Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "The+latent"Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
de titel -- blijft latent aanwezig

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Hij moet leren om datgene wat latent in hem aanwezig is, te veruiterlijken

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
George, "passieve" echtgenoot als Martha, zijn "actieve" vrouw, hem provoceert, zou latent homosexueel zijn

Nr. 34, Juni 1991 • Sigrid Bousset • René Eljon Moeders
Dit is tragiek, op sommige momenten reeds latent aanwezig geweest

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
Je moet ze teruggeven wat ze je geven, dingen die latent zijn aan de oppervlakte brengen

Nr. 49, April 1995 • Edwin Carels • Voor mij is iets waar zolang ik...
Kleinschalig maar intensief, bijzonder tekstgericht en — wat de acteurs betreft — vooral latent expressief

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Een etaleren van onmacht is daarbij vaak latent aanwezig

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Latent zal er wel één of ander theaterwetenschappelijk apparaat aanwezig zijn, maar ik stap daar niet bewust die zaal mee binnen

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Tegelijkertijd sluit evenwel de voorstelling als geheel geen theatraliteit uit, die latent aanwezig is in de verschillende elementen (incluis kostuums) die als rekwisieten kunnen worden gebruikt...lichamelijke aanwezigheid die latent of intrinsiek zijn aan de 'klassieke' syntaxis van de menselijke beweeglijkheid). Deze formele expressiviteit vereist echter niet alleen dat hij de theatraliteit van scène en...De mogelijkheid om via het formalisme een overeenkomstig de modernistische esthetiek louter optische reductie van fysieke massa en gewicht te bewerkstellingen, is ongetwijfeld latent aanwezig in de

Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99: over intuïtie en concept
Ik krijg dan wat het onaangename gevoel dat hier latent een oppositie geconstrueerd wordt tussen het vrouwelijke, intuïtieve van de kunstenaar en de kille, hardvochtig-rationele kant van de kritiek en

Nr. 78, Januari 2001 • Matthew Naguire, Jim Ciayburgh, Dries Moreels • Transatlantische vragen: Een jaar e-mailcorrespondentie tussen Matthew...
Ik geef toe dat er in die uitspraak een latent geuaar van pantheïsme schuilt

Nr. 81, Februari 2002 • Rudi Laermans • Het dansen gedanst: Blueprint (David Hernandez)
Er moet zoiets als een boodschap zijn, hoe latent ook: op gsm of scherm (tv, computer) verwachten we brieven, geen in zichzelf gekeerde teksten of beelden

Nr. 88, September 2003 • Geert Sels • Strengen van toevalligheid: Luk Perceval regisseert tweemaal...
53 van de huis clos, boezemt het speelvlak van Kurz latent gevaar in. Wie hier een stap verkeerd zet, tuint op risico van lijf en leden vijf meter omlaag

Nr. 96, April 2005 • Bruno Pocheron • Reactive(s)
Ze gaat als volgt: "The latent 'grudge' over 'conceptual dance', pervading the festival through the panel discussion of the colloquium and the comments of artists and spectators off stage, thus

Nr. 101, April 2006 • Rabih Mroué • Geschiedenis, documenten, kunstwerken en andere kwesties...
versie latent aanwezig is en nog aan de oppervlakte moet komen

Nr. 109, December 2007 • Christophe Van Gerrewey • Zeit: Gegenwart
Bezig zijn’ met de toekomst, plannen maken, verlangens projecteren op een onbestaande tijd die nog komen moet, is paradoxaal genoeg een postmodern fenomeen, dat onlosmakelijk samenhangt met een latent


Development and design by LETTERWERK