Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Vaderland" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Tasso heeft het mooiste geluk van de jongeling: dat zijn vaderland hem al erkent en op hem hoopt

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Voila de dank van het vaderland: de vuist van een gendarm

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Kaffers en apen kunt gc beschaven, koning worden van heel 't domein, en doopen uw jongste vaderland, zónder vroede vaders; Tijlandia...Kaffers en apen kunt ge beschaven, koning worden van heel 't domein, en doopen uw jongste vaderland, zónder vroede vaders: Tijlandia

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
God, vaderland, staatsmacht, nationale eer, historische rechten, juridische aanspraken ... Axel Oom ... Lidenbrock Ja, Axel ... Axel Bént u mijn oom ? VI.26 Hetzel De ellende brengt...Michel Het is uitermate droef om zo, goedschiks, kwaadschiks, van je vaderland, je familie en iedereen van wie je houdt, weggerukt te worden...Daardoor is alles wat ik heb liefgehad, bemind en geëerd, vernietigd; vaderland, vrouw, kinderen, vader en moeder

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Hij, die naar het zeggen van Kenneth Tynan, absoluut carte blanche had in Engeland (4), keerde zich meer en meer van zijn vaderland af

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
De opdracht leverde hem de beschuldiging van "blasfemie en belediging van het vaderland" op

Nr. 19, September 1987 • Dirk Bohnen • Simultaan
Hij had zijn nieuwe vaderland te paard doorkruist en hij had ontdekt dat mensen op enkele mijlen afstand van elkaar niks meer wisten van mekaars ervaringen i.v.m

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
zijn werk; hij had niet begrepen dat de uitnodiging, buiten Europalia om, uitging van een Belgische instantie en niet aangeboden was door de autoriteiten van zijn door hem gehoonde vaderland

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Dit vaderland bestond niet meer voor de Duitsers; Stephan Heym zei terecht dat het al verdwenen was sinds 1933, maar de taal was blijven voortwoekeren als een giftige zwam

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Al die mensen die de soldaten kwamen uitwuiven om aan de andere kant van de wereld voor de eer van het vaderland te vechten

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Deze offering van het zelf werd telkens uitgevoerd in de naam van een 'hogere' identiteit (een vaderland, een ras, een cultuur, een geschiedenis) die geen enkel 'buiten' meer toeliet

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Waar ga ik heen daarna, waar is mijn vaderland...Faroech Kasim: 'Nationalisme mag je in geen geval verwarren met liefde voor je vaderland en voor je moedertaal

Nr. 42, Juni 1993 • Inhoudstafel
vaderland

Nr. 42, Juni 1993 • Etcetera Jaargang 11, Nr 42, Juni 1993
Het Misverstand 'Zeg mij, waar is mijn vaderland

Nr. 48, Februari 1995 • Stef Ampe • Mijmeringen bij de dood van Romain Deconinck
Naast de ijzersterke schriftuur herinner ik me de schuimbekkende Sierens in zijn rol als Louis, de postbode in dienst van het vaderland: 'Elke keer dat wij naar de villa's gingen kijken bracht...Van villa's en postbodes in dienst van het vaderland gesproken

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Zij bezweert Hector te kiezen voor zijn familiale banden, en zijn vrouw en kind te stellen boven ijle begrippen als eer en plicht tegenover het vaderland...Ook hij vecht niet voor zijn vaderland, want hij wordt slechts door persoonlijke motieven van ontgoocheling en jaloezie gedreven

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
De staatkundige versnippering is het ware vaderland van alle Duitsers

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Yol of het Turkije van Yilmaz Güney
àndere manier relevant: de psychische en existentiële conflictstof, die speelt bij migratie en het verlies van het ‘vaderland’, en het conflict tussen traditie en moderniteit worden in Yol op een

Nr. 81, Februari 2002 • Mohamed 'Ben' Benaouisse • Alimentation générale
Wij reiken elkaar de broederhand en wijden de vrome gedachten aan Vrijheid, Vorst en Vaderland...En wijden de vrome gedachten aan Vrijheid, Vorst en Vaderland

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
oorspronkelijke culturele identiteit, die ze op termijn toch weer nodig zouden hebben in hun vaderland...Het individuele lot wordt automatisch gelinkt aan het lot van de gemeenschap, de natie, het vaderland: 'Voilà cent trente ans que je n'ai plus d'orgasmes...Het behandelt het verhaal van een Algerijnse vrouw die haar vaderland verliet omdat ze niet meer geloofde in het gevestigde politieke regime


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK