Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


118 document(en) met "Verslag+van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Voor de volledigheid vermeld ik nog: 5. Theo Girshausen: Die Hamlet-maschine Ten dele een verslag van de mislukte 'Uraufführung' van dit stuk in Köln, ten dele een mislukte analyse

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De intimiteit en de bescheidenheid van het verslag verbergen / verzwijgen de moeilijkheden, tegenslagen, harde confrontaties waardoorheen zijn werk tot stand gekomen moet zijn...zovele anderen... Wellicht is er naast dit rijkelijk geïllustreerd verjaardagsboek ruimte voor een goedkopere uitgave waarin Dekmines subjectief verslag aangevuld wordt met een informatieve tekst

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Een verslag van de Amerikaanse critici Lenora Champagne en Curtis L. Carter

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Op het verslag van het artistieke gebeuren volgt de beschrijving van de organisatorische, economische, financiële en sociale voorwaarden van onze theatercultuur en haar historische ontwikkeling

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Vanaf dat moment reconstrueren we aan de hand van Fabres verslag de tumultueuze gebeurtenissen...Er is niets gebeurd, zoals mag blijken uit voorafgaand verslag

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Voorgeschiedenis en verslag...Een festival-verslag op pag

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Heren die in hun vrije tijd de premières bezochten en daar voor een krant verslag over uitbrachten

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Maar, zo vond Pirandello, dat neerschrijven is niet de creatieve daad, het is reeds een verslag van wat daaraan voorafgaat...Een verslag over het project 'Het vlot van Babel' in Italië, een interview met Jan Fabre, een essay van Gerrit Timmers, artikels over Bob Wilson en het Shusaku and Dormu Dance Théâtre, tekstfragmenten

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Nu wil de traditie dat de theaters hen uitnodigen, met de bedoeling dat zij over de voorstelling verslag zouden uitbrengen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
kozen voor een verslag in twee delen: enerzijds een geannoteerde lijst van de Antwerpse theateractiviteiten, waarin we een-beeld van die enorme veelheid willen geven; anderzijds drie subjectieve...verhalen, omdat een objectiverend synthese-verslag voorlopig onmogelijk bleek

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
vooruitzichten; 2) het verslag van de rijksadministratie over de situatie van elk gezelschap; 3) het artistieke niveau

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Uit het verslag van de onderzoekscommissie van het Bourlaplan blijkt duidelijk dat Antwerpen kreeg wat het wou : "een schouwburg met zulk een groot aanzien dat het in gans Europa door de kenners zal

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Brasch levert hiervan een erup-tisch verslag, waarin zijn pessimisme voortdurend met snedige commentaren op het anekdotisch gegeven van de opstand zelf inhakt...Vanuit de hokjes brengen de spelers het verslag van deze dubbelkamp, terwijl ze in versneld tempo de vellen papier op de grond laten dwarrelen om tenslotte op luchtige wijze het resterende pak de

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Als ik dit verslag niet voor een theatermaar voor een muziektijdschrift zou schrijven, dan zou ik nu met plezier lang uitwijden over de prestatie van het orkest...Johan Wambacqs tekst is dan ook geen subjectief verslag, maar een gedetailleerd en prettig geschreven bijdrage tot een actuele theatergeschiedenis

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
verslag over 1983-84 en de prestaties (aantallen en bezoekcijfers) van de eerste helft 1984-85, de communis opinio over elk gezelschap (pers, publiek en leden van de RAT). Bij de bespreking van het rendement

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Verder nog een verslag van het Klapstukfestival (Leuven) en een kijkje "Sous Ie Pont" in Gent

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Wim De Mont brengt in twee artikels verslag uit van het colloquium

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
p.312). Iets zakelijker is het verslag van de Amerikaanse ambassadeur John G. Dean: "Toen zes maand geleden de Rode Khmer het dorp Sarsar Sdam in de provincie Siem Reap veroverd hadden, hebben

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Verslag van de Raad van Advies voor de Toneelkunst, voorjaar 1986) Op een avond in (HTP) - Foto Herman Sorgeloos HTP Brussel Op een avond in... Er is geen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
beatgeneratie, met als centrale figuur de LSD-profeet Timothy Leary (naast Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Alan Watts, ook Aldous Huxley en Arthur Koestier), een verslag van een psychedelisch...Robert Abirached, Steve Austen en Gerard Mortier (mensen "uit de praktijk"). Het verslag van deze teksten neemt iets minder dan de helft van het boek in beslag, dat verder een interessante, enigzins...het verslag wijst de jury op de multi-sectoriële aanpak van Thielemans die zowel vertrouwd is met theater, opera en dans als met architectuur, design, beeldende kunst en niet het minst met literatuur


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK