Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "Van Auschwitz" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Enige ervaring opdoen door elkaar wat te regisseren, te werken met de acteurs van Toneel Vandaag van Rudi Van Vlaenderen...Bij het MMT regisseerde ik Een geur van bloemen van Saunders, Vier seizoenen van Wesker, De kinderen aan de macht van Vitrac, ook Arrabal...Wat waren de accentverschuivingen ? "Ik heb geprobeerd de dodelijke ernst van de Poolse sfeer, waar je Auschwitz nog duidelijk kunt voelen, een andere toon te geven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Tussen de bloemrijke taal van Shakespeare en het bestudeerde je-m-en-foutisme van de regie ontstaat een boeiend wrijvingsveld...Wat gebeurt er toch met deze jonge actrice, die één van de grote beloftes van haar generatie is? De artistieke dialoog Verdin-Decorte is blijkbaar tot een einde gekomen...die fantasie van het opvullen van een centrale leegte (een tekst vol uitroeptekens en drie puntjes) kan Decorte zich laten gelden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
opening gelaten voor het aantasten van die uiterste controle en discipline, niet zozeer in het binnenbrengen van die tweede stem van de alledaagsheid, maar eerder in de introductie van 'naturalistische...Na de première van King Lear: "Ik hou heel erg van de beeldende kracht van deze voorstelling, minder van het taalgebruik, maar de grotere inbreng van humor is dan weer een pluspunt...Dat gaat langs rare wegen: van het opvrijen van toeschouwers, tot het spelen op stranden, het eten van bruin brood, het verwerken van autobiografie, het blote improviseren

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
zitten in een door zichzelf ontvoerd vliegtuig, zonder piloot Op een dinsdagavond, na een voorstelling van Glückliche Tage van Beckett, in een regie van Tabori, verlaat ik het Werkraum van de...ook in Londen en in Berlijn 1966 oprichting van eigen kleine tourneegroep "The Strolling Players" 1968 The Cannibals, Auschwitz-taboes op de bühne 1971 terugkeer naar Berlijn 1975-1979 leider...als hommage aan de "Wiener Kreis". Naar eigen zeggen wil hij daar een oude wens waar maken, namelijk "van de grote kathedralen naar de catacomben van het theater terugkeren

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
Raak haar aan haal haar terug uit het rijk van de doden naar het rijk van de stervenden...Daar geloof ik ook niet in. RAF Wij brengen problemen in de sfeer van het beheer onder, maar nodig is een systeem van zoals ik dat noem beleidslevenscyclus...VRIENDIN Nee, dat, dat... JULIA Vind je ? VADER Je kunt wel zeggen dat Auschwitz de anus van de wereld was, of is, maar dat impliceert toch dat Auschwitz dus noodzakelijk

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
esthetiseringsverbod'), het verbod om gevoelens in poëzie uit te drukken ('na Auschwitz geen gedichten meer') en het verbod om over kunst te spreken als emanatie van 'landelijke cultuur'. Het...Rijk, en, tengevolge daarvan de tweedeling van Duitsland èn Europa, ten tweede, Auschwitz en de emigratie van de Europese joden naar Amerika en Israël, en, ten derde, de verdrijving van miljoenen Duitsers...klinkt het als de zalf van de Pruisische zekerheid op de wonden van de Prins, èn van de gravin - en het einde van het tweede deel van Goethes Faust, en ook dat klinkt als een heidens requiem bij de dood van

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
vooruit, door de frontlinie van het wijsgerige besef van zijn eigen tijd; de woordenloos geworden dichter verschijnt hier als de voortrekker van de gemeenschap waarin hij leeft' — net als Empedokles dus...Een time's arrow die in Auschwitz (maar net zo goed in Dresden) vertrekt en teruggaat tot het Idealisme van de 'Deutsche Klassik'. Naar aanleiding van een theaterstuk van Hans Jürgen Syberberg...wil Hertmans vermijden dat hij — gelet op de soms letterlijke citaten uit werk van Duitse dichters — van plagiaat wordt beschuldigd, zoals het Claus in 1963 met zijn 'montage'-gedicht Het' teken van

Nr. 49, April 1995 • Ludo Abicht • Zestig jaar vreemdeling
bent op de hoogte van de recente heibel in de Duitse pers over de nogal rechtse uitspraken van Botho Strauss...Ik was één keer in Auschwitz en Birkenau, op zoek naar de geest van mijn vader...Ze willen opnieuw hun eigen weg vinden als grootmacht, en die nieuwe houding tegenover Auschwitz en de Holocaust is waarschijnlijk een onderdeel van dit streven

Nr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
Ontbinding, (1993) en De Pijl van de Tijd (1994). Maar niet daarom was het even wennen in de nieuwe zaal van het ro Theater, op het eerste gezicht behoorlijk groot uitgevallen voor een produktie van Cassiers...Daarvan getuigen Het Theater van het Geheugen (1993), een produktie die hij met Rieks Swarte maakte in de Haarlemse Toneelschuur, en Maten (1994) van Tg stan, een hectische bewerking van Shakespeares...De Pijl van de Tijd gaat hierin het verst: de omkering van de geschiedenis weet zelfs Auschwitz in een positief daglicht te stellen

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
Vandaag lijkt deze studie theaterwetenschap in precaire toestand te verkeren; door de plotse dood van Dina Hellemans van de VUB en door de ziekte van Carlos Tindemans van de UIA werd het...van diezelfde Primo Levi, wellicht het meest indringende, aangrijpende relaas dat over een verblijf in Auschwitz en over de waanzin van de kampen geschreven werd...Gebaseerd op de mythe van Leda en de Zwaan vormt de tekst het tweede deel van The Snakesong Trilogy, waarin de zoektocht naar de macht van sex en erotiek centraal staat

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het einde van de tweede wereldoorlog startte de platenmaatschappij Decca met een reeks opnamen van 'music surpressed by the third reich', zoals de cd...Maar men is nooit verder gekomen dan zeer vage aanduidingen als de aanwezigheid van synagogale melodieën, het herhalen van motiefjes, het plagiëren van arische componisten en eclecticisme...Van Auschwitz was er nog geen sprake

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
van de oprichting van de EEG en de Europese eenwording maar ook als halte in de Europese tournees van bijvoorbeeld Kirov en Bolshoi, New York City Ballet, American Ballet Theatre, Martha Graham Dance...Schuldige onschuld Het begin van de jaren tachtig, met de terugkeer van de slechts even aan Amerika verloren gewaande dochter De Keersmaeker en de out of the blue opkomst van autodidacten als...vergelijking met de lange, veel omvattende arbeid van het Ballet van de XXste Eeuw en het Ballet van Vlaanderen krijgen de drie prominente pioniers van de jaren tachtig wel erg veel aandacht

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Het interpreterend tussenkomen was er al tijdens het gesprek: de lezer speelde van meet af aan mee, de fictie van de leesbaarheid infecteerde van bij het begin van het gesprek zijn woorden...Men volstaat met het vermelden van de titel van het stuk, de naam van het gezelschap, en de naam van de regisseur...En vooral verdringen we keer op keer het verschil tussen de kunst van het regisseren en de kunst van het acteren - tussen de kunst van het 'globaliseren' (componeren, ensceneren,!) en de kunst van het

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Het gaat Lyotard om iets dat 'in het denken (in het psychische apparaat) van het Westen (West-Europa) de rol speelt van een niet-representeerbare, immanente terreur, van een onbewust affect, van een...Enkele jaren na de Perzische oorlogen waarin hij zelf heeft meegevochten, beschrijft Aeschylus het geweld van de kant van de verliezers, van de slachtoffers, van hen die door de Grieken 'barbaren...Misschien is de poëzie van Paul Celan even onontbeerlijk om Auschwitz te gedenken als de talloze studies die getuigenis willen afleggen van wat is gebeurd

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
Hij is geen doorsnee jood, want als kleine jongen heeft hij Kielce overleefd, een pogrom in Polen waar men overlevenden van Auschwitz gedood heeft...moes- ten een manier vinden om van Bee Bee Bee een soort 'dubbelganger' van de toeschouwer te maken, iemand die noch van goede, noch van slechte wil is, die plots vertrekt...van de idee 'we moeten hierover een uitzending maken', die zich bewust is van het belang van het onderwerp en van het traumatisme dat eruit voortvloeit, en die zich dan in een nieuw onderzoek stort

Nr. 73, Januari 2000 • RWANDA 1994 - VOORWOORD
Auschwitz is een voorbeeld van dit ambivalent gebruik van het geheugen...Misschien omdat Auschwitz meer 'collectief geheugen' is geworden dan geschiedenis, misschien omdat Auschwitz aan de geschiedenis werd onttrokken en de status kreeg van mythe - en daardoor werd de...Een deel van het theatrale milieu werd blijkbaar (zij het onbewust) meegesleept in deze stroom en sommige voorstellingen waren dan ook ronduit 'systeembestendigend' - de afwezigheid van een kritische

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
machtsovername werd herdacht, stond de enscenering nog op het repertoire). Het was een regie van Manfred Wekwerth, toenmalig BE-directeur en tevens lid van het politbureau van de SED, de communistische partij van de...De vijf bedrijven zijn teruggebracht tot acht scènes, de laatste scène is een zwijgende samenvatting van het hele vijfde bedrijf (gesitueerd in Auschwitz) in drie minuten (Tiedemann: 'Auschwitz kann...De grand old man van het Duitse Sprechtheater, Hans-Michael Rehberg, maakt van dit portret van Pius XII een imponerende apotheose van een indrukwekkende avond politiek theater

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
navolging van Critchley geeft Van Bastelaere als voorbeelden van zo een troeblerende instantie: de idee van het Goede bij Plato, de God van Paulus en Augustinus, de morele wet bij Kant, de 'joden' bij...Dirk Van Bastelaere wijst erop dat de zon als beeld vooral opduikt in de gedichten na Pernaths bezoek aan Auschwitz in 1967: 'Het is nu een gemuteerde zon, die haar vorm verloren heeft, letterlijk...Daarom is dit opstel een van de belangrijkste van de bundel, niet alleen voor wat het zegt over de poëtica van Van Bastelaere, maar ook voor de waarde die het aan de poëzie van Pernath toekent: 'een

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Vilém Flusser, ‘communicoloog’
Hij vindt meteen zijn eigen vakgebied uit, de ‘communicologie’ (het is tevens de titel van een van zijn boeken). De nieuwe discipline situeert zich op het kruispunt van filosofie en...Langzamerhand komt ook de buitenlandse receptie van zijn werk op gang, al wordt Flusser pas aan het eind van zijn leven enigszins spraakmakend...Eind jaren zestig zit de kunstminnende Flusser regelmatig in Europa, onder meer als lid van het bestuur van de Biënnale van Sao Paulo

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Bisschoffs enscenering is de perfecte representatie van de kortste samenvatting van stuk en centraal personage (literatuurhistoricus Hans Mayer): 'De reïncarnatie van de categorische imperatief der...Sinds het stuk weer salonfähig werd in het naoorlogse Duitsland (ongeveer vanaf het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw), zijn er allerlei varianten van wat de Nederlandse journalist Martin...Eén van de bonjour fr/'sfesse-joden uit de familie van Judith Herzberg, die voor het eerst een podium betraden in het jaar van Fassbinders dood


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK