Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


157 document(en) met "Vierde Wereld'" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
VIERDE WEEK : We mogen meer doen dan alleen maar circushulpjes spelen...De acteurs weten van de wereld niet meer af, Walter resideert praktisch ten adresse NTG...nuttigen snacks en Rodenbach en ik hoor dat de helft van de wereld me op de televisie heeft gezien

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik kan verder gaan tot de twintigste etage en als het bureau van de chef zich daar niet bevindt terug tot de vierde etage, op voorwaarde dat de lift niet uitvalt...de wereld zo graag de combinatie zouden kennen, aan deze zijde van de dood...De wereld is niet ondergegaan, in de veronderstelling dat dit hier geen andere wereld is. Hoe voer je een onbekende opdracht uit

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De wereld is nu eenmaal niet zo eenvoudig dat alles draait rondom een koning, zelfs al heet het stuk Koning Lear...Uitputting In het vierde deel dan, bereikt het combinatorische spel van patronen, series en gecombineerde bewegingen zo'n graad van ingewikkeldheid én variatie én verrassing dat er een zeer...Via die uitputting wordt geheel achteraan de vierde beweging - zeer mooi en zeer organisch - opnieuw die stem van méér-realiteit, van de gegevens van elke dag geïntroduceerd

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
van de geïndustrialiseerde wereld" (1). Alleen hebben de Amerikanen de cultuur beter aangepakt dan de Europeanen, d.w.z...De bedoeling is dat je als door een aquarium naar het vierde bedrijf kijkt, zodat het stuk nog veel meer'uitfadet', nog veel erger in een soort niemandsland of in een tijdeloos iets belandt...het streven naar een betere wereld ziet Schechner in theater een heilzaam middel

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Aan 't eind van de wereld... Tijl Naar 't eind van de wereld verhuisden we toen, wijl het eigen dak en de boomgaard en 't familjare nest van de...Assepoes is nu gestorven... Tijl... Benauwend prangt me vergetelheid als 'n kluize, en rillend revel ik vruchtloos tegen,.. Strijd is ten einde... M'n ziel is krank,.en dk wereld ? De wereld...Zie, wereld, hoe een Bei-Esprit zich weert en wint

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
vierde deel dat een antwoord zoekt op de vraag of een eigen dramaturgie een luxe of een noodzaak is. Het laatste artikel in blok vier is van de hand van Geert Opsomer en bevat (eindelijk...wereld, met vijf zintuigen om de hedendaagse realiteit op te nemen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Vierde man is sedert enige tijd Georges Broeckaert, die als technicus verbonden is aan de groep en in die functie soms ook op de scène te zien is. In de vroege geschiedenis speelden bij Radeis ook Jan...Een vierde, een vijfde, een twintigste auto arriveren, en weldra zijn automobielen tot aan de horizon doende elkander uit wraak in puin te stoten, een onvergetelijke gebeurtenis, die door een...psychologisch inductieproces ook naar de andere kant van de spoorbomen overslaat, totdat ten slotte heel de wereld daar staat met een spatbord, een wiel, een toeter, en Hardy met een band om zijn nek, die hij na

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Zowat alle landen van de wereld zouden hieraan meewerken...wereld gevonden wordt, kan bevatten...Müller In Keulen werkt Bob Wilson op dit ogenblik aan een volgend deel van the CIVIL warS; het omvat: eerste akte, scène a; derde akte, scène e en vierde akte, scène a. De première is voorzien op 19 januari

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dat alles vindt zijn hoogtepunt in het vierde bedrijf, wanneer kasten, stoelen en tafels perfect opgesteld staan, zodat vanzelf verschillende speelruimtes ontstaan...de wereld van het Keulse luik is het niet goed wonen...Een citaat van Donald G. Marshall, het lijkt wel voor Wilson geschreven: "In het geval van het kunstwerk opent de kunstenaar, langs het verlies van zijn gewone wereld en van zijn gewone

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Gooit zijn helm in de lucht) Hilde, die Immi is het mooiste, liefste, intelligentste meisje van de hele wereld...Immi Ik stap van de ene wereld in de andere...Niemand heeft hem verteld dat zijn kind -- IK -- zou opgroeien in een wereld die niet de zijne is. Niemand heeft hem gezegd dat hij de stem van de muezzin niet meer zou horen en niemand heeft hem

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De rol goudpapier, die op het einde van uit de hemel van Jupiter naar de wereld van Prometheus neerdaalt, is wat te zeer een briljante vondst, om zich mooi in dit strenge spektakel te laten inpassen...Deze wereld van de verbeelding kan slechts tot materie gedwongen worden, als een schrijver bereid is deze wereld in woorden te vatten...Het is een theater van de verbeelding, waarbij enkele juist gekozen elementen een hele wereld oproepen

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
er dan niemand die een beetje vriendelijk is op deze wereld ? (De knecht verdwijnt snel maar duwt het dienstmeisje naar het bed, hij grijnst...En dan spuwen ze nog op het eten, die gifmengers ! Adieu ! vierde verschijning (De rijkswachter) Ik-figuur Taxi ! Rijkswachter Vooruit ! Stap in ! Ik-figuur Maar dat is een...theatraal gebruik met stokken werktuigen suggereren, maar deze niet kunnen vervangen door echt gereedschap, die de wantoestanden aanklagen, maar deze niet uit de wereld kunnen helpen, die het plunje

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Karge en Lang-hoff suggereren aan de hand van acties of geluiden dat er zich een hele wereld buiten deze muren bevindt: we horen in deze opvoering b.v...Meteen kan Firs weer in actie schieten: tussen al de dansers en de drinkers in zal hij woordenloos zijn taak vervullen, opdat deze wereld niet uit elkaar zou vallen...Vierde bedrijf Het is geschied: de kersentuin is verkocht, de oude aristocratische bezitters moeten wijken voor een zakenman

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
En steeds als hij zich uit zijn abstracte wereld waagt, en zich bemoeit met de levende schepping in de echte wereld, is alles wat hij voorstelt of schept armzalig, bloedeloos en levenloos...de slavernij, is er geen leger ter wereld, hoe goed georganiseerd en uitgerust met buitengewone, nieuwe wapens het ook mag zijn, dat het kan overwinnen, Alles draait om de vraag of het Franse volk tot zo...Vanaf heden betreedt u een nieuwe wereld

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
wereld is één grote metafoor die doorheen het stuk in verbale herhalingen uitgeput wordt...Ja, denk je dan, en je hebt echt ruim de tijd om van alles te denken, The Kitchen is natuurlijk de plaats waar de vriendelijke oplichter Nam June Paik de wereld belazert met zijn gestoorde...Zijn wereld is die van de negentiende eeuwse burgerlijkheid, niet die van het boerendrama of de rustieke komedie met folkloristische inslag

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
de laatste tijd in de wonderbare bouw van de wereld gapende kloof het allerdichtste met mijn persoonlijk noodlot verbonden de wereldkatastrofe zoals ik dus terecht mag zeggen de wereldkatastrofe is de...ik zeg het toch verwijfd Daniel Paul de wereld is niet meer waar ze was is niet meer in de wereld veeleer heeft men de wereld in mij...Daniël Paul niet ik heb dat beweerd maar mijn onmondig gemaakte mond de wereld was vernietigd weliswaar van buiten bekeken was de wereld natuurlijk niet

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
dat hij in een zeer gemechaniseerde wereld weer aandacht besteedt aan niet met de vijf zintuigen verifieerbare zaken en weer verbanden legt in de hele mechaniek van de wereld...Hij gelooft in het bestaan van een spirituele naast een materiële wereld, waarbij de materie noodzakelijk is voor de verdere evolutie van de spirituele wereld...Je gelooft dus in een aantal niet rationeel verklaarbare waarden ? "Ik merk dat er bepaalde dingen zijn waarbij de wetenschappelijk, ra-tonele manier om de wereld te benaderen te kort schiet

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Ulrich Greiff is nochtans al een gevestigde waarde: na Ibsen (Spoken) en twee Büchners (Woyzeck en Danton's Dood) is hij met De Vader reeds aan zijn vierde NTG-regie toe...Deze plek is de wereld, met zijn dualiteit van geboorte en dood, waarin mensen in hun onderlinge relaties met leugens een complex schijngevecht leveren tegen de waarheid en elkaar daarbij voortdurend...Pogingen om haar verder in deze wereld te praten, falen systematisch op dubbelzinnigheden, die een mogelijke voorstelling van deze wereld steeds meer vertroebelen

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Voor Dance maakte Sol Le Witt een film, een montage van opnamen uit Dance zelf, die tijdens het dansen op een transparant doek vóór de scène wordt afgedraaid, met een soort van vierde dimensie...Dit Balet comique de la Royne, zo genoemd omdat de vrouw van Hendrik III erin meedanste, verwekte heel wat opschudding in de toenmalige artistieke wereld

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Maria Magdalena is de vierde: haar liefde stuwde haar zonder verpozing voort tot aan haar volmaaktheid en rustte haar toe met al wat ze nodig had om de voltooiing te bereiken...De Liefde deed haar vaak lijden alsof zij een kind ter wereld zou brengen alsof heel haar lichaam zou openscheuren zo onmetelijk wijd werd het domein der liefde in haar...Stel dat de doden openbaar worden uitgeleverd aan de oven van het krematorium: Dan zal de geürbaniseerde wereld klaar staan voor theatrale hulp, misschien... theater


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK