Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Uitverkoren Man en Vrouw"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
En als een heldere bron me bij toeval in zijn reine spiegel een man toont, die rust en nadenkt, wonderlijk bekranst, in de weerschijn van de hemel tussen bomen en rotsen, lijkt het me, of ik Elysium...Dan stonden ze voor een man en wandelden met macht en geluk en plezier door het leven...De dienst, waarmee jij je aan je vorst en je vrienden aan jou bindt, is werkzaam en levend, en dus moet het loon ook werkelijk en levend zijn

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Zon en zee en Lioen en wij en 't geluk in ons weergevonden Vlaanderen...Ge sart me, Herkuul, naar 'n vechtpartij, Ik sta mijne' man tegen honderd Brabo's! Tijl Onze lieve Heer, hou den moed er in, en maak dat m'n tanden niet gauw verslijten...Groet Peer en z'n vrouw van mijnentwege

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Men vindt er de drie voornaamste bronnen terug van Béjarts danskunst -- muziek, poëzie en theater-- en zijn grote spirituele bekommernis, onmisbaar om hem als mens en als kunstenaar te kunnen...Van de Bhagavad Gita tot de Spaanse mystieken, van de Tao to King tot de Duitse romantici, van Goethe tot René Char en Mishima, van Baudelaire tot Her-mann Hesse (Narciss en Goldmund) en René Guénon...Het is het elan dat de Uitverkoren Man en Vrouw naar elkaar drijft op het einde van Le sacre du printemps, het zijn de jongens in jeans die tot de Indische goden bidden in Bhakti, het ritme en de

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Marianne Van Kerkhoven ANTIGONE auteur: Sofokles; vertaling: Johan Boonen; groep: KNS; regie: Leo Madder; decor en kostuums: Ysbrant ; spelers: Denise Zimmer-man, Camilia...Erwartung is zijn eerste en minst bekende monodrama dat door de experimenten met tonale systemen en het zoeken naar nieuwe bronnen van harmonie en dissonanten in conflict kwam met het academisme en de...Als een paard door de wand willen springen, maar "Angst is geen wand en een man is geen paard

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Sabine "Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld en haar kinders, het gaat daar en boet vol geduld de zonden aller zondaars : I Iet gaal daar zwakjes en kapot en wordt geleid naar het schavot...Sabine waarom moet ik dat telkens en telkens opnieuw horen Daniël Paul ja Sabine als vrouw de tekenen des tijds hebben zich diep in mijn lichaam ingegraven en...genoeg afgezien Daniël Paul asjeblief dan maar de scheiding en geen geld Sabine zie je dat Ik de vrouw ben Daniël Paul jij een vrouw jij

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Uw gezin is alles voor u. U geeft uw man en uw kinderen al uw tijd en uw liefde...zijn nog altijd man en vrouw...En ik stel mij ten dienste, ik ben geroepen en uitverkoren

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Dan gooide hij de deur met een smak dicht en de man hoorde hem twee dikke grendels dichtschuiven...Eugène Noch man noch vrouw...Jonathan Je hebt me steeds gezegd: "Jonathan, pas op..." Grégoire Zich bezighouden met politiek en zijn job behouden, dat is te veel voor een enkele man

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
geschoten, doden vallen en staan weer op, het slotduet uit de Aïda van Verdi, een man cirkelt rond een meisje en leest voor uit Canetti, D.H.La-wrence, een graftombe, een huiskamer, een opgezette bulldog en dito...Ook in Winterslaap is de psychologie van Carl Gustav Jung -de man in de vrouw, de vrouw in de man - als onderbouw merkbaar...Een man klautert snel de scène op en overhandigt ons een boeket

Nr. 46, Januari 1994 • Janine Brogt • Hèt theater bestaat niet meer en dè...
derde deel uit vrouwren bestaat, tevens voor het eerst bij een man een penisverlengende operatie is uitgevoerd, en u mag zelf uitmaken of tussen deze beide zaken een verband te leggen is. En dat...dit Festival van de tien uitverkoren 'belangwekkendste' voorstellingen - en weer hoop ik dat u mijn aanhalingstekens kunt horen - zijn er zes van Nederlandse makelij...Nog hebben en grijpen theatermakers de kans om hun doodsangst en doodsdrift onder ogen te zien en dat noem ik: de confrontatie met de werkelijkheid - met de werkelijkheid

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
familietakken wordt op een universeel, mythisch niveau geplaatst: het conflict tussen vader en zoon, de verhouding tussen man en vrouw, het bestaan van het kwaad...Ook wil Perceval de clash tonen tussen de seksen, het strijdgewoel van man en vrouw, het defect in het instituut huwelijk...Want de kanker heeft nu niet alleen de familie aangetast, maar ook haar kernstof: de verbinding van man en vrouw

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Niet als reële man van vlees en bloed, wel als danser was hij voor velen een god...Aan zijn vrouw vertelde hij dat het hem niet om de virtuositeit ging, wel om liefde, schoonheid en puurheid - om het 'zijn' van een fractie van de oneindige geest van God: 'Dat was wat ik wou bevatten...belanden zo opnieuw bij de al terloops aangeduide spanning tussen choreografie en performance, regie en uitvoering van een dansvoorstelling - en ook: tussen ballettraditie en modern dance, tussen

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
een luxueus ogend maar sober ingericht penthouse maken Sarah en Ralf, een stel van achter in de twintig, zich op voor de visite van Sarah’s collega Edith en haar man Bastian, beiden van dezelfde...Ostermeier en zijn ‘Baracke-­team’ vestigden het wereldrecord komeetstart in het theater: uitverkochte zalen in het eerste jaar, meteen twee producties uitverkoren op het jaarlijkse Berliner...En bij een strenge grensbewaking laat hij een vrouw met redelijke argumenten toch passeren

Nr. 85, Februari 2003 • Richard Stuyvenberg • Wayn Traub bouwt ingenieuze constructie rond zichzelf:...
zijn laatste bundel Maria-Dolores beschrijft hij de driehoeksverhouding tussen een man en twee vrouwen...Ondertussen maakte hij onder meer Les Mises-en-Tranb's, zeven theatervoorstellingen van 45 minuten, voor Victoria, werkte hij mee aan de Kung Fu-producties Kung Fu en Discothèque en verzorgde hij de...zien op 31 jan en 1 feb 2003 in de brakke grond in amsterdam, 11 en 12 feb 2003 in kvs/de bottelarij in brussel en van 6 t/m 8 mrt in monty in antwerpen

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
Al handwerkend houdt de vrouw (of de occasionele man) de familiebanden en het sociale weefsel in stand, naait het in elkaar, weeft het tot samenhang...De patronen en technieken die van generatie op generatie, van vrouw tot vrouw worden doorgegeven, doen het lijfje zinderen van gebrek...van de vrouw, maar het embryo maakt geen moederkoek mola zwangerschap mislukte zelfreproductie van de man: de twee Y-chromosomen schakelen alle X’en uit, hieruit ontwikkelt zich een

Nr. 105, Februari 2007 • Christophe Van Gerrewey • Het dubbele verlangen van het theater
Die dubbele actie is theater en ze leunt op de verhulling van het echte leven: acteurs of performers ensceneren en verhevigen de ‘werkelijkheid’ en de toeschouwers spelen een voor-spel...jeunes corps affairés à je ne sais quels circuits’. En wat deed een oude man als semioticus Roland Barthes daar...Het luxueuze en uitverkoren theatrale bestaan is gedemocratiseerd en iedere jonge vrouw is een ‘duchesse’ van haar eigen leven geworden terwijl een jongeman niet meer naar boven moet of kan kijken om