Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "Versnippering" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
kerkelijk religieuze leven door de versnippering en het individualistische messianisme verwatert en uiteenvalt, zo dreigen ook andere oorspronkelijk cohesie bevorderende" levensvormen via een druk op

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Versnippering van de gebaren

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Want ik vind dat schandelijk wat binnen dat zogenaamde theaterdecreet mogelijk is. Een voorbeeld van zinloze versnippering van een al te klein theaterbudget

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
En naar de zaal toe, volgens de berekende ordelijnen, de versnippering en toch de eenheid van het beeld

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Daarbij wordt de versnippering van deze som nog aangemoedigd; de Kleinbühnen-jury verkiest al jaren het uitdelen van aalmoezen aan allen boven een selectief subsidiebeleid

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
De tegenstanders van deze ontwikkeling noemden dit versnippering en spraken van een daling van de kwaliteit, van een afbraak van de vaardigheden

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
scheiding tussen podium en zaal wordt voortdurend aangevallen door de verteller van Carson McCullers, door Van den Booms versnippering van en verwijzingen naar 'anderssoortige' theatervormen, zoals b.v

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
En dat alles leidt niet tot gratuite, zogenaamd postmoderne, versnippering of veelsprakerigheid maar vindt op één of andere manier zijn plaats in het verhaal dat De Keersmaeker kwijt wil

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
De versnippering op het gebied van de beleidsfuncties (theatergebouwen zijn eigendom van zeer verschillende beleidsinstanties) maakt elke vorm van theaterbeleid onmogelijk

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
een korte monoloog verwoordt Marie Steuber dit gevoel van versnippering, het gevoel te leven te midden van de overblijfsels, de sporen van een realiteit : "We zijn hier allemaal zomaar vergeten

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
kunstenaars veel stof tot vertellen; het postmoderne gevoel van versnippering, dat gevoel dat 'alles reeds gezegd is', lijkt stilaan te verdwijnen

Nr. 39, December 1992 • Lucas Vandervost • Hoezo repertoire?
Wat men in Vlaanderen de versnippering van de theaterwereld noemt en waar men toch zo bang voor is, wordt gerechtvaardigd als er vanuit persoonlijke passie, gedachten-goed en overtuiging wordt gewerkt

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Maar zoals een scherpzinnig criticus opmerkte, houdt dit lovenswaardig initiatief ook een gevaar in: 'De in Franstalig België algemeen gebruikelijke versnippering van subsidies, in een systeem waar

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Versnippering Etcetera: Het vormen van acteurs aan het Antwerpse Conservatorium heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het theater in de jaren tachtig...Dat heeft een grote versnippering tot gevolg

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Nu al lijdt het cultuurbeleid onder een versnippering die de efficiëntie ervan niet ten goede komt...Begrotingstechnisch gaat het hier niét om een cultuurpotje, wat hoe dan ook een verdere versnippering in de hand werkt, maar vooral: dat geld heeft geen culturele functie in die zin dat de

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Een festival met kinderziektes
Versnippering Waarom de initiatieven zo talrijk en zo uiteenlopend moeten zijn, is een raadsel...De versnippering dreigt zelfs de evidente kwaliteiten van dat Festival te overschaduwen

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
met nog honger in de maag — in leven kunnen blijven). De Raad koos voor de laatste optie, een noodgedwongen keuze tégen de versnippering van de middelen en daarmee vóór een conserverend beleid van de

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Redactioneel
versimpeling; tegen de afbraak van de theaterwetenschap; hoe verregaande versnippering van het landschap vermijden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Versnippering De verstarring kan afgelezen worden aan het discours dat de verschillende partijen hanteren...Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor...Tussen Versnippering' en Verscheidenheid' ligt een kloof

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
De zo terecht gehekelde versnippering zou voor een stuk opgevangen worden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK