Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "VVT voor"Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
hij in zijn café wat het publiek vond van dat 'je' en 'jou'. Hij sprak dan van: "ne pils voor mij en ne koffie voor jij". Er werd de spot mee gedreven, er was een weerstand...Joris Diels vertelt hoe hij in de KNS voor Dageraad van Heijermans, in een regie van Willem Benoy, een decor tekende met trappen en een alkoof met schuine wanden waartegen de acteurs het hoofd...verantwoordelijke voor de opera en Lode Monteyne als verantwoordelijke voor de KNS

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Gruyter ook die "bijna uitsluitend geleid [wordt] door zijn groote liefde voor het woord" (De Schelde 1.3.29). Ook de mythe van het Vlaamse Volkstoneel (hierna VVT), wordt nu geboren: "Gansch Vlaanderen door...Uiteindelijk hebben we drie aspecten die een doorslaggevende rol hebben gespeeld in de mythevorming van het VVT voor onderzoek weerhouden: de kwaliteit van het repertoire ( = wat...plaats maken voor reactionaire verontwaardiging over de aangerichte "ontluistering". De schaarse wetenschappelijke bijdragen, die naam waardig, hadden tot voor kort alle te lijden onder een

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Voor de publikaties over het Vlaamse Volkstoneel en de voor ons theater erg belangrijke interbellumperiode moesten we tot voor kort aankloppen bij tijdgenoten (L. Mon-teyne, Willem Putman, Constant...Voor het VVT in epigonisme verzeilt, wordt het overgenomen door een groep uit het katholieke milieu...Deze laatste ontving de overige 6 van het oorspronkelijke bedrag voor zijn niet -sterk-genoeg-voor-volledige-schrapping-argumentatie nl

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
het constructivistische decor dat de ruimte opvat als een driedimensionele 'machine à jouer' . Moulaert maakt voor zijn VVT-decors herhaaldelijk gebruik van kleurrijke, gedrapeerde gordijnen waarvoor...Een aspect dat tot voor kort nog op het utopisch-naiëve passief van de constructivistische scenografie à la Meyerhold/ Moulaert werd geschreven, is de combinatie van de scenografie met het denken over...De ruimte is niet langer voorspelbaar vanuit de tekst of het milieu waarin het verhaal zich afspeelt: de kleine woonkamer van een schippersgezin voor Op hoop van zegen of een burgerlijk interieur voor


Development and design by LETTERWERK