Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


98 document(en) met "Theater De Schaduw" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De overgang van realiteit naar theater gebeurt niet via de gebruikelijke kanalen (het vervelend 'naturalisme'), de theatervormgeving ondervraagt de realiteit naar de onderliggende motivering door die...Controverse opent met De dood van doctor Faust, een 'tragedie voor het variété-theater' van Michel de Ghelderode, vertaald en geregisseerd door Lucas De Bruycker...de schaduw van de Vormund, das Mündel, toen nog recensent bij De Morgen, de gevreesde Edward Van Heer

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
internationaal secretariaat in Parijs probeerden toezicht te houden op de inbreuken op de arbeidsvrijheid en de vrijheid van mening onder de theatermensen in de wereld...De Unesco bestaat hoofdzakelijk ten behoeve van de ontwikkeling in de arme landen, ook op het stuk van theater, en het ITI heeft slechts de steun en de medewerking van de Unesco in de mate dat het de...Het was het eerste consultatief organisme van de Unesco; de internationale raad voor de muziek, die voor de plastische kunsten, de monumentenzorg, enz

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...DOOD ÏS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE...En wat mijn moord ter wille van onze zaak betreft: de dokter als moordenaar is geen nieuwigheid in het theater van de maatschappij, voor de helpers van de mensheid heeft de dood niet zoveel te

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Hamlet (NTG) Het gebeurt zelden dat theatermakers met het hoofd in de nek durven toegeven dat bepaalde projecten niet geslaagd zijn of zelfs ronduit slecht theater opleveren...Boeiend in de voorstelling is de manier waarop de freudiaanse thematiek geënt is op de ideële voorstelling van de macht...De zeis van de macht en de dood is ook de zeis van de "rode oogst". De voor de dramatisering gebruikte middelen scheppen in deze tweede versie geen chaos meer

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
De vorm, de manier, de stijl hadden duidelijk de bovenhand op de inhoud...De mens (de toehoorder, de lezer, de toeschouwer) wordt aangesproken op een fundamenteel zintuiglijk vlak...Het stuk zal beginnen met de moord in een theater op Abraham Lincoln (gespeeld door David Bowie). Lincoln zal een voorstelling bijwonen van een No-spel, zodat op die manier het klassieke Japans toneel

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dit hoeft niets af te doen aan zijn verdienste om, in de schaduw van Anne Teresa De Keersmaeker en voor de rest het Grote Niets, naar buiten te durven komen met danstheater dat hoe dan ook...Van dit twijfelachtige voordeel van de armoede, de magere troost van de underdog, profiteert vooralsnog het Gentse theater Controverse...Het juiste van de blik, en de erkenning van die juistheid: daarin schuilt de ware fascinatie van Bob Wilsons theater

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Mélisande, omdat ik vond dat er altijd een tegenspraak was tussen de vaagheid van de regie en de juistheid en precisie van de muziek van Debussy...De onduidelijkheid van Maeterlinck, die hijzelf vanuit een poëtisch credo wenste, is hier vervangen door de onduidelijkheid van de verwarring en het cliché...De laatste akte laat ons dus niets anders dan de immense scène van de opera zien

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
van cultuur als van de schepen van sport en feesten ? Of is het de centrale schouwburgdienst die de financiële verrichtingen op de voet volgt...de publiekswerving: een organisatie als Open Theater heeft er haar kop op gebroken; de keuze van de Nederlandse en Vlaamse gastvoorstellingen in de stadsschouwburg ligt in de handen van de KNS...Tenslotte is er die ongehoorde groei van het 'nieuwe volkstheater', het theater voor de Antwerpenaar, dat hem terugplaatst in die gezellige sfeer van zijn eigen problemen, meestal uitgedrukt in zijn

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Zelfs indien dit soort theater nooit de pretentie noch de intentie had de rol van artistieke avant-garde te vervullen, toch is het wel degelijk een beweging geweest die het Vlaamse theater vernieuwd...De onmiddellijke betrokkenheid van het publiek met het in opbouw zijnde kunstwerk op de scène, onderscheidt het theater van de andere kunsten en maakt er de meest levende kunstvorm van...Ook de uitstippeling van de emoties tussen de personages onderling, geboetseerd door licht-en-schaduw; de trillende afstanden en verhoudingen die er tussen mensen kunnen bestaan, en in de ruimte

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
de laatste tijd in de wonderbare bouw van de wereld gapende kloof het allerdichtste met mijn persoonlijk noodlot verbonden de wereldkatastrofe zoals ik dus terecht mag zeggen de wereldkatastrofe is de...ben zoals U weet Duits-nationaal op de eerste plaats en natuurlijk ook liberaal want ik denk dat de geest de mensen adelt De verpleger ik leg heel sterk de nadruk op de aristokratie van het bloed...die een wolvenvacht over de schouders geworpen heeft). De weerwolf het woord van de godsdienst moet niet alleen aan het oor en de mond blijven hangen maar in de mens binnendringen en met de

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
NTG Gent De Vader August Strindberg staat weer volop in de actualiteit : Theater Heute, Théâtre en Europe of Toneel/Teatraal ondersteunen de opvallende theaterbelangstelling...Op onopvallende wijze is de derde persoon een schim geworden, die elk ogenblik weer uit de schaduw kan treden...Voor de 'gewone lezer' geeft het een beeld van de werking van een receptief theater en hoe zo'n werking --wil ze de gevoeligheden van de tijd respecteren -- kan evolueren ; bovendien verschaft de

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
Op deze afgelegen plek buiten Parijs maakt Chéreau theater dat zo in de Franse geschiedenisboeken wordt opgeschreven...Al is de suggestie van de straat en de stad overweldigend, toch zal dit realisme volledig abstract werken, zodat de taferelen binnenskamers kunnen opgevoerd worden zonder enige decorwisseling...Het is een behandeling van het licht die volledig persoonlijk is. Soms zo virtuoos, dat ik een voortbewegende streep schaduw meer aandacht schonk dan de eigenlijke tekst, die op dat ogenblik gezegd

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Sinds de roem van Tennessee Williams en Arthur Miller is beginnen tanen, werd in het Amerikaanse theater gezocht naar de aflossing van de wacht...de schaduw van Shepard strijden de anderen voor de ereplaatsen...corrigeert het klatergouden beeld van de showbusiness; het herstelt ook wat van de magie van levend theater

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
samenwerkte in haar Judson Dance Theater-jaren (1963-'66). De Judson-groep was een New-Yorkse avant-garde beweging met een radicaal programma (nondance movement) en performance-getinte voorstellingen, waarvan nu...Daarbij treft de zeer ontspannen lichtheid, de harmonie en de veerkracht van de bewegingen...compositie voor synthesizer, waarop Adams later in de studio kopers entte als een sonore schaduw van de partituur

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De aanpak van Theater La Luna is gelukkig grondig anders, ondanks de nog veel rigoureuzer beeldende kwaliteit, zodat ze kans maakt zich autonoom tussen de NTG-restanten te wringen...Hoewel het hier gaat om één van de meest rampzalige data in de geschiedenis van de Scheldestad - de helft van de bevolking, waaronder de mééste intellectuelen, emigreerde binnen de vier jaar naar het...deze opvoering wordt het publiek in de zaal volledig in de actie opgenomen: de gilden stappen door de zijdeuren naar binnen, de meesters schudden de hand van de toeschouwers, gezellen gooien bloemen

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Met fluisterende stem, vol angst, zegt ze haastig) ; als de appelboom in de boomgaard zo is mijn vriend tussen de jongens zijn schaduw heb ik begeerd en ik ben gaan zitten in zijn schaduw wil...De orgelmuziek klinkt sterker) Daar, in de nabijheid, onder diè schaduw ! Zijn schaduw ! -- Desnoods tussen de grafzerken -- ontwaakt het theater...Haar woorden zijn, bijna, onhoorbaar) Het theater zal zo dicht mogelijk geplaatst worden, onder de werkelijk beschermende schaduw van de plaats waar men de doden bewaart, of bij het

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
De keuze om met deze fel omstreden figuur iets te maken voor het theater lag volgens haar dan ook voor de hand...Als je niet alleen de geschiedenis van het koninklijk individu, maar die van de ganse Cambodjaanse natie wil vertellen, loop je met Sihanouk in de hoofdrol echter vast na 1975, na de overwinning van...Het is overigens merkwaardig dat met de teloorgang van Sihanouk als protagonist, heel wat andere rollen uit de schaduw treden en aan (theatrale) belangrijkheid winnen

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Hij sloeg de ogen op: het hoofd van een reusachtige dog tekende zich af in de schaduw...Alice Morgen, in het groot theater, op de scène, als de hoge heren je je prijs overhandigen, wat mag je ook weer niet vergeten te zeggen...Ik heb de ellende gezien, de honger, de waanzin, de grootheid, de laagheid, de onwetendheid, de ziekte

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
De machtsverhoudingen zijn in hun schijnbare eenvoud uitgetekend, en de motieven lijken voor de toeschouwer transparant: de ideologie van het theater functioneert efficiënt...Je ziet alle excessieve HamLets opdraven: de flauwe sentimentalist, de pathologisch-waanzinnige, de homoseksueel, de politieke rebel...Met zijn Hamlet onderzoekt Rijnders opnieuw de ideologie van het theater, van het acteren in het bijzonder, de ideologie van de te representeren schijn

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De enige actie die men uit de tekst kan distilleren, bestaat erin dat de klant, die de jas van de dealer geweigerd heeft, de zijne op de grond gooit, zodat ze quitte zijn...De vaststelling dat theater haten en theater liefhebben twee kanten van één medaille zijn, althans voor de theatermaker, is essentieel...Hij onderstreepte vooral de overlevingsdrang en de wil om de menselijke waardigheid te behouden, die de vervolgden in het aanschijn van de dood bezielden, en ook de complexiteit van de situatie waarin


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK