Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "Theater van de Fotografie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...De opkomst van de fotografie bood nieuwe kansen voor het bewaren van een theatergeheugen, en met de ontwikkeling van film en video zijn we in staat vrij nauwkeurig het scènische gebeuren vast te...Gerry De Mol, "Theater Poëzien bijt van zich af" in De Morgen, 15 oktober 1986 "Dansers vertegenwoordigen in de zuiverste vorm de Amerikaanse obsessie van het schone lijf

Nr. 24, December 1988 • Johan Thielemans • Bourdet en film
Het is een strategie die voortvloeit uit een Franse opvatting van théâtre populaire, waarbij men ervan uitgaat dat theater nog altijd de gevangene is van de bourgeoisie en dus zijn 'eigenlijk' publiek...De hele scène -- de muren, de meubelen, de stoffen - en de acteurs -- hun kostuums én hun gelaat - waren gevat in alle schakeringen die gaan van wit tot zwart...alle personages uit de Franse filmgeschiedenis stapten; de hoer met het gouden hart voerde naar Marcel Carné; de légionnaire deed denken aan Gabin; de barman is één van de onvermijdelijke figuren op de

Nr. 28, December 1989 • Driemaandelijks, nummer 28, jaargang 7, december 1989
TIJDSCHRIFT OVER THEATER 220 fr...14 ETCETERA De tijd en de kamer (Arca) De cryptische blik van Botho Strauss Theater en fotografie Klapstuk: stilstand in beweging...De bochten van het Theaterdecreet Steven Berkhoff: Smakelijk Kerstfeest

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Met stellingen over de plaats en de functie van de fotograaf tegenover theater...verrassende spelregel vast : de fotografie registreert er niet, maar provoceert, ze jaagt niet op wat zich wil verbergen, maar incasseert de golfstoten van de projectie...De concentratie van een voorstelling vervluchtigt zodra de fotografie de stop eraf trekt; blijft een centrifugaal document, waaruit de essentiële categorie van de illusie verdrongen werd door een

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De verhouding van de personages "tot de wegglippende, oneindig verstrooide werkelijkheid is afgrondelijk melancholisch". Het oog van God heeft plaats gemaakt voor de blik van Orfeus : "de blik die de...opnieuw afgebroken scènes die van elkaar gescheiden worden door een Blende (een term die Strauss aan de fotografie ontleend heeft en verwijst naar het openen en sluiten van het diafragma). De positie van de...de schedel naar de zon richt een metafoor van de uitzaaiing, van de verstrooiing, de verspilling, het Buiten... Van hieruit is een nieuwe lectuur van De Reisgids mogelijk, voorbij iedere psychologische

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
De concentratie van een voorstelling vervluchtigt, zodra de fotografie de stop eraf trekt; blijft een centrifugaal document, waaruit de essentiële categorie van de illusie verdrongen werd door een...theater en het al even "naturalistische" pathos van de fotografie (volgens Lauwaert) wordt een luciditeit 'ontwikkeld'die verwant is met de waanzinnige waarheid van de foto, mystiek en banaal, zinnelijk en...Dat verwijst naar de brutale maar ook weerloze nuchterheid van (het wezen van) de fotografie én het theater, waarin zij hun tegelijk prozaïsche en 'transcendente' werkelijkheidskarakter tonen

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Deze foto kreeg de lezer van de periodiek L ' Eventail als geschenk mee : Clara Clairbert is één van de pijlers van de Munt tussen de twee wereldoorlogen...Vandaar de klemtoon op portretten : wat nu de zoektocht is naar het unieke, intense moment in de huidige theaterfotografie, was vroeger de cultus van het gelaat en de pose in de oude portretfotografie...Ook al is de soepele reportagefotografie vanaf de jaren twintig mogelijk en als beeldvorm in zeer snelle opmars, toch dringt ze niet door tot de beschermde wereld van het theater

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
theater zoals te verwachten en te voorzien was (Jan Fabre) 150 fr/fl 10 NR 4. North Atlantic - Merce Cunningham -Heiner Müller - repertoire '83 - theatertekst : Tijl (Anton Van de Velde...Acteren : zijn en bewustzijn - Dossier Stad en Theater : Brussel II - Jappe Claes -theatertekst : Op de Hellingen van de Vesuvius (Wanda Reisel) 220 fr/fl 14 NR 27...Botho Strauss - Theater en Fotografie - Klapstuk 1989 - theatertekst : Smakelijk Kerstfeest (Steven Berkhoff) 220 fr/fl 14 Het pakket van 24 nummers voor slechts 3.600 fr

Nr. 31, September 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Wordt trouwens in het "danstheater" de scène niet heel sterk hersteld ten nadele van de alzijdige ruimte voor de dans...Maar afgezien daarvan is de dansfotografie eigenlijk hét ideaal van alle fotografie in deze eeuw, het model, het Eldorado van een fotografie die niet de pose creëert, maar de beweging achtervolgt...De ongewone torsie gegeven aan de ledematen, het geweld het lichaam aangedaan, de tijdelijke verminking van de lichaamsvorm, het geritualiseerde risico waar aan het lichaam wordt onderworpen

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
zijn ze de voedstermoeders geweest van het jonge theater in Vlaanderen...theatergezelschap "Mevrouw Smit". Pag 38 Kroes Theater is de ruimte van het andere...Luk Van den Dries En verder ook nog in de Kroniek : De Vereniging van Enthousiasten voor het Reële en het Universele, Een man alleen is in slecht gezelschap, De Vlaamse Opera, Jevgenij Onegin

Nr. 32, December 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
als voorstelling en theater als voorstelling ? Wat kan de dansfotograaf, dat de theaterfotograaf niet kan, omwille van het gegeven ? Het lichaam van de danser wordt niet bepaald, aan banden gelegd...De fotografie laat ons geluidloze acteurs en zangers zien als achter aquariumglas; maar de danser kan hij wel vatten in de essentie van zijn handelen...Ik waag maar de volgende vergelijking : in de fotografie van de podiumkunsten speelt de dansfotografie de rol die in de speelfilm voorbehouden is aan de close up

Nr. 33, Maart 1991 • (advertentie)
Anna Halczak; publiceert binnenkort het eerste nederlandstalige boek over Kantor (najaar 1991). Caroline De Rijcke : internationale dienst van het Vlaams Theater Instituut...Dirk Lauwaert : docent esthetiek van de fotografie, Sint Lukas Instituut te Brussel...03)321 03 38 DE METAMORFOSE Steven Berkoff - FRANZ KAFKA - regie : ROBERT SIAN Een duik in de schatkamers van de geest» Vanaf 9 mei, elke woe, don, vrij en zat om 20 u 30

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Wat we zien zijn 'des présences erratiques'. De fotografie is door het spel met het kader, door het spel met de momentopname bij uitstek geschikt om aan de alternering van aan- en afwezigheid recht te...De fotografie kent het bougé (de film eigenlijk niet), de fotografie is in staat averechtse keuzes te maken in het verlengde van de averechtse strategieën van het scenische gebeuren zelf...zien in de fotografie van het danstheater strategieën van afwezigheid, van het verdwijnen

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Wat onder de magie van de opera meestal verstaan wordt, is niet de magie van het stuk, maar de magie van de entourage, van het 'Gold, Haus, Hof en herrischer Prunk'. Dit is echter waar film...En dit lijkt ook zowat de boodschap te zijn van het verhaal: de Graal wordt twee keer opgevoerd in de opera; de eerste keer begrijpt Parsifal er niets van en staat hij er maar bij als van de hand Gods...De mechanische reproduktie van de munterij, zo zou Benjamin kunnen argumenteren, bevrijdde de mensen van hun afhankelijkheid van goddelijke culten en van de cultuswaarde van de kunst

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Zo herinnert de fotosessie waarmee het éérste deel van Slotkoor opent (Zien en Gezien worden), aan de behandeling van het fotografie/realisme-motief in Trilogie...Strauss' theater is de plek waar het olympische, goddelijke perspectief van de toeschouwer op en buiten de scène op rituele wijze geofferd wordt...De spanning tussen de verscheidenheid van de groep en de drang tot totalisering van de fotograaf, tussen de tijd van de vereeuwigende representatie (de foto) en die van het ogenblik, tussen het vele

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
Het genot van het kijken naar de materie van het hout en de doeken, naar de kwaliteit van het licht, naar de ruimte en de muziek en de teksten en de mensen...De obsessie van de superlatieven ook; je ziet ze op alle muren van de stad: de beste, de mooiste, de voordeligste, de opwindendste... In de openbaarheid hebben superlatieven vandaag elke...Marianne Van Kerkhoven Tekst uitgesproken bij de presentatie van Het vel van Cambyses (Kritak, Antwerpen 93 en Radio 3, 1 993); boek twee van deze essaybundel is gewijd aan theater, dans

Nr. 45, April 1994 • Win Van Berkel, Kurt Vanhoutte • Kunnen alle vertolkers staan en lopen?
Higgins, Theater Hellespot uit Kortenberg met Het haar van de hond van Hugo Claus, Toneelkring Rembert uit Torhout met Hedda Gabler van Henrik Ibsen, Toneelkring Werkgroep 66 uit Brugge met Kinderen van een...Om te beginnen is er de keuze van de deelnemers: de kandidaten worden gekozen door een commissie waar de jury integraal deel van uitmaakt...Het is in deze verslagen van de eerste ronde dat we de aanzet vinden van het soort theater dat op het Landjuweel zal komen te staan

Nr. 46, Januari 1994 • Fred Six • De kaap genomen
Ofwel kiest en ordent men de commentaren op basis van de belangrijkheid van het studieobject (het theatergebeuren als feitelijkheid in de tijd), ofwel,maakt men het reflecteren over theater zelf tot...De sporen van die boeiende interactie in het kritisch denken over theater zijn terug te vinden in de bijdrage van Marianne Van Kerkhoven in Het vel van Cambyses II, een dossier dat deel uitmaakt van...aan bijdragen van Isa Voss (over de expressie van de dans), Teirlinck (zijn "tien preliminaire stellingen"), Tindemans (over T 68), Brulin (over naïef theater), Decorte (over de zin van het theater

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Een festival met kinderziektes
Dat Vlaams en Frans elkaar in Brussel nooit raken, zullen de mensen van het Théâtre National en het Kaaitheater al evenzeer raar doen opkijken, want uitgerekend de broer van de directrice van het...Brussel Bij een volgende aflevering kunnen de positieve punten van het Festival bewaard worden, en één ervan is zonder enige twijfel de deelname van het publiek van de twee...Als dit nu de eerste stap is naar een ontdekking van de artistieke activiteiten van de KVS, dan is dat, in de Brusselse context, een belangwekkend effect

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
Er IS een Festival dat een heel seizoen duurt: de programmatie van DE VELINX Volgt hier een overzicht van de helft van het programma-aanbod; de andere helft vindt u in onze programmabrochure...korre speelt hemelse woorden vrijdag 26 januari 1996 de tijd speelt montagnes russes donderdag 8 februari 1996 de korre speelt een maan voor de misdeelden vrijdag 19 april 1996 de tijd speelt over de dorpen...woensdag 8 november 1995 cie de koe speelt het spel der intuïties woensdag 22 november 1995 de roovers speelt project dostojewski - camus woensdag 6 maart 1996 alibi collectief speelt vertelsels van onderweg


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK