Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


196 document(en) met "Toeval" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Het kan geen toeval zijn, denk ik, dat de leiders van beide groepen (Ariane Mnouchkine, Pina Bausch) vrouwen zijn...ordenen volgens themata of naar bewegingen, volgens de muziek, volgens dansers of ook wel volgens het toeval

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Goede mensen, die elkaar hier door toeval troffen en een geluksverbond sloten...Heeft het toeval of een genie dit gevlochten en gebracht...En als een heldere bron me bij toeval in zijn reine spiegel een man toont, die rust en nadenkt, wonderlijk bekranst, in de weerschijn van de hemel tussen bomen en rotsen, lijkt het me, of ik Elysium

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Daar hij die handelingen samen laat uitvoeren met gestileerde acties, kan er een wonderlijk spel ontstaan van controle en losheid, van toeval en orde...schijnbaar toeval/totale controle, en tenslotte hebben ze nog een fetisjistische waarde

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Rijkdom misschien, of voorspoed, naar gelang het toeval wil

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
gekenmerkt werd door toeval en chaos

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Door een stom toeval, Napoleon komt aan de macht, Frankrijk is geen republiek meer, vervalt de opdracht

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Het 'mechanisme van het toeval', de werkopvatting van Brulin dat samenwerking gebeurt op basis van toevallige ontmoetingen en de hoop dat 'het' klikken zal, blijkt erg slecht te functioneren

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Decorte gaat te werk als een abstract beeldend kunstenaar - zijn samenwerking met schilder Johan Daenen is geen toeval - d.w.z

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Zo stommel ik dus per toeval op een voorstelling lillend van leven, boeiend door intelligentie, ergens in de Mid-West

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Er is nog wel geen ruimte voor improvisatie en toeval - in die zin blijft Anne Teresa De Keersmaekers werk eerder verbonden met de Europese traditie dan wel met het Amerikaanse postmodernisme - maar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Er is nog wel geen ruimte voor improvisatie en toeval - in die zin blijft Anne Teresa De Keersmaekers werk eerder verbonden met de Europese traditie dan wel met het Amerikaanse postmodernisme - maar

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
totale ervaring, en bevindt ze zich dus in de rode zone; voor de geliefde is het echter een voorbijgaand toeval, en hij blijft binnen het kader evolueren

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Vanuit dezelfde bekommernis is het ook te verklaren dat Cunningham het toeval ging gebruiken als choreografische methode, net zoals Cage vanaf de jaren vijftig als basis voor zijn aleatorische muziek...Ook Marcel Duchamp gebruikte het toeval voor het samenstellen van zijn Grand Verre niet alleen omdat hij per definitie elke mogelijkheid van een rationele conceptie van het kunstwerk verwierp maar ook...Wat er uiteindelijk op de scène gebeurt, wordt enkel bepaald door het toeval ongeacht of de choreografen de toevallig gekozen bewegingen nu mooi of lelijk vinden

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Tijl (uitvarend): Ik ben geen burgerlijke stand, al was m'n stand burgerlijk... Nu ben 'k niks dan vagebond zoals Lange Wapper... De Hollander Is 't toeval

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Het is ook geen toeval dat Chéreau voor het volgend seizoen Luc Bondy heeft aangekocht om Das Wei te Land van Schnitzler te komen regisseren

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Dat is geen toeval ert moet opgevat worden als een verwijzing naar het eigen isolement

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dat is geen toeval

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Kijkend naar een film op televisie, puur toeval, spits ik plotseling m'n oren: "wat vind je bijvoorbeeld van muziek, ballet, van kunst, van architectuur of theater

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
De professionalisering van de acteursbezetting speelt daar ongetwijfeld een grote rol in. Geen enkel aspect van de voorstelling werd aan het toeval overgelaten

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
De komi-tragische kant van het noodlot is veel sterker dan het toeval


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK