Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Ter Braak"Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
nietwaar wij hebben geen tijd voor een god of zulk soort gedachten omdat ik van mijn familie hou omdat ik mijn kinderen met grote pijn ter wereld heb gebracht daarom kan ik niet daarom kan geen...dat niet iets heel vreemds in de wereld van de mensen Ik verlang naar je als naar de messias ik zal je volgen waar ook ter wereld zo niet in deze dan in de volgende...misschien braak je dan je verschroeiende antwoord jouw hete steen naar buiten waartoe ik je heb aangezet Op de rand van je mond zal ik staan en meegevoerd worden

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Waarom niet nog veel meer initiatieven stimuleren op een zo goed als braak- liggend terrein...De toon wordt echter zeer grimmig op het einde van het artikel wanneer de grote huizen ter sprake komen

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Vanuit financieel oogpunt stelt sponsoring - zeer bescheiden - doch niettemin extra gelden bovenop het subsidiëringsbeleid van de overheid ter beschikking van de kunstensector...Waar het particuliere initiatief het terrein van de kunstreceptie braak laat, ligt hier de wezenlijke taak van de overheid

Nr. 70, December 1999 • Dries Moreels • Vorm of vent?
De voorstanders van 'de zaak der "ventisten'" (p.47), met name Ter Braak, Du Perron en hun tijdschrift Forum, geflankeerd door Greshoff, 'een bekeerd aestheet' (p.48) en hun tegenspelers, 'de mannen

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Morgens worden er workshops georgani- seerd voor professionele dansers, ’s middags staat de studio ter beschikking van artiesten om te repeteren of te onderzoeken, ’s avonds zijn er lessen...De Brusselse werkplaats nadine werd in 1999 opgericht om de werkplaats PLATEAU, die in 1997 ter ziele ging, nieuw leven in te blazen...www.nadine.be 10 wp Zimmer is een Antwerpse werkplaats die ontstaan is uit de Beweeging, dat in 2000 ter ziele ging


Development and design by LETTERWERK