Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "verzorgingsstaat"Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Joosten -Foto Filip Claus Alice in Wonderland Valt er dan zoiets te omschrijven als een "Nederlandse mentaliteit" of een "Vlaamse ziel"? Pol Dehert voelt Nederland aan als een "verzorgingsstaat

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
JJL: "Ook de verzorgingsstaat verklaart veel

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
Bovendien heeft de verzorgingsstaat geleid tot afhankelijk gedrag

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Gelijkheid als een door de verzorgingsstaat opgediende eenheidsworst, dat wel, maar in deze context over gelijkwaardigheid spreken klinkt als uit de hel komend engelengezang

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Wat hij zegt, wordt danig subtiel en opent meer dan een interessant denkpad om de financiering van kunst en cultuur, die toch stilaan deel (dreigen) uit (te) maken van de verzorgingsstaat, te her

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
Zoveel jaren verzorgingsstaat leren toch dat het stuurvermogen van de overheid bijzonder beperkt is? Deze vaststelling is bepaald geen vrijbrief voor een soort van neoliberaal nietsdoen

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
De naoorlogse verzorgingsstaat had een duidelijk, welomlijnd doel...rechtsbijstand in geval van nood),... En ook aan het kunstsysteem: de naoorlogse verzorgingsstaat deed zoals nooit tevoren in de politieke geschiedenis aan actieve kunstspreiding, en dat zowel vanuit geografisch als...De supervisiestaat heeft integendeel geleerd van de crisis van de verzorgingsstaat

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
Het gaat erom dat de "Verzorgingsstaat', zoals die geïnstalleerd werd na de Tweede Wereldoorlog, vervangen wordt door een 'risicomaatschappij', waarin de privé-sector de sociale organisatie onderwerpt

Nr. 101, April 2006 • 
andere keuze maakt), anderzijds de mogelijkheid van een instrumentele beheersing van zowel zichzelf als de samenleving (de verzorgingsstaat die voor alle individuele en sociale problemen een oplossing in het

Nr. 101, April 2006 • 
Dat is een manifeste en sterk neoliberaal geïnspireerde breuk met de beleidsvoering binnen de naoorlogse verzorgingsstaat...sociale achtergrond- is bijzonder veelzeggend voor een zekere sociaal-democratische onmacht in de omgang met de idealen van de vroegere verzorgingsstaat... Een derde opmerking brengt mij bij de eigenlijke

Nr. 101, April 2006 • Politiek van de kunst
Er valt veel te zeggen voor de stelling dat een beetje verzorgingsstaat de mogelijkheid tot opname of-in goed 'sociologees'- tot in-clusie in maatschappelijke domeinen als onderwijs, recht...geslaagd bent in een toelatingsproef). De naoorlogse verzorgingsstaat stoelt op de idee dat iedereen rechtmatige juridische claims ook effectief moet kunnen doorzetten en iedere getalenteerde jongeling de


Development and design by LETTERWERK