Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


117 document(en) met "Tijdschriften" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
wordt het nog goedkoper : # een jaarabonnement op beide tijdschriften kost dan 1120 fr...62,5 # beide tijdschriften èn het Plus-lidmaat-schap van het Nederlands Theater Instituut (theaterboeken, -platen en -video-casettes tegen ledentarief en tal van andere voordelen) krijgt

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
wordt het nog goedkoper: * een jaarabonnement op beide tijdschriften kost dan 1120 fr...62,5 * beide tijdschriften én het Plus-lidmaatschap van het Nederlands Theater Instituut (theaterboeken, -platen en -videocasettes tegen ledentarief en tal van andere voordelen) krijgt

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Tot eind jaren zeventig is de lectuur over Heiner Müller erg versnipperd: veel losse artikels in kranten en tijdschriften, enkele bladzijden in literatuuroverzichten, polemieken rond bepaalde stukken

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Reeds voor 1918 is er een van de meest beroemde Duitse universiteiten gevestigd, worden er gezaghebbende, nationaal verspreide kranten en culturele tijdschriften gepubliceerd, bestaan er enkele zeer

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
De kunsten zitten nog altijd apart, in een eigen ministerie, in eigen musea, eigen tijdschriften

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Na deze eerste golf van spontaan huldebetoon en de reeks meer uitvoerige (maar niet noodzakelijk meer serene) bijdragen die de volgende maanden in diverse tijdschriften, week- en maandbladen

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Binnen het genoemde tijdsverloop van veertig jaar zijn twee soorten theaterkritiek te herkennen: de naoorlogse (1945- 1955) in tijdschriften als Het Toneel éi Het Antwerps Toneel, Het Voetlicht, Pyg...de naoorlogse jaren verschenen de tijdschriften wekelijks en recenseerden ze, voorbeschouwend, het repertoiretoneel, dat elke week een nieuw stuk bracht

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
De Groene), in tijdschriften (o.a

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Dank zij talloze festivals, manifestaties als Theater der Nationen en Europalia, de culturele uitwisselingsakkoorden, het brede perspectief van tijdschriften als Theater Heute, het grondige

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
De ontevreden intellectuelen leveren kritiek via tijdschriften (b.v

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hij die anders zo veel tussenkomt, vragen stelt, critici pareert, tot denken verzet, met zijn publiek via tijdschriften, bladen, programma's in dialoog wil treden, laat hier

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
onjuiste interpretaties in tijdschriften

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Archief, documentatiecentrum, werkgemeenschap, ontbijttheater, aperitief gesprekken, theaterfestivalletje, verschillende tijdschriften, een instituut voor kunstzinnige vorming

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Ik ben opgevoed met televisie, reclame, tijdschriften

Nr. 35, September 1991 • (advertentie)
Wij werken aan internationale contacten, organiseren workshops en seminaries, wij publiceren rapporten en tijdschriften en geven op tijd en stond signalen aan de overheid

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
kultuurredakteurs van de betere kranten en tijdschriften', de 'kulturokraten', de 'dekreetkuituur' en de 'splendid isolation van een bepaald kuituur circuit' is 's mans antwoord wel duidelijk

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Nadenken over dans is een geïsoleerd gebeuren, verbannen naar tijdschriften, vraaggesprekken, ad hoe publi-katies

Nr. 52, Januari 1995 • Jürgen Pieters • Voor een kritiek van onbegrip en ironie
Maar ook de tijdschriften waar dat soort kritiek wel een plaats zou moeten vinden - Etcetera in eerste instantie, maar ook voor een tijdschrift als Documenta is die rol weggelegd, evenals voor De

Nr. 55, April 1996 • Parkbeleid of landschapsbeleid?
Maakt ze vormen van inhoudelijke ondersteuning mogelijk, zoals opleiding, onderzoek, dataverwerking, archivering, publicaties en tijdschriften

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten, Johan Wambacq • Redactioneel
Op het kabinet van minister Luc Martens werd ons verteld dat men voor 1997 hoopte een beleid uit te werken dat soelaas zou brengen voor literaire en kunstkritische tijdschriften, waaronder Etcetera


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK