Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Vlaams Parlement"Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Aangezien het decreet destijds goedgekeurd werd door het Vlaamse parlement, de hierboven genoemde 'Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap', kan het alleen door dit wetgevend lichaam, de...Onlangs stond op het titelblad van het weekblad De Rode Vaan: Poma versmacht Vlaams theater', met als illustratie ene soldaat Jan Decleir die de borsten van ene deerne Els Cornelissen omklemt

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Van het afgelopen Nederlands-Vlaams Theaterfestival herinner ik me alleen de kilte en het sérieux rond enkele voorstellingen en debatten...Misschien is het wel op deze plaats dat die ene Brusselse hofnar in zijn roes vergat of hij nu in Sterrenwacht, het parlement of het theater stond te prediken

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Zij zijn daarom niet in staat om hun klassenbelang in hun eigen naam, hetzij door een parlement of door een conventie te doen gelden...Het is slechts wanneer men het oude discours - geschraagd op een binair begrippenapparaat (Oost/West, Vlaams/allochtoon, etc

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Door de teksten ook op de officiële websites beschikbaar te maken en in de sector genoeg geroezemoes te creëren, genereert de minister al feedback vooraleer de teksten in het Vlaams...Parlement besproken worden...Gent heeft geen CC’s, Antwerpen heeft er twee in plus I en één in plus II, in praktisch alle Brusselse deelgemeenten is er nu een erkend ‘Vlaams Gemeenschapscentrum’) Het staat in het

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Feit is dat de Belgische staatshervorming om de hoek komt kijken: deze structuren moeten een speciale erkenning krijgen van de gewesten (Vlaams, Waals, Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Het...Als alles loopt zoals voorzien kan het wetsontwerp begin 2003 naar het parlement en het is de bedoeling dat daar het wetgevend werk voor het aflopen van de legislatuur kan afgerond worden

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Eindtermen: een visie op onderwijs In 1991 besliste het Vlaams Parlement om eindtermen in te voeren als één van de pijlers van kwaliteitsopvolging in het onderwijs

Nr. 91, April 2004 • (advertentie)
VLAAMS THEATER INSTITUUT UITNODIGING colloquium In de aanloop naar de nieuwe structurele subsidieronde, met het nieuwe kunstendecreet als wettelijk kader, houdt het VTi een...Ontmoetingen • Debatten Op donderdag 1 3 mei 2004, van 10u tot 18u in het Vlaams Parlement, Hertogstraat 2, Brussel Meer info, volledig programma, inschrijven: www.vti.be NIEUWS voor podiumcritici...VLAAMS THEATER INSTITUUT - S AI N C T E L E TT E S Q U A R E 19 - B-1000 BRUSSEL T ( + 32) 02/201 09 06 - F ( + 32) 02/203 02 05 - E info@vti.be www.vti.bewww.podiumarchief.bewww.helpdeskkunsten.be

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
tentoonstelling in het Koloniaal Museum te Tervuren over het Belgisch koloniaal verleden, de aanval van het Vlaams Belang op de elitaire en on-Vlaamse programmering van de stadstheaters: het zijn feiten die op het...Dat deed het Vlaams Belang enige tijd geleden in zijn aanval op de drie stadstheaters (KVS, Het Toneelhuis en Het Publiekstheater), die het verwijt kregen te elitair, te multicultureel en te on-Vlaams...Het Vlaams Belang keert de uitdagingen de rug toe en blijft staren naar een geïdealiseerd Vlaams verleden, alsof het mogelijk zou zijn de tijd terug te draaien

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter De Buysser • Voorwaarts: achterwaarts!
Het Vlaams Belang en de commerciële sector, in deze de objectieve bondgenoot van het Belang, willen beproefde, herkenbare formules...August Vermeylen zat in het parlement: burgerplicht...Net zomin als de democratie gered en het Vlaams Belang verslagen gaat worden vanuit het departement van Anciaux

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Ze wordt dan aangeraden om de kunst te laten varen en in het parlement te gaan zetelen, dat de geschikte instelling vormt om een beleid aan te vechten...De alledag moest getransformeerd worden tot een zoete cirkel van altijd toegankelijke ‘creativiteit’. Dat is nog steeds de definitie die door Vlaams Hysterisch Links wordt gehanteerd: ‘het Vlaams...Ze is niet hetgeen ons telkens te wachten staat maar hetgeen telkens gegeven is.’15 Vlaams Hysterisch Links heeft grote nood aan de catastrofe die ons te wachten staat: het schrikbeeld van de

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
het Vlaams Parlement, Katia Segers, professor Communcatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel en Erik Temmerman, directeur van kunstencentrum Vooruit

Nr. 108, September 2007 • Wouter Hillaert • Strindberg nog steeds niet dood. Het Zweeds...
waar extreemrechts (de partij heet hier Sverigedemokraterna: de Zweedse democraten) niet in het parlement vertegenwoordigd raakt...Van onder zijn hoge hoed verkettert deze verklede acteur het hele theatersysteem op zijn Vlaams Belangs: dat het theater enkel subsidies verspilt met onnuttig gelul voor steeds dezelfde cultuurfats...samenleving die het hoogste aantal vrouwen in het parlement zitten heeft, is deze fixering op het patriarchale bijna voorhistorisch

Nr. 111, April 2008 • (Etcetera) • De Gebeurtenissen
Minister van Cultuur Bert Anciaux geeft 4,75 miljoen euro extra aan de zeven grote Vlaamse cultuurinstellingen: de Vlaamse Opera, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, deFilharmonie, het Vlaams Radio...De Morgen, 23 januari) • In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds (vaf) wordt de bestedingsverplichting voor televisieseries geschrapt...Naar aanleiding van Gedichtendag presenteert Geert van Istendael in het Europees Parlement de eerste aanzet tot een Europese grondwet in verzen

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Dit gebeurt dan na grondige debatten in het parlement: de wetgevende macht...Het parlement – in meerderheid samengesteld uit de partijgenoten van de betrokkenen – heeft enkele maanden geleden in een hoorzitting een namiddag geluisterd naar een resem aaneensluitende...Daarom noemde het Vlaams Theaterinstituut haar dansplan Kanaries in de koolmijn

Nr. 114, December 2008 • Johan Reyniers • Redactioneel: Repertoiretoneel + Colofon
Vervolgens keurde het Vlaams Parlement een motie goed waarin de regering wordt gevraagd om de aandacht voor het klassieke repertoire aan te zwengelen


Development and design by LETTERWERK