwetenschappers weg te nemen door een preciezer begrippenapparaat te introduceren en een voorstel te doen voor de wetenschappelijke uitbouw van de

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
De discussie over de nieuwe aviezen van de RAT wordt vooral in tegenstellende termen gevoerd: de anciens versus de nieuwlichters, de traditie tegen de avant garde, de artiesten tegen de critici, de...De huidige toestand waarin een aantal onafhankelijke leden voor deze partijen zetelen, is dan ofwel een gelukkig oponthoud in het systeem, of een teken dat de politieke partijen de theatersector niet...een SP-voorzitter zich voor de kar laat spannen van de hardste schreeuwers en daardoor de indruk versterkt dat de SP een partij is voor conservatieve lobbyisten


Development and design by LETTERWERK