Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


220 document(en) met "Ten Oorlog" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
AKT Antwerpen Als in de oorlog Op 29 oktober 1982 ging in de Beursschouwburg Als in de oorlog in première: de derde theaterproduktie van het Antwerps Kollektief voor Theaterprojekten...Door het weglaten van de Atheense vorst Theseus en de Thebaanse regent Creoon in Als in de oorlog en door anderzijds wel Eteocles ten tonele te voeren, kan AKT zich concentreren op het 'familiedrama...Als in de oorlog moest de spontaniteit wijken voor de banaliteit, waarbij men niet de indruk heeft dat dit een bewust aangewend procédé is, dan wel het falen van een tekstbewerking die 'al te

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Vuiltjes aan de lucht zijn er genoeg, maar alle tekorten ten spijt kunnen we nog eens lachen met een kwinkslag of een vluchtige witz...De acteurs weten van de wereld niet meer af, Walter resideert praktisch ten adresse NTG...Ten einde raad sluit Walter de repetitie af

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Het leiden van een oorlog, de wapenkunst, de wijsheid van de veldheer, de moed van de ridder, heeft hij die verzonnen...3.4 Leonore Oorlog breng je ons in plaats van vrede...Onze tijdgenoten uit een lange slaap roepen en dan misschien met een edel christenleger het gevaar en de roem van een heilige oorlog delen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Jef De Roeck AKT Antwerpen Als in de oorlog Etcetera ontving een lange brief van Gie Laenen onder de titel 'Als in de oorlog: de nasleep van tekstverdrukking...De titel die samensteller Jaak Van Schoor aan het cahier meegaf Theater in Vlaanderen 1982, dekt niet echt de lading en wel om twee redenen: ten eerste wordt dat Vlaanderen, dat al zo klein is, hier...al te zeer vanuit de Gentse situatie bekeken, wat in de keuze van de artikels de facto tot een vertekende of onvolledige weergave leidt en ten tweede (gevolg van ten eerste) lijkt de registratie van de

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Leesdrama De voorstelling opent met een jongetje dat, uitgedost als in de pruikentijd, met nog brandende zaallichten, in de zaal rondwandelt en ten slotte in het Duits uit Goethes Prometheus...Ze spreekt over oorlog, maar er is in heel de voorstelling nog niets opwindends gebeurt

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme (mysterieus): Luister, kwijnende keukenprinses: Alsoe ghecomen synde tot Vlanderen metten Tyl en de noch enen anderen reuse, ginc Lamme ten huyse van enen markies...Ali ... ten strijd ter spoên...Als Onder beschuldiging van moord op markies De Bei-Esprit, onder beschuldiging van poging tot massamoord ten huize genaamd «Chante-clair», eigenaar Ahasveer, bijgenaamd John

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
een interview met de Noordduitse radio, kort na de oorlog...levensstandaard van de blanke soort slechts hoog gehouden kon worden ten koste van de levensstandaard van de andere rassen...Ik had een tekst geschreven voor een conferentie in New York over postmodernisme, waarin het woord 'privilege' voorkwam in de negatieve betekenis die het voor ons heeft: je hebt iets ten koste van

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Maar de shit die ook hier ten overvloede vloeit, heeft dit voordeel: hij werkt als mest op onvruchtbaar land...Wanneer Büchner dan de vader van Leonce ten tonele voert, wil hij o.m...Ten slotte nog dit: het is ons een volkomen raadsel waarom De Speler slechts voor een beperkt aantal voorstellingen op het programma kwam i.p.v

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
zijn colbertpakje valt hij ten gronde (dood...Operafiguren, zo vindt hij, zijn altijd ambigu, en deze gespletenheid vindt men ten overvloede bij dit historisch personage terug...Het merkwaardige bij Boesmans' houding is dat hij binnen zijn partituur allerlei persoonlijke binnenpretjes stopt: de eerste scène begint met een koor dat over de oorlog zingt

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Kurt Jooss beeldt in dit ballet de mens uit als speelbal van politici zonder scrupules, van oorlog, wreedheid, uitbuiting, misleiding en dood...Roer dit alles door mekaar gedurende ten minste 45 minuten...Ik heb hardnekkig geprobeerd om in beide voorstellingen iets terug te vinden van de Centraal Europese School van voor de oorlog

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Een zeer creatieve oorlog Ik zie de figuur van Nova als het koor in een klassieke tragedie, maar het essentiële verschil is dat in die samenleving veel meer maatschappelijke consensus bestond...maar er bleek nog een zeer creatieve oorlog gevoerd te kunnen worden, er bleek een fantastische economische opbouw mogelijk te zijn, die dan weer uitliep op totale vervreemding...Het is geen filmbelichting, een studiobelichting zoals ze dat deden ten tijde van de stomme film

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Ten eerste loopt Bond zo niet het risico zijn publiek te verliezen en ten tweede is geweld het symptoom bij uitstek van onze maatschappij...Ten eerste drukt de overwinning van een mijnwerker op de vertegenwoordiger van de klassieke wereld (betekenisvol Heros genoemd) een hernieuwd geloof uit in het vermogen om een onrechtvaardige sociale...Haar schuld is volgens Bond ook te wijten aan het feit dat oorlog een uitwas is van een onrechtvaardig systeem opgelegd door Xenia's sociale klasse

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Twee produkties die in vele opzichten verwant zijn : beide gingen uit van een bestaande tekst (Tsjechov en Ada-mov) maar lieten die tussendoor vallen ten voordele van het werkproces, het eigen verhaal...Tichelens bewerking herdoopt als Te meiden, en ten slotte in mei-juni dit jaar nogmaals De Ghelderode, m.n...beslissingen als enige niet tot de vereniging toetrad" (als vereniging is hier bedoeld GENOT). Wij zijn wel ten zeerste verbaasd over deze bewering

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
de visie van een oorlogsmisdadiger op een oorlog die hij lang overleefd heeft; Adieu sans rancune (Paljas), een scheidend politicus en zijn houding tegenover corruptie ; Damiaan (Teater 19), het leven...Het wellicht ten dele geïmproviseerde karakter van de tekst levert een zwak gestructureerd verhaal op: een vrouw maakt een busreis om haar twee dochtertjes - een tweeling van drie - weg te brengen...dit een bewust tricheren ten koste van een onderwerp dat nog steeds in de markt schijnt te liggen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
werd door Joris Diels in 1942 opgericht, en na de oorlog uitgebouwd onder leiding van Corry Lievens (tot aan haar dood, in 1968, directrice). Momenteel bevat het repertoire kinderstukken (De reis naar...Onlangs verhoogde het Mortselse gemeentebestuur de zaalhuurprijzen zo drastisch voor niet-Mortselse verenigingen, dat de enige geschikte theaterruimte ten zuiden van Antwerpen, geen belangrijke...Bert Verhoye en Piet Piryns (beiden journalist) schrijven de teksten, waarbij zij een absoluut gebrek aan zelfkritiek ten toon spreiden

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
1974 kregen de Panovs ten slotte, na heel wat moeilijkheden met weerklank in de westerse (ballet)pers, de toestemming om naar Israël uit te wijken...door de Russische literatuur: Oorlog en Vrede naar Tol-stoi op muziek van Tsjaikowski (nadat de Prokofiev-erfgenamen hun toestemming geweigerd hadden om een selectie uit het werk van de componist te...ieder geval werd Valery Panov ten slotte op 23 februari 1984 benoemd

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Verne Houdt u mij ten goede...Ik ben een even slechte danser als tafelredenaar, maar ik wil toch gaarne met mijn stiefdochter Valentine het bal openen, hoewel ik natuurlijk liever mijn vrouw ten dans gevraagd had, maar die is te...Ik heb mij in mijn vertellingen altijd ten doel gesteld mijn zogenaamde uitvindingen te baseren op een ondergrond van bestaande feiten

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Dada Na het einde van de oorlog en de ondergang van het keizerrijk blijft het expressionisme voortbestaan...Maar de eigenlijke avant-gardebeweging is het tijdens de oorlog in Zürich ontstane dadaïsme...Peeters correspondeerde reeds sinds 1919 met Herwarth Walden en stelde tijdens het tweede Congres voor moderne kunst te Antwerpen (januari 1922) werk ten toon van o.a

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Te weinig 'spannend' is alleszins Don Quichot zelf (Vic De Wachter). Zijn indrukwekkende intrede in waardig waardeloos kostuum ten spijt, mist robot-Quichot in zijn hypnotische ernst de dwaze kracht...Tot òf het publiek de escalatie beu wordt, òf de groep zelf het spel ten einde raad over een andere boeg gooit...De leden van de Raad zijn zich allen bewust van hun verantwoordelijkheid ten overstaan van de Minister in verband met het te voeren beleid ten overstaan van het theater-gebeuren in Vlaanderen en dit

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
helemaal opgehelderd welke zijde van dit dubbelleven hem ten slotte dwong te vluchten: de affaire met een hooggeplaatste Venetiaanse dame die een kind van hem kreeg, of het openbare debat dat hij in 1776 met...Ze vertellen aan hun meisjes dat ze naar de oorlog moeten en nemen geroerd afscheid...De opera toont hoe de meisjes eerst aan deze nieuwe minnaars weerstaan, maan ten slotte toch toegeven


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK