Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "VAN HET GEHEIME VERLANGEN" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
voorstellingen Daniël Gustav ik heb een gevoel alsof ik vader hoor spreken wanneer jij zo praat 'het verlangen van mijn hart is het heil van de toekomstige geslachten' Daniël Paul wij denken nu eenmaal in andere...zich daartegen verzet mij volgens de regels van de wereldorde wellustig te neuken Freud zou U het dan voor vergezocht houden wanneer ik het ongerechtvaardigd verlangen van de...nummer 2 het Strafwetboek voor het Duitse noch van de onbekwaamheid tot het regelen van mijn eigen zaken in de zin van paragraaf 6 van ditzelfde Strafwetboek sprake

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De directe emoties worden aangesproken, langs die verheviging van het spel, langs het exotische van de klanken, langs de manipulatie van het licht en vooral langs het integreren van dit oeroude stuk...Het haar van de hond is het trieste verhaal van het hoertje Mira, de koningin van het wegcafé Mimosa op de baan Kortrijk-Gent...Men gaat te snel voorbij aan de vraag die zich opdringt bij Het haar van de hond: hoe het lijdensverhaal van een hoer ensceneren waarvoor het passieverhaal van Jezus Christus een zinnebeeld is? Het

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Heraut Volk van Romans, Romanezen, kom het feest van de heilige Blasius vieren, patroon van de lakenwevers en van het Saint-Espritgilde...LEVE HET KONINKRIJK VAN HET SCHAAP!!! (Eerbetuigingen aan het adres van de koning van het schaap...Jean Serve Paumier, ik, Claude Laroche, koning van Romans, nodig u uit op het feestmaal van de patrijs en op het bal dat morgen, op vette maandag, in de raadszaal van het stadhuis doorgaat

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Wie de veelduidigheid van de ondertitel respecteert, aanvaardt de uitdaging van de kunst om de wetten van welke economie dan ook radicaal in het geding te brengen en om met de vrijbuiterij van de...Welk lot is u beschoren te midden van brouwers en sponsors van voetbalclubs ? U, die inwoner geworden was van het Nieuwe Jeruzalem, de stad van goddelijke overvloed, wordt - zij het met applaus...als hoeder van wat zich aan de officiële bezigheden onttrekt, als bewaker van wat niet in het beperkte circuit van vraag en aanbod kan worden opgenomen, van wat aan de boekhouding van winst en verlies

Nr. 37, April 1992 • Pieter T'Jonck • De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens
De relatie met een groot produktiehuis als De Munt, met totaal andere werkwijzen, ver van de onderzoekende en tastende manier van werken van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, zou het proces van...De houding van de dansers en de globale opzet wachtten toen als het ware op de confrontatie met een publiek om de werking van het gebeuren scherp te stellen, precies op de manier waarop vertoon...Opvallend in het decor is de prominente aanwezigheid van de verlichting, met een imposant aantal spots, dat het decor van Herman Sorgeloos bijna naar de achtergrond drukt

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Het laatste stuk, dat ook het meest recente is, gebruikt als muziek het geluid van de dansende lichamen, het ademen, het vallen, de wrijving van de schoenen op de dansvloer, en het geluid van een...aangeworven voor het onderhoud van de boot -, en de gebruikte middelen - de video high tech van Fabrizio Plessi in het hart van het Musée d'Archéologie industrielle -, dat alles droeg ertoe bij dat we werden...het schemerdonker van de oude karmelietencellen, toonden de gefixeerde beelden van dansende lichamen of van lichamen tout court dat dans vorm geeft aan het verlangen

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Maar het geweld in Blasted is niet alleen het geweld van de concrete oorlog, er woedt ook het geweld van een 'andere oorlog'. De concrete oorlog wordt pas expliciet met de komst van de soldaat in het...Schokkender dan de obscene taal is het inzicht van het stuk in het warenkarakter van de menselijke relaties...en vol van het grote, geheime leed dat de mens van alle andere schepsels onderscheidt

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
Bovendien werd er sinds het begin van de jaren '80 binnen dit theater een gevecht aangegaan om de kloof tussen het theoretische en het praktische, tussen het artistieke en het intellectuele, tussen...Dit verlangen wordt bovendien blijvend gevoed door de overtuiging dat de praktijk voorrang heeft op de theorie: het denken kan niet los gezien worden van het praktische bedrijf, het heeft zijn wortels...Het primaat van 'het doen alsof' wordt vervangen door het primaat van 'de materialiteit van het ogenblik', van de realiteit van het hier en nu

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Nu ik tweeënzeventig jaar oud ben is het er nog alsof het gisteren was: de lanen van de standplaats, het uur van de siësta, de wijk van de blanken, de verlaten avenues met aan weerszijden flamboyanten...Het gemis situeert zich haast uitsluitend op het niveau van een allesverzengende passie, het verlangen naar/de herinnering aan 'de eerste keer'. Men zou zeggen... dat ze de gevangene is van...Het is een verhaal en de afwezigheid van dat verhaal vertellen, Het is een verhaal vertellen dat niet aan zijn afwezigheid ontkomt, (Het materiële leven, p. 27-28) Het schrijven van Marguerite

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Vanuit het oogpunt van 'het tot beeld worden van het lichaam' was met name het tezamen met videast Gary Hill gemaakte Insert Skin een cruciale voorstelling...Die interventies varieerden van het tonen van een enkel of een wonde over het 'verliezen' van een kledingstuk tot het aanspreken van een toeschouwer met de microfoon in aanslag...Het waargenomen lichaam is immers altijd van de orde van het beeldmatige, van wat Lacan als het imaginaire omschrijft

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Een plek die zich tussen hier en daar, tussen de tijd en het oneindige, tussen het rijk van de levenden en het rijk van de doden bevindt: 'Het belangrijkste personage, de dode, beleeft tegelijk het...Het gaat Lyotard om iets dat 'in het denken (in het psychische apparaat) van het Westen (West-Europa) de rol speelt van een niet-representeerbare, immanente terreur, van een onbewust affect, van een...Terwijl het westerse denken voor het 'weten' staat, staat het joodse denken in het teken van het 'gedenken': het gedenken dat het denken iets is vergeten

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Het is een vraag die bol staat van de veronderstellingen, over de invloed van het 'weten' op het 'kijken', op de speciale positie van de theaterwetenschapper tegenover die van de criticus of de modale...Laat ik beginnen met een experimenteel-wetenschappelijk antwoord op de vraag naar de impact van het weten op het kijken, naar aanleiding van een empirisch onderzoek van het kijkgedrag bij een...Het kijken is in dit geval niet zo afhankelijk van het weten, in die zin dat het reservoir van kennis waarop men een beroep kan doen geen vanzelfsprekende meerwaarde biedt bij het kijken

Nr. 77, Juni 2001 • Isabelle Ginot • Mark Tompkins
Wat was het groteske voor Valeska Gert, 'groteske danseres' van het Duitsland van de jaren '20; wat is het groteske voor Tompkins, 'danser-choreograaf' van het Frankrijk van de jaren '80 en volgende...Joséphine, dat is de verdwijning van het lichaam achter het exces van het zichtbare; schelheid van het lichaam onder stroboscopisch licht, verscheurd door de opeenstapeling van beelden waarvan geen...Het zijn vier dansen over wat het is om op de scène te staan; het wederzijdse verlangen; het geweld van het tonen, het genot ervan, en het gevaar en de krachtmeting

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Voor Žižek ligt het symbolische van de aanslag op de WTC-torens niet in het feit dat zij staan voor het centrum van het kapitalisme, maar voor het centrum van het virtuele kapitalisme, van de...Terwijl het westerse theater opnieuw, een tweede keer, geboren wordt uit de Opstanding uit de dood (een dubbele opstanding, van het lichaam én van het theater, van het theater in het lichaam, van het...lichaam in het theater), weigert de islam de verschijning van het lichaam, van de figuur (van het idool). In de afgelaste opera van het Onafhankelijk Toneel mocht Aïsja, de jonge vrouw van de Profeet, niet op

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
Lehmann schetst de epiloog van een verhaal, het hiernamaals van het dramatisch theater, voorbij het ijzeren gordijn van het drama...EEN THEATER VAN DE HUNKERING, VAN HET GEHEIME VERLANGEN...Een theater van de hunkering, van het geheime verlangen

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De autobiografie en de kunst van het...
Het waren performances die de toeschouwer toelieten tot de intimiteit van het werkproces en die van de weerstand van de spontane ontmoeting om tot een voorstelling te komen precies het onderwerp van...Tijdens de hevige uitbarstingen van energie in de voorstelling, wordt het lichaam van de toeschouwer zich -net als de omzwachtelde dansers- bewust van zijn kwetsbaarheid, en ook van de intimiteit van...Het niveau dat spreekt over de afwezigheid van het verlangen

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
De tweede vorm van politiek koppelt de twee gelijkheden los van elkaar, koppelt de vrije en gelijke ruimte van de esthetische ervaring los van het oneindige veld van de gelijkwaardigheid van kunst en...het geval van Mallarmé bijvoorbeeld, zijn dat de gedachte van de dichter, de passen van een danser, het ontvouwen van een waaier, of de rook van een sigaret...Het samenvoegen van de beelden van nazi-uitroeiing, het Amerikaanse geluk en Giotto's 'a-historische' kunst, getuigt van de verlossende kracht van het beeld dat aan de levenden en de doden 'een plaats

Nr. 97, Juni 2005 • Jeroen Versteele • Het cynisme voorbij
Pas na de première heb ik er nóg zo’n ‘persoonlijke touch’ uitgehaald: helemaal op het einde van het stuk weerklonk het Stabat Mater van Antonio Vivaldi, waarna het licht doofde...Ik wil reageren tegen de verzadiging van het Westerse publiek, tegen het gemak waarmee het zich gladde ampullen informatie laat voederen… Daarom manipuleer ik vaak het tijdsbesef in mijn theater...Daar is het me om te doen: verlangen met een grote V. Het verlangen om iemand te bereiken, het verlangen naar kennis, naar liefde

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter De Buysser • Een zonnige verschrikking
Pieter De Buysser, Sien Eggers en Gène Bervoets speuren, in het kader van het colloquium ‘Tragedie en tragiek, perspectiefwisselingen aan het begin van de 21ste eeuw’, de theatrale horizonten van ons...Toch kunnen we uit het gebruik vanhet’ een en ander afleiden: als iemand zegt ‘het gaat’, dan kan je er van op aan dat het niet bijster goed gaat...Het is dat verlangen dat gesprek mogelijk maakt: van gelaat tot gelaat, van subject tot subject

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
merkte deze ontwikkelingen op en schreef in die periode: ‘Het beeld van een beter, rechtvaardiger tijdperk heeft de ziel van de mensen verlevendigd; een begeerte, een zucht van verlangen naar een...Dit is overigens een inte- ressante observatie in een tijd waarin het overdreven en onafgebroken culturele tentoonspreiden van verlangen net dat verlangen overduidelijk op veel efficiëntere wijze...subjectieve onmiddel- lijkheid en van het feit dat er geen leven en verlangen is zonder de belofte van iets dat hen overtreft.1 Het ware verlangen zou nochtans de grenzen van sociale conformiteit


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK