Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Thersites-lezing van Eric Corijn"Nr. 79, December 2001 • (inhoud)
Medea, Clytairrmestra, Antigone, Oedipus en de anderen Twee essays naar aanleiding van de Medea-bewerkingen dit seizoen: Medea of de ironie van de gemeenschap door Erwin Jans Ik had een Wet...Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice versa De Thersites-lezing van Eric Corijn...Het spook van de toeschouwer of de kunst van de voegen

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
Soclaal-aïtistlelce projecten zijn artistieke projecten en vice versa Eric Corijn 1 Ik moet zeggen dat ik de polemiek rond het Antwerpse Toneelhuis niet...En zou dat trouwens lukken wanneer een Kempense connectie a la Eric Antonis-Karl van den Broeck de zaken overneemt...En het is precies in dat creatieve moment, dat moment van vormgeving van elementen van een nieuwe symbolische orde, dat de artistieke creatie van belang wordt

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
het niet om een enigszins steekhoudend betoog te ontvouwen (ik kom daar nog op terug). Eric Corijn zet in de schriftelijke neerslag van zijn Thersites-lezing daarentegen een wat bredere bril op en weet zo...Inzet van de strijd is volgens Gramsci het dominant maken van een welbepaalde politieke visie, van een maatschappijbeeld dat de belangen van deze of gene klasse dient...Noch het lopende debat, noch de officiële invulling van de notie 'sociaal-artistiek' nemen voldoende akte van de ondertussen geïnstitutionaliseerde herijking van het onderscheid tussen hoge en lage


Development and design by LETTERWERK