Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "Verlichting" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Telkens stortte het Westerse mensbeeld dat sedert het Classicisme en de Verlichting de blanke, mannelijke en katholieke Europeaan tot enige norm van kuituur en beschaving had verheven iets dieper...Maar beseffen wij hierbij wel dat wij thans, in een tijd die alle uiterlijke levensvoorwaarden ontzettend complex en onoverzichtelijk heeft gemaakt, nog steeds verhalen uit de Verlichting herkauwen

Nr. 47, December 1994 • Gunther Sergooris • Don Giovanni in de Vlaamse Opera, Tristan...
het werk zelf geen aanknopingspunt te vinden is. Het is 'wishfull thinking' van een cynische twintigste-eeuwer, die de zorg om orde en harmonie van de Verlichting als naïef ervaart

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
verlichting die elke scenograaf meteen van esthetitis had genezen

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Trivialiteit Het onderscheid vindt vooreerst weerklank in de taal, instrument van de Verlichting bij uitstek

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Verlichting Twee naamloze vrouwen en twee mannen treden op: ene Friedl (die naar Hölderlin verwijst, maar wellicht evenzeer naar Friedrich Nietzsche) en ene Lenz...De idealen van de Verlichting zijn maar ideeën van papier die niet verwerkelijkt worden, ze zijn een façade waarachter een gruwelijke leegte, een zinloosheid schuilt...Het hele probleem, ook in de filosofie, zit in die breuk die in Duitsland is ontstaan tussen Verlichting en romantiek

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Laban staat in de traditie van de Verlichting

Nr. 59, Maart 1997 • Marleen Baeten • De bezem van de tovenaar
Ook van de sinds de Verlichting alom gepredikte idee van zelfbeschikking laat hij niet veel heel

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Daarmee houdt hij het wetenschappelijk project van de Verlichting een spiegel voor die tot nadenken stemt...Opvallend is dat de productie van kennis over het lichaam hand in hand gaat met het verschijnen van het lichaam in het begrip van wat kennis is. Naast de welbekende metaforen van licht, verlichting en

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
En op de een of andere manier wordt in dit erg moeilijk te omschrijven proces van 'verlichting' de zintuiglijk waarneembare aanwezigheid van de vormen ingrijpend veranderd

Nr. 71, Maart 2000 • Pieter T'Jonck • Spelen met gebouwen
Discordia er gaandeweg genoegen in om de zaal 'à l'état brut', zonder gordijnen, te bespelen, en zelfs verlichting op het terras voor de zaal te plaatsen

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
een natie die onderworpen zou moeten zijn aan de ideeën van de Verlichting

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Met andere woorden: hoe ontwikkelt de moderniteit zich, niet uit zichzelf, zoals dat in het westen gebeurde (Renaissance, Humanisme, Verlichting, enz...het zelfs zo dat bepaalde samenlevingen momenten van ‘verlichting’ hebben gekend...rationalisme, uit de periode van de Verlichting, verbrokkelen, dan blijft het postmodernisme, ondanks alle intellectuele opwinding, in zijn diepste wezen een eurocentrische zaak

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
Een dergelijke praktijk zou een enorme verlichting betekenen voor de kunstenaars-makers zelf en een bijzonder grote betekenis hebben in de richting van het onderwijs, van de nieuwe lichtingen aan

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Jan Versweyveld: 'Ik ben twintig jaar met...
Bij Rijkemanshuis was de belichting bedoeld om voor de acteurs een mooi lichtruim te creëren, bijna een 'verlichting'. Ze was stabiel en bewoog dus niet

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Pluralisme' is misschien niet de beste term om het millet- systeem te karakteriseren, 'verzuiling' lijkt er al meer op en het dichtst in de buurt komt'apartheid'. Maar vóór de Verlichting kun

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
176) Het bescheiden 'ontvouwen en openplooien van woorden' staat ver van het kritische project zoals dat sinds de Verlichting is geformuleerd

Nr. 82, Juni 2002 • Rud Vanden Nest • Einmal ist keinmal
Wellicht zijn de muren herschilderd of werd er een nieuwe (halogeen)verlichting geïnstalleerd

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
14 Een dergelijk oordeel was alleen mogelijk in de lijn van een bepaalde interpretatie van de Verlichting waarin religie gelijkgesteld werd met obscurantisme en sektarisme...Hoe kunnen we die dood verbinden met Zijn Wraak, met de spectaculaire verrijzenis van de religie uit het graf waarin de moderniteit (het rationalisme, de Verlichting, de vooruitgang) haar begraven had

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Het reveleert onze immer moeilijke omgang met de erfenis van de Verlichting en het illustreert de veelvormige perverteringen van een van zijn meest fundamentele principes: de vrije meningsuiting

Nr. 87, Juni 2003 • Elke Van Campenhout • Het kei zal zich wel weer teren:...
Tegelijkertijd is het gewoon een rug, onder TL-verlichting, die beetje bij beetje aan de herkenbaarheid ontsnapt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK