Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Théâtre National Populaire-Villeurbanne"Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Hij was toen 36, onbekend bij de theatermensen, voordien was hij functionaris bij het Tnstitut natio-nal de l'audiovisuel et Ie Centre national du cinéma'. Wat hij daar als ervaring heeft opgedaan...Het 'Théâtre populaire' was eerder een concept dan een verwezenlijking en hierbij moet opgemerkt worden dat het louter ontspannend toneel hier buiten beschouwing wordt gelaten...Virginia Woolf Parijs Freshwater De opvoering van Virginia Woolfs enige theaterstuk Freshwater, onlangs in het Théâtre du Rond-Point te Parijs, mag in meerdere opzichten als een

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Toch is de Munt het eerste theater dat zich buiten het patroon van de grote sterren en het populaire programma heeft opgesteld...Men wou een populaire opera, een grotere zaal met een capaciteit van 2.800 mensen...Künstlerischer Betriebsdirektor Théâtre National de l'Opera de Paris, 1979-1981 Conseiller technique à la programmation Nationale Opera, Brussel, vanaf 1 juli 1981 algemeen directeur

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Bij Bourdet leeft nog de droom van het théâtre populaire...De groepen zijn verdeeld volgens aard en subsidiestatus in: opera en ballet (nationaal, gewestelijk); het Théâtre National; de groepen met een vierjaarlijks subsidiecontract; de groepen die jaarlijks...gesubsidieerd worden; het "Jeune théâtre"; Théâtre-Action; en ten slotte het jeugdtheater

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het is opgesplitst in vier dagen, maar wordt door het Théâtre National de Chaillot ofwel in twee delen, ofwel in een integrale versie opgevoerd...Een euvel dat in de schouwburgversie (die van 10 tot 31 januari 1988 naar het Théâtre National in Brussel komt) wellicht zal verdwijnen...Cahiers théâtre Louvain heeft een dubbelnummer rond 'L'ouvrier au théâtre' verzorgd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Bert Van Kerkhoven van 1963 af in Antwerpen potentieel aangetoond met zijn opvatting in de lijn van Jean Vilar en het Franse Théâtre National Populaire

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
1951 had Jean Vilar het Théâtre National Populaire overgenomen...De groep zette zich met name af tegen het 'klassieke' volkstheater van Vilar in twee uitgangspunten: de integratie van populaire spektakelvormen als circus, kermis, clownerie, en een bewust stimuleren...Een tweede onderzoeksveld -- Artauds boutade "Le théâtre est oriental" indachtig -- waren de oosterse theatervormen: stembehandeling, omgang met ruimte en plateau, beeldvorming en beweeglijkheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Van Hecke ziet wel een fundamenteel probleem: "Comment créer un théâtre national en Belgique, en se servant d'une langue qui n'est pas l'idiome universel du pays...De Jonge Kater) en eisen artistiek hoogstaande in plaats van populaire produkties...Schouwburg (24 november 1907). Ze hebben het vooral gemunt tegen het repertoire en publiek van de Brusselse Schouwburg: "Situation actuelle -- Il y a un seul théâtre flamand à Bruxelles

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
Voor de oprichting van haar eigen gezelschap, was zij regie- assistente in het Théâtre National de Belgique, de Varia-schouwburg en het Atelier Sainte-Anne...Het initiatief tot oprichting van het Théâtre National de Belgique in 1945, kwam van Jacques Huisman...Het Théâtre National de Belgique speelt sedert jaren in Brussel en op verplaatsing

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Alex Mallems La Mission/Au Perroquet Vert is van 15/9 mee te maken in het Théâtre Vidy-Lausanne; van 17 tot en met 22/10 in het Théâtre National Populaire-Villeurbanne; van 7/11 tot en met...La Célestine loopt nog van 19/9 tot en met 5/11 in het Théâtre national de l'Odéon...De periode gedurende dewelke Olivier leider was van het National Theatre, behoort tot de grote momenten uit het theaterleven na W.O

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
De actrice Gimpucho van de populaire groep Buriki no Jihatsudan speelde op schitterende wijze één van de drie zussen...Gepland op 25, 26 en 28 september in Théâtre National en 29 en 30 september en 1 oktober in de KNS te Antwerpen...Vermelden we nog in Théâtre 140 het optreden van Ariadone met Carlotta Ikeda tussen 30 november en 8 december

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
éénzelfde decor (met het Théâtre de Quartiers d'Ivry in Avignon, 1978). Aansluitend daarbij ook een reeks spreidingsinitiatieven eind jaren '60 : zijn zogenaamde 'théâtre des quartiers', voorstellingen die...Ooit geëngageerd door Jean Vilar bij het Théâtre National Populaire - maar tot zijn grote vernedering nooit gecast - debuteerde hij als acteur in het Théâtre quotidien de Marseille in 1962...Ivry, en in 1972 vraagt Jack Lang hem om zijn co-artistiek direk-teur te worden van het Théâtre National de Chaillot

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
theatergezelschappen (Théâtre des Amandiers-Nanterre, Théâtre National de Chaillot, enzovoort) en functioneert voor die gezelschappen vaak als co-producent bij het opzetten van zeer grote produkties...Fourberies de Scapin van Molière in de Cour d'Honneur du Palais des Papes ; en Jérôme Savary, sinds twee jaar directeur van het Théâtre National de Chaillot, ensceneerde Le Songe d'une Nuit d'Eté (Midsummer...Alex Mallems Les Fourberies de Scapin door het Théâtre des Amandiers-Nanterre komt van 29 november tot en met 9 december 1990 naar het Brusselse Théâtre National ; Le Songe d'une Nuit d'Eté

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
vier erkende gezelschappen bestonden, naast het Théâtre National dat een bijzonder statuut had...Baladins du Miroir Nele Paxinou 7,5 Les Formes Spirituelles Alain Populaire 6 Théâtre de l'Equipe Jean Frosel 5,6 Théâtre de la Vie Herbert Rolland 5 Théâtre Arlequin José...Théâtre de l'Eveil Guy Pion 2 Théâtre de l'Etuve Paul Deranne 1,9 Théâtre de Quat'sous Roland Ravez 1,5 Comédiens associés Andrée Gofinet 1,5 Théâtre du Sygne Elvire Brison

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Zo was er een opvoering van Le Grand Macabre door het Jeune Théâtre de l'ULB; daar waren toen mensen aan verbonden die later de krijtlijnen zouden uittekenen van het Franstalig theater in België...Een andere belangrijke invloed ging uit van het Théâtre National Populaire van Jean Vilar...Jo Dekmine van Théâtre 140 heeft heel vroeg internationaal werk uitgenodigd en daarin een initiërende rol gespeeld

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Datzelfde jaar zou Vilar van Avignon naar Parijs verhuizen, waar hij twaalf jaar lang met veel succes het Théâtre National Populaire (tnp) leidde...De pas aangestelde directeur van het Théâtre National de Strasbourg (tns) vraagt hem als dramaturg, overigens een aanbod dat Strehler hem reeds tijdens de jaren zestig had gedaan en Peter Stein in de...Paradoxaal genoeg is 1988 ook het jaar dat Jack Lang aan Dort de post aanbiedt van 'directeur national du théâtre et du spectacle'. Dort kan weer eens niet neen zeggen en bevindt zich al gauw in een

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Wanson heeft met de beweging van de vierde wereld en het Théâtre National twee jaar aan dat project gewerkt en het getoond in de prestigieuze National...zijn op de grens gaan staan in de Dansaertstraat, tussen de populaire woonwijk en het vernieuwde deel waar de middenklasse baas is. Aan de ene kant kwamen de Marokkaanse mensen uit de

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
etcetera De populaire cultuur die Lieven De Cauter bedoelt, is de commerciële cultuur...ombre maison des savoirs, atd-ouart monde, théâtre national de la communauté wallonie-bruxelles elen liet deel van de bevolking worden die de transformeerbaarheid van de wereld weigeren, omdat het...Les ambassadeurs de l'ombre van Lorent Wanson et des familles du Quart Monde ging in première in september 2000, in bet kader van Brussel 2000, in Théâtre National; de voorstelling werd hernomen op

Nr. 88, September 2003 • Pieter T'Jonck • De voorstelling van de (on-)werkelijkheid: Recent werk...
Davis maakte hier gebruik van elektrische instrumenten uit de populaire muziek van die tijd en keerde zo de jazz-puristen de rug toe om zich volmondig te bekennen tot 4.8 ••• etcetera 88...En tenslotte: net zoals Davis zijn muziek laat aantasten door de populaire muziek van zijn tijd, laat De Keersmaeker haar vocabularium aantasten door het hele scala van de zwarte dansmuziek, van voor...Kurt Varimaeckelberghe, Serge Vlerick scenografie Bert Neumann kostuums Lies van Assche productie Les Ballets C. de la B., Ruhrtriennale, Opéra National de Paris premiere 1/05/03