Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "tolerantie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Er is hier op dat punt een totaal gebrek aan tolerantie

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Zowel het standpunt van de superstructuren (Marnix en Farnese als helden van de tolerantie en de mildheid), als de visie van onderuit (de volksvrouw Dulle Griet, door Christiaens begiftigd met een

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ik geraak in een lichte paniek wanneer ik merk dat ik de enige ben die niet in smoking verschijnt, probeer nog wat tegen te pruttelen bij de company manager maar de tolerantie is bijzonder groot en

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Nathan der Weise Nathan der Weise is een thesestuk, geschreven als pleidooi voor (religieuze) verdraagzaamheid en tolerantie

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
clerus die op berekende wijze deze nieuwe cultus tracht te incultureren om zo zijn eigen status te handhaven - repressieve tolerantie avant la lettre

Nr. 21-22, Mei 1988 • Ariane Mnouchkine bedekt de politieke strijd met...
Zeker rekening houdend met het centrale "liefde" -- thema had Gandhi -- met zijn extreme afwijzing van elke vorm van geweld, met zijn totale tolerantie-toch wel als exemplarisch voorbeeld dienst

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
leven in een eeuw van tolerantie voor elk, zelfs voor de goden

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De bereidheid om met andere ogen naar een voorstelling te kijken, die zelfs nog een keer te bezoeken en zich ten slotte te laten overtuigen was mogelijk nog groter dan vorig jaar". Hoewel tolerantie

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
het bijzonder wanneer de tolerantie tegenover een kritisch intellectueel potentieel ervaren wordt als een bedreiging van machtsposities

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Die cultuur is in vergelijking met andere landen sterk individualistisch en wordt gekenmerkt door een streven naar gelijkheid en inspraak, en door een grote tolerantie voor afwijkend gedrag

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Maar ik verkies het engagement van de keuze boven de tolerantie

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
De verschillende officiële Europese enquêtes waaruit blijkt dat de Vlamingen heel laag scoren in tolerantie, terwijl de politieke uiting daarvan nog relatief klein is, wijzen mijns inziens op dit

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Moesten de ruw afgebroken warm-melancholische muzieklijnen - die misschien uitdrukking gaven aan een verlangen naar een andere 'Heimat'- de broosheid van onze eigen tolerantie aanstippen

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
uitgekiend systeem van checks and balances gebaseerd op tolerantie en een scherp gevoel voor handel en winst...voelden om na de Napoleontische dictatuur niet terug te keren naar een republiek, maar een (constitutionele) monarchie te gedogen - werd de methode van 'repressieve tolerantie' ontwikkeld als een integraal...Dit betekende dat de heersende burgers een reflex ontwikkelenden om zelfs de kleinste bedreiging van hun autoriteit de kop in te drukken door middel van tolerantie

Nr. 52, Januari 1995 • Willy Thomas • Jusqu'ici tout va bien
Wij zijn tenslotte geen racisten, wij zijn toonbeelden van tolerantie en met onze kunsten dienen we het hoogste goed: de vrijheid

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
Two Pears is geïnspireerd op een picnic van Encyclopedisten en bijgevolg is de toon er één van filosofische hoffelijkheid en wederzijdse tolerantie; er worden bedaarde duetten gedanst in steeds

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
tolerantie, accepteert en een plaats geeft in de veelheid, de pluriformiteit die door de politieke instanties welwillend overschouwd wordt

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Avant-gardisme als neoacademisme
Misschien wel in de eerste plaats voor zichzelf - voor hun eigen kennis en cultureel kapitaal; voor hun hoge graad van 'beschaving' en tolerantie ook

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
je 'apartheid' een vorm van tolerantie noemen, en het institutioneel plaats bieden aan diverse religieuze gemeenschappen binnen de grenzen van één staat een vorm van pluralisme...civiele gemeenschap, omdat alleen die laatste garant staat voor vrijheid, tolerantie en respect voor diversiteit en eigenheid

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Typerend voor zijn beleid waren tolerantie en stimulans van de verschillende stijlen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK