Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "Theater('75)" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Toen wist ik: theater moet je zo serieus aanpakken, veel serieuzer dan mijn vader die wat kleine rolletjes speelde maar dan op een twijfelachtig niveau...Ik vond dat ik de weg van het Vlaams theater moest gaan, had nog niet door dat ik die best links liet liggen...Het theater dat ik nu maak, is niet zo, kan zo niet zijn

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Gemeden door de connaisseurs maar als koekebrood gevreten door massa's niet-theater-gangers...Tot '75 een geweldige hausse...En met name een publiek dat verder, vooral om sociaal-culturele redenen, nooit met theater in aanraking komt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Legende De gezelschappen zijn gerangschikt volgens hun plaats in het Theater('75), namelijk in vier groepen : A, B, C, D. 1981-1982: reëel geboekte cijfers, gepubliceerd door de...Nog gefusioneerd zijn Fakkeltheater en ETA, Arca-Net en Theater 19...25 Als wij er niet in slagen om volgend jaar (en seizoen) méér te bekomen dan de huidige 402 miljoen (en zo zou het er wel eens kunnen naar uitzien) leveren wij 25% in. Welk theater kan dat

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Indien we ons daar niet van bewust worden, zal er niet veel theater - serieus theater dan - overblijven...Over politiek in theater "Ik zou zeggen: mijn theater is niet politiek, maar sociaal...De confrontatie met een voor ons relatief onbekende manier van denken over theater is heel vruchtbaar geweest, voor ons denken in elk geval

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Dit blijft echter ondergeschikt aan zijn veralgemenende reflecties over het postmodern Amerikaans theater, dat er volgens hem slecht aan toe is (met uitzonderingen als Squat en Mabou Mines...Theater moet erkend worden als een essentiële menselijke activiteit (geen spiegel) evenwaardig aan alledaags sociaal gedrag, politiek of godsdienst waarmee het interageert...Nochtans suggereert hij dat performance kennis bij gebrek aan dramatische teksten, van man tot man overgedragen zou worden, zoals in het Aziatisch theater

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beckett à la Bogaerts: theater met een zinnige visie èn op de traditie van het theater van het absurde, èn op theatermaken vandaag zelf...Paul van der Plank, "Theater op drift, het Nederlands theater in de jaren zeventig", in Ons Erfdeel, ja-nuari-februari 1984, pp...Vooral de laatste jaren, met de 'boom' van nieuw Vlaams theater, is het opvallend hoeveel van dat theater in Antwerpen ontstaat, overleeft en groeit en dan naar Brussel verdwijnt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
van Vaakstraat 81, 1000 Brussel, 02/511.62.53) ETA (Educatief Theater Antwerpen) Uit Kindervreugd (de jeugdorganisatie van het stadsonderwijs) was de Jeugdstudio-Fakkel-theater ontstaan...Meir 75, 03/233.15.88) Merksems Kamertheater Een van die 'ongedefinieerde' kamertonelen met "een lach en een traan-repertoire"; voorheen het theater van de gemeente Merksem; sinds de fusie...De bedoeling is 'messcherp' theater te maken, dat 'tot op het bot gaat'. Met Kroetz' Mannenzaken lukte dat zelfs vrij aardig

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Stokkeriok en Millipilli 1970-71 ; De Huutsefluut, 1971-72; De Reis naar Pitchepatch, 1972-73; Wie vindt, wint, 1973-74; Man, man, man, 1974-75; Peest bij Papadakis, 1974-75; Maar meisje toch, 1976-77...de slotzin van het geciteerde boekje laten deze laatsten hun waarschuwende stelling weerklinken: "Das Theater kann aber nicht als Instrument für die Selbstverwirk-lichung der Theaterleute...De schrijnende contradictie van elk politiek gebonden theater tegenover een veranderd maatschappelijk klimaat

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Regie- en acteursprestaties zijn opvallend goed; klassiek en vernieuwend theater komen onder allerlei facetten aan bod...MMT - Mechelen - brengt theater voor een breed en vast publiek en heeft een zeer hoog bedrijfsmatig rendement - toch aanmerkingen over inteelt qua regieopdrachten en over een te...Het soort theater dat zij brengen is op de terugweg: minder voorstellingen, minder bezoekers, spreekt de jeugd niet meer - De groep heeft de geïnvesteerde subsidies niet waargemaakt

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Zo levert deze opvoering een les in theater maken...Marianne Delord SABAM Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dat was uniek in de Vlaamse pers: ik beschouwde het luisterspel op gelijke voet met het theater...Ik heb immers het theater net zo lief, en de prenten van het blauwe scherm zijn een uitnodiging om beter te leren kijken...Het luistertheater is een vergeten of wellicht voor de meesten een nog te (her)ontdekken theater

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Het Theater an der Wien, het Raimund-theater en Ronacher werden gefusioneerd tot het Wiener Theaterver-bund o.l.v...Johanna To-mek van Theater MbH: "Freies Theater gibt's in anderen europäischen Städten auch...Theaters als de Gruppe 80, Theater Dra--hengasse Zwei, Theater Brett en "freie Gruppen" als het Beinhardt Ensemble of Theater Spielraum verdienden zich met eenmalige voltreffers wel enige reputatie

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Om het genuanceerd te stellen: aan de ene kant is er het gevestigde, verstarde grote theater, dat sindsdien nog meer verzandde in routine en afbraak van kundigheden en aan de andere kant zijn er een...Vlaanderen liet een generatie van theater makers "verloren" gaan door hun doorstroming naar grote structuren te blokkeren...En heeft het theater, precies omdat zijn "materiaal" uit levende mensen bestaat, niet méér dan andere kunsten, nood aan wortels, aan een effectieve verankering in een eigen gemeenschap

Nr. 21-22, Mei 1988 • Inhoudstafel
41 Groupov Het Luikse collectief Groupov, ontstaan als een scheur in de traditie, maakt theater op de grenzen van het theater...75 Dirk Van Dijck is een geëngageerd acteur, pag...Het theater, menen wij, is nu evengoed als vroeger een spiegel van de wereld

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
03/232.14.69 DEDALUS van Singel 262 TONEEL OP PAPIER BIJ DEDALUS 'Een Zegen voor het Vlaamse theater' - Regine Clauwaert in BRT/Kunstzaken - MARCEL ACHARD, Wildespele...Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Sedert het theater zich in avondlijke gewoonte vertoont, heeft de gang naar de schouwburg zijn majestatische pas verleerd...Dit sinds 1973 reizende festival (nog nooit in België te gast) heeft ook bij de plaatselijke ITI-organisaties voor festivalleven gezorgd: Theater der Welt (Duitsland, sinds 1981 tweejaarlijks) is zo...ook het oudere en meer prestigieuze Holland Festival (Amsterdam, 1947) uitgegroeid: oorspronkelijk een muziekfestival, werden ook dans en theater aan het festival toegevoegd

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Op zichzelf is het ontwerp-Dewael een radicalere poging om het theater-bestel te vernieuwen dan het voorstel-Vandenbroucke...de macht van de traditie --institutionele tradities zijn onzinnig in het theater, zoals bijv...Tenslotte nog dit: er is natuurlijk gewoon veel te weinig geld beschikbaar voor het theater, ondanks het zelfbewuste gezwaai met optimistische statistieken door de minister

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Nederlands Theater Instituut, Herengracht 168,1016 BP Amsterdam Auteurs van toneelwerken, adaptaties, vertalingen sluit aan bij SABAM coop S.V...Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel

Nr. 28, December 1989 • (advertentie)
Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel...Shaffy Theater Amsterdam Johan Leysen speelt "Wittgenstein Incorporated" van Peter Verburgt, regie Jan Ritsema van 24 tot 27 januari 90, telkens om 20u30 produktie

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wat voordien vertoond werd, was ons reeds gedeeltelijk door de goede zorgen van Vlaamse organisatoren gebracht: het theater van de Jonge Toeschouwer, het Katona Jozsef Theater, Scena Plas-tyczna KUL...Dit gezelschap speelt een zeer belangrijke rol in het franstalige theater, al was het maar omdat het zoveel theater-geld opsoupeert...Van Kessel (43 jaar) behoort tot dezelfde Jeune Théâtre stroming die het franstalige theater grondig gewijzigd heeft, niet alleen door een ander soort repertoire te spelen, maar vooral door met andere


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK