Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Voader van Blauwe Maandag"Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Wie is de auteur van deze "comédie satirique en trois actes"? Samen met Maurice Maeterlinck kan Van Lerberghe worden gezien als een van de eerste vertegenwoordigers van het symbolisme...Daarbij gaat hij heel anders te werk dan Guy Joosten of Luk Perceval dat doen bij de Blauwe Maandag Cie of dan de ingrijpende lectuur waarmee Ivo Van Hove en Klaas Tindemans voor De Tijd Macbeth...Door dit over elkaar heenschuiven van twee verschillende verbale netwerken ontstaat een parodiëring van de satirische code van Pan en tegelijkertijd levert Van Lerberghe, impliciet, een relativerende

Nr. 32, December 1990 • Inhoudstafel
Marianne Van Kerkhoven stelt dat ieder kunstbeleid een gevoeligheid moet ontwikkelen voor de innerlijke wegen van de kunstenaar...BMC In eigen land bracht Blauwe Maandag Compagnie Strindbergs Voader in een regie van Luc Perceval...Dit mooiste moment in het nog jonge seizoen wordt enkel geëvenaard in Voader van Blauwe Maandag

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Relatieconflicten bij Blauwe Maandag Cie Blauwe Maandag Cie bracht ongeveer gelijktijdig twee premières uit : Voader en Losing Time...Dat van Cyriel Buysse met zijn mengeling van Frans en Vlaams; dat van Claus met zijn Pattinis, Vermeerschen en Van Daeles; dat van Van Lerberghe (Pan) met zijn pastoors en burgemeesters...Deze twee produkties van BMC laten de mogelijkheden van een beslist eigentijds en actueel repertoiretheater zien : Losing Time met nog een trapje voor de laatkomers, Voader met een deur op een nieuwe

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
Tijdens dat debat gaf Luc Perceval, artistiek leider van de Blauwe Maandag Compagnie, een lezing en werd een brief van de acteur Rik Hancké voorgelezen...Jaar in jaar uit jammeren en brommen we over 'de critici', alsof het altijd dezelfde zes mensen zijn die per straalvliegtuig van Parijs naar New York jagen, van tentoonstelling naar concert en van...Even vaak valt mij op dat deze uitspraken afkomstig zijn van gefrustreerde acteurs met een te lange neus en te korte beentjes die het failliet van hun voorstelling op rekening van de recensent

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
twee van hun recentste stukken: Voader en De cocu magnifique). Deugd en braafheid passen dan weer in een ander 'project' van de BMCie, nl...Waar in Voader getracht werd de donkere kant van de Vlaamse huiskamer te laten zien, wordt in Wilde Lea een aspect getoond van hoe het openbare vermaak voor de gewone man was (en is?) in Vlaanderen...Alle muziekfragmenten en dansjes uit die productie waren geen dansjes en muziekstukjes meer, ze waren deel van het geheel, van het verhaal, van het gevoel, van de onmacht, de verslagenheid, de

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Welke weg hebben Perceval en de Blauwe Maandag Compagnie sedertdien afgelegd en hoe Vlaams zijn Voader, Wilde Lea en Boste...Naar aanleiding van Voader sprak je van een 'Vlaams expressionisme'. Is dat laatste een historische verwijzing ? Perceval: Nee, het betekent voor mij louter dat de realiteit soms het theater...Het gevaar van een kleine groep als Blauwe Maandag is dat we mekaar gaan bewonderen en beschermen binnen onze structuur

Nr. 43, November 1993 • Bruno Koninckx • Kartonnen, holle en andere dozen
Blauwe Maandag Cie, Dozen / Corneel Maria Ryckeboer Open deuren Een ander gezelschap dat sterk, en succesvol, bezig is met externe communicatie en het opbouwen van...Zo werd in een interview naar aanleiding van Voader tijdens De Zevende Dag de indruk gewekt of het de BMCie was die 'eindelijk' de vierde wand in het theater had neergehaald (cf...Op een bepaalde manier is er een mooi evenwicht gevonden tussen de dolle kolder van een Wilde Lea en de ('Vlaamse') grimmigheid van een Voader

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Een interessante tussenpositie neemt de Blauwe Maandag Compagnie (B.M.Cie) in. Dit gezelschap bevindt zich op de gouden middenweg van én culturele erkenning én commercieel succes...Tenslotte is het opvallend dat er een bijzonder 'gewicht' aan de voorstellingen van de Blauwe Maandag Compagnie wordt gegeven...Wilde Lea, Blauwe Maandag Compagnie / Johan Jacobs Politieke consecratie en de rol van de criticus Het wordt stilaan duidelijk dat sociale mechanismen een

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
een brief aan Stefaan De Ruyck, zakelijk leider van de Blauwe Maandag Compagnie, schrijft hij over hun uiteenlopende houding tegenover 'het buitengebeuren': 'Jij vertrekt vanuit een gemis, een...Samen met Guy Joosten legde hij toen de basis voor de Blauwe Maandag Compagnie...Acteur Stap voor stap zoekt Luk Perceval zich een weg, ver van de verstikkende formaliteit, eerst als acteur-regisseur, vanaf 1989 binnen de Blauwe Maandag Compagnie alleen nog als regisseur


Development and design by LETTERWERK