Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


311 document(en) met "Tien An Men" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Als in de oorlog moest de spontaniteit wijken voor de banaliteit, waarbij men niet de indruk heeft dat dit een bewust aangewend procédé is, dan wel het falen van een tekstbewerking die 'al te...Men spreekt voortdurend naast elkaar in de meest uitgeholde clichés...Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Als blijkt dat men mij niet echt heeft gemist, besef ik wat een pionnetje ik maar ben binnen dit dikke spektakelstuk...Van half tien tot drie in de namiddag draaien we deel twee er nog eens door, in verkapte volgorde

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Het is een spel: vrolijk, soms overmoedig, proberen wat men zoal allemaal kan op een scène...Soms gebeuren er tien dingen tegelijk, dan is alles weer op één gebeuren toegespitst...Met een halve prijs kan men als het moet immers twee dingen bewijzen - dat men Pina Bausch geëerd heeft, maar toch niet te veel

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Alleen aan de kust kan men nu nog zeuren dat men in de steek gelaten wordt...Deze cijfers worden nog problematischer wanneer men beseft dat haast alle overheidssubsidies (ICS, BVO, provincie, BJVO) toelagen voor welbepaalde activiteiten zijn...Ook wat andere ruimtes betreft, zit men - behalve Vooruit uiteraard - nergens breed: kantoren, vergaderzalen, kleedkamers, douches, ateliers, stapelruimtes - het is een noodzakelijke basis waar men

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
De afgelopen tien, vijftien jaar is het theater visueler geworden, het muziektheater heeft zich ontwikkeld, evenals de mime en het poppentheater in Nederland...goede relatie hebben en waar men bereid is het beetje geld dat overblijft in dit soort werk te stoppen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Voor beide prestaties kan men bewondering voelen, terwijl men weet dat de concepten van Thomas en Demedts diametraal tegenover elkaar staan...Nu wil men niet zich inleven, maar tonen, en dit aan de hand van gebaren die hun eigen onechtheid beklemtonen, zonder dat men nochtans afziet van de ambitie om uit te drukken, mee te delen, misschien...Postmodern theater De terugkeer naar klassieke teksten betekende niet dat men alles wat men geleerd had aan de kant zette

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Dat was al zo toen ik wegging uit Jamaica, tien jaar geleden...Ik neem aan dat het over een opdracht gaat, die men mij wil geven...Maar als men jou bezig hoort, Debuisson, zou men denken dat je alleen maar hebt gewacht op die generaal Bonaparte

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Men luistert op afstand, want men haalt constant de tekst van Shakespeare in zijn geheugen naar voren...Hiermee demon- Alex Willequet in Hamlet streert Willequet over hoeveel talent hij beschikt, want meestal kent men hem als één van die onmogelijke stemmen die op de BRT luisterspelen...Vanaf tien uur 's morgens schuift men op Times Square aan in de hoop na twaalf uur kaartjes tegen halve prijs te bemachtigen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Tot slot vangt men nog enkele flarden op van de verkopers buiten de tent...Om vijf voor twaalf, misschien iets vroeger, stelt men alles in het werk om mij terug het gevoel van halfnegen te geven: de marktsfeer, de muziek, de bar, de feestverlichting, ... Hoe komt...Het plan wordt gedeeltelijk geïnspireerd door het programma waaraan men werkt, en door de ontmoeting met een jonge Chileense regisseur, Carlos Medina, waarvan men de examenvoorstelling ziet in het

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Vuile Mong is zowat de enige in Vlaanderen die de term strijdcultuur nog in de mond neemt en daar zelfs fier over is. Na tien jaar vormingstheater mag het duidelijk zijn dat Mong en co zich niet...Je kan op je twee handen tellen wat er de laatste tien jaar aan belangrijke mensen uit de scholen is gekomen en dat is weinig...Daar ruziet men nog over wie nu met theater bezig is. Als men het daar al over eens is, dan reikt de interesse toch niet veel verder dan de zestiende-zeventiende eeuw

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Als men niet kan volgen in die dansscène, wordt men afgeroepen en moet men naar achteren gaan...En dat is de fout van het meeste theater: men velt een oordeel overeen bepaalde esthetica zonder zijn context te zien...Het mag toch nooit zo zijn dat jouw beeld pas begrijpbaar wordt als men weet waar jij elementen geplukt hebt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Men zegt wel eens, in Polen hebben ze niets anders, daarom werken ze zich uit de naad, en dat het Poolse volk kan lijden, want die acteurs lijden op een ongelooflijke manier...Men kijkt almaar over de grenzen om tot een eigen cultuur te komen...Men heeft botweg geweigerd om dit inadequate gebouw te verbouwen, een nood-schouwburg die al twintig jaar afgeschreven is. Nu zitten we in een klimaat waar alleen nog over inleveren wordt gesproken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Als toeschouwer moet men zich schrap zetten, want er wordt vanop de scène geen enkele toegeving gedaan, men probeertje niet te lijmen...aangevuld: twee handen achter het hoofd alsof men z'n haar opmaakt, de slagen in de buik, het hoofd in de handen als men rechtstaat, het over mekaar slaan van de benen, het wegzakken in de stoel, de armen die...Als ik de Beursschouwburg betreed, vraagt men me naar de parkeerplaats van mijn wagen want "het duurt tot halftwee" voegt men er bijna verontschuldigend aan toe

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Ondanks de ongeprofileerdheid van het geheel was in 1979 de klaarblijkelijke impact op het publiek het grootst: men viel immers van het ene uiterste in het andere...Op een moment dat theaterland België voor het buitenland nog steeds synoniem is voor het tien jaar oude Mistero Buffo (dat ook al buiten de bestaande structuren tot stand kwam), presenteert het...Terwijl in de ons omringende landen, in navolging van de Verenigde Staten, de dans één van de meest relevante kunststromingen geworden is, spreekt men in België nog steeds

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Ik denk dat men rustig mag stellen dat de verloedering van een paar van onze grote gezelschappen te maken heeft met het feit dat ze zo goed als onafhankelijk functioneren van het aantal toeschouwers...Omdat er wekelijks ladderadvertenties verschijnen, affiches worden verspreid, omdat dagbladpers en radio veel aandacht aan kunstevenementen besteden, gaat men ervan uít dat iedereen weet wat er gaande...En zelfs binnen het toneelmilieu twijfelt men soms aan de hanteerbaarheid van de norm 'kwaliteit' of, wat hetzelfde is, aan de deskundigheid en onpartijdigheid van gelijk wie in een 'kwaliteitsraad

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
helemaal niet gesubsidieerd zijn, in tegenstelling tot de vele Cockerill-Sambre-gezelschappen waarin men eindeloos geld blijft pompen, wijst er op dat het beleid - na zeven jaren theaterdecreet - dringend aan...herziening toe is. Liever dan dat de artistiek rendabele gezelschappen over dezelfde besnoeiingskam geschoren worden als de 'artistiek verlieslatende bedrijven', ontwerpe men een beleid...Moeder Courage", tien jaar Nieuwe Scène, pag

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Eens men die valsheid heeft doorzien, merkt men ook dat de beginsituatie niet tot haar recht komt...De replieken worden alle uiterst gespannen gesproken, alsof men voortdurend zijn woede moet onderdrukken...Deze opvoering kan men dan ook rustig een evenement noemen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Toen vroeg men mij om artistiek leider te worden...Kritiek Zijn volgens jou, anno nu, de basisconcepten van Proloog - democratie, collectieve werkwijze, doelgroep - fout gebleken ? "Ik zal nooit zeggen dat Proloog tien jaar verloren

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
men ging herlezen, de dramaturg deed zijn intrede, gevolgd door de sceno-graaf, men ging stukken programmeren in functie van een bewust gekozen perspectief...Telkens moet men op zoek naar plaatsen waar men kan spelen...Die lening zal ons op tien jaar tijd terugbetaald worden

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Een heel stuk lager ligt een even lange loopbrug, vanwaar men nog eens naar beneden kan springen in een 'gracht'. Op bepaalde momenten begint het plateau van het staketsel achteraan omhoog te hellen...Indien we het getoond hadden met openlijke afkeuring, indien we gezegd hadden: 'dit is iets verschrikkelijk lelijks en we willen dat dit nooit meer gebeurt', dan zou men het aanvaard hebben...Men North Atlantic (Globe/Wooster) - Foto Patrick Meis vertelde mij dat het Indianen waren en dat ze het stuk racistisch vonden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK