Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Van Gennep"Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
De spannende 'beelden' van Carlotta Sagna : ze toont zich, eerst vooraan op de scène, van hals tot heupbeweging in een uiterste gespannenheid; later beweegt ze zich voort van het ene krukje naar het...bent in uw eentje de buitenkant van mijn leven geworden, de kant die ik zelf nooit zie, en zo zult u blijven : de belichaming van dat onbekende van mij dat u geworden bent, tot mijn dood toe...Emily L.' uit : Marguerite Duras, Emily L., Amsterdam : Van Gennep, 1988

Nr. 34, Juni 1991 • René Eljon • Moeders
dat is de scheur van berta TIEN de scheur van berta ? EMMA dat is de scheur van berta, van toen ze zo kwaad was en die scheur heb ik gelijmd TIEN o nou...EMMA duurde dat veel langer BERTA verzoekje van karei van gennep uit den haag TIEN wat betekent het EMMA sssst stil nou toch HAN ja maar EMMA heb je...op de rand van het bord van Tien die het dichtst bij haar zit en wijst met haar vork naar het midden van het bord bij wijze van "eten") (ze beginnen te eten) (stilte) TIEN

Nr. 53, December 1995 • Marleen Baeten • Purcell als een tango
Uit: Marguerite Duras, Zomerregen, Van Gennep Amsterdam, 1990, p. 32 Waarom schikken nogal wat café-uitbaters hun terrasstoelen niet rónd de tafeltjes maar erachter, dikwijls schrijlings naast...Mede dankzij de valorisatie van de zeer uiteenlopende bewegingsmogelijkheden van de dansers levert dit een niet aflatende stroom van betekenissen op...Dick Van der Harst haalt Purcell weg uit de intimiteit van de burgerlijke huiskamer en laat er de chaos en overlevingsdrift van diezelfde straat in doorklinken

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Eén van de belangrijkste bronnen van het kunstbedrijf lijkt daarmee uit te drogen: de roes van het vertier...Wanneer Stan of de Roovers de traditionele rol van regisseur of speler bekritiseren, is dit maar een 'rituele heiligschennis'. Uiteindelijk past de vernieuwing van deze gezelschappen binnen de logica...Wording en structuur van het literaire veld, Van Gennep, Amsterdam, 1994

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
De geborgenheidsmachine omvat vormen van ruimtelijke ordening en stedebouw, praktijken van ordediensten en bewakingsbedrijven, van politie en justitie, maar evenzeer de werkzaamheid van sociaal...Extreme roeservaringen vormen echter slechts de grensgevallen van het meer algemene principe van de verstrooiing, waarop productie en consumptie van popmuziek gebaseerd zijn...Over massa, moderne ervaring en popcultuur, Van Gennep, Amsterdam, 1994 René Boomkens, De Angstmachine

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Aan de hand van een reeks voorbeelden van het werk van regisseurs, acteurs en/of groepen - te situeren ergens tussen Maatschappij Discordia en de Wooster Group' - kwam langzaam een soort van 'derde...Regisseren wordt dan het scenisch verbeelden van een staat van bewustzijn van het denken; een rol spelen wordt het weergeven van die verhoogde, verlichte staat van bewustzijn: niet de interpretatie...Terzijde Parallel met de paradox van het toneelspelen loopt die dunne draad van de paradox van de dramaturgie, dat tussengebied waar de tautologie, het samenvallen van theorie en praktijk, van

Nr. 70, December 1999 • Dries Moreels • Vorm of vent?
louter een zaak van persoonlijke geaardheid en voorkeur, die in theorie van geen belang is. Uit beide richtingen komen dan ook werken voor, die door de volmaakte alchemie van een levenden inhoud en een...De lezer van de Poëtica van J. C. Bloem (Amsterdam, 1989, heruitgegeven bij Athenaeum Polak & Van Gennep, deze zomer nog bij de Slegte) wordt slachtoffer van een vreemde ervaring van analogie...Ook zonder in een persiflage (van Bloem) terecht te komen, kan het discours van Swyzen tegenover dat van de door haar geviseerde 'jonge snaken' gezet worden - als een analogie van vorm of vent

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
1980 gaat zijn naam met de snelheid van een nieuw virus door het wereldje: hij heeft Cymbeline van Shakespeare geënsceneerd met studenten van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar hij op dat...Anderhalve maand na de première van Kleur is alles vergadert de Raad van Advies voor Toneelkunst die minister Poma adviseert over de erkenning en de subsidiëring van de beroepsgezelschappen voor het...Paul Beers, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1981, flaptekst 17 Jan Decorte, Oeuvres, Bebuquin, Antwerpen 1994 18 Witold Gombrowicz, Toneel, Athenaeum-Polak & Van Gennep

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
scène, uithoek van het klatergoud, van de sensualiteit, van het gebrekkige lichaam, van de instabiliteit, kortom van de theatraliteit...Die inwisselbaarheid betekent de vernietiging van het teken, van de theologie, van de semiotiek en van de (klassieke) theatraliteit, die alle gefundeerd zijn in het trekken van grenzen en het...het tijdperk van rationalisering en berekening is het de 'functie' van het theater om door middel van een esthetiek van het risico met extreme affecten om te gaan, die steeds ook de mogelijkheid van

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Als een idee ingang vindt, mogen we zeggen dat het zichzelf verspreidt doordat het zich voortplant van brein naar brein, van brein naar boek, van boek naar brein, van brein naar computer, van computer...Van Antigone naar Medea, van Hegel naar Müller, van conceptueel systeem naar landschap van woordenmateriaal, van het bouwwerk van de geest naar de ruïne van het lichaam: over die weg beweegt zich de...het begin van de twintigste eeuw analyseerde de Franse antropoloog Arnold van Gennep huwelijks- en begrafenisrituelen als belangrijke overgangsrites van één bepaalde sociale en biologische toestand


Development and design by LETTERWERK