Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Vgl."Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
steeds duurder wordend theater (vgl

Nr. 72, Juni 2000 • Helmut Ploebst • Beweging in een spookhuis
zoals in beeld 3, ten tweede die van de scheiding van reële en virtuele werkelijkheden (vgl...Enerzijds kon men een onderscheid maken tussen zuiver performatieve scènes en passages waarin de acteurs elementen van de publiekswerkelijkheid waren (vgl

Nr. 75, Maart 2001 • Pieter De Buysser • Een kleine doortocht buiten verdenking
De padalisten houden zich onledig met padalistieke tactieken, kleinschalig, ondergronds, gekreukt en onomkoombaar geschuifel met tekens, structuren en ideologieën vgl

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Voor een kritische commentaar bij deze passage: H. De Dijn, Tolerantie en democratie, p. 73-4. 10 Vgl...32 V. Segalen, Essai sur l’exotisme, p. 81 (‘het Verschillende binnen ieders bereik’ – denk ook aan ‘fait divers’, een nieuwtje). 33 Vgl...36 Allusie op Levinas die graag verwijst naar ‘het gelaat van de Vreemdeling, van de weduwe en de wees’ om de gedachte van de epifanie van de Ander te illustreren (vgl


Development and design by LETTERWERK