Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


2 document(en) met "Volgens Rony"Nr. 76, Maart 2001 • An van Dienderen • Het lichaam - site voor de antropologische...
Rony legt op een intrigerende en revelerende manier de link naar taxidermie...Hijikata, Japans Butoh-performer Volgens Rony is de etnografische film een cinema van het lichaam: culturele informatie wordt geanalyseerd door te focussen op de anatomie en...Vanuit hun standpunt was hij kinderlijk en werd hij via de connotaties met het dierlijke geassocieerd met ‘primitive man’. Rony stelt niet de vraag of Flaherty al dan niet een

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
Rony 1996). Het resultaat is even pijnlijk als onrechtvaardig: er wordt namelijk een karikatuur van een mens getoond aan de kijker, die zich niet bewust is van de taxidermist achter de...Volgens mij zijn het abstracte en ongedef- inieerde begrippen als utopie, positieve energie en collectiviteit die Els en haar Zwaluwen inspireren om een uitdagend proces in gang te zetten...De criteria volgens dewelke de meeste personages handelen in hedendaagse films, documentaires enzovoort, zijn gebaseerd op een bepaalde cultuur waarin het conflict een centraal gegeven is, met name de