Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Turner"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Naast dit 'Doomsday Book' zet Schechner een brief van een vriend, F. Turner, die in heftige bewoordingen stelt dat uiteindelijk ieder van ons verantwoordelijk is voor de toekomst...Hierin, aldus Turner, ligt precies de functie van kunst, het creëren van alternatieve, mogelijke, subjunctieve werelden en toekomstbeelden

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
hierin gelijk geven dat mag U van mij geloven een groot man een uitstekend turner maar U Mijnheer de President U doet zijn naam geen eer aan 2. (Professor Flechsig treedt op

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Tina Turner, the queen of soul, drukte het eens zo uit: "You know, some people don't know what soul is, 'cause they don't like the grease

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Het huwelijksgeschenk - een schilderij van William Turner - heeft hij haar gelaten...Versteende mensen, de rotsen van Turner waarop het water breekt ? Geërodeerde steen met tegelijkertijd de hunkering naar Turners zachte kleuren, naar het ongerepte, naar hetgeen ongeschonden lijkt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
Recente auteurs - zoals John Turner, in zijn bijdrage aan het belangrijke boek Shakespeare: the play of history (Macmillan, 1988) -hebben er echter op gewezen hoe concreet die taal is. De metaforen

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Hij pareert met een wijsneuzige uitweiding over het werk van de antropoloog Victor Turner...Hij legt haar uit dat volgens Turner ieder ritueel in wezen draait rond de afschaffing van de bestaande maatschappelijke verhoudingen en hun hiërarchie, en de tijdelijke creatie van een egalitaire

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
De antropoloog Victor Turner heeft gewezen op het belang van de tussenfase, de overgangsfase: een fase van ambiguïteit, creativiteit en vrijheid, maar ook van wanorde, kwetsbaarheid en mogelijk

Nr. 83, Januari 2002 • De geboorte van de actrice Madonna: Up...
tentoonstelling Sitrrealisin: Desire Uiiboiind en schopte schandaal toen ze de Turner Prize uitreikte

Nr. 87, Juni 2003 • Maaike Bleeker • Ik zie ik zie wat jij (niet)...
Op de schilderijen staan Gil & Moti zelf in gezelschap van iconen als Lady Di, Tina Turner, leden van het Nederlandse koninklijk huis en beroemde voetballers uit het nationale elftal

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
De theatermetafoor wordt door de socioloog Erving Goffman, de antropoloog Viktor Turner, de filosoof Jean-François Lyotard, de kunstcriticus Michael Fried, de cultuurtheoreticus Jean Baudrillard en de...de rol, de expres-siebeheersing, de dramatische interactie, het gebied achter de coulissen en de enscenering van het 'zelf'. Recenter antropologisch werk, zoals dat van Viktor Turner (From ritnal...Bronislaw Malinowski en Viktor Turner

Nr. 89, December 2003 • De kunst van het overleven: Jochen Rollers...
Hij kijkt ons, de weinige aanwezige belastingbetalers, met hondenogen aan en playbackt Tina Turner om zijn goede bedoelingen te onderstrepen: 'I'm your private dancer, n dancer for money