Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "vreemdeling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
De kinderen lopen mee en kijken naar het wilde haar, de duistere vreemdeling

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Maar als een vreemdeling trouwt met iemand die in België woont en die er werk en een woning heeft, dan mag het wel

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Als een rode draad doorheen zijn stukken loopt er een marginale zwerversfiguur: in Bobok en Fotoroman wordt ze 'vreemdeling' genoemd; in De Tortel heet ze 'indringer'; in Onbekende Bewoners de 'tweede

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
de Chinees-mandarijn (een vreemdeling in New York, net als de acteurs) wordt aan het slot door de regisseur in de rol van pooier 'echt' gedood; het kleine meisje - spelend met

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Winterslaap vertrekt vanuit klassieke lijnen: een gezin van drie, vader-moeder-kind, dat onder de grond leeft, ver weg van elke vreemdeling

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Ik denk ook aan een opera over het migrantenprobleem, over de confrontatie van een vreemdeling met onze samenleving en cultuur

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
een Hegeliaans filosoof die in de spektakelkunsten terecht gekomen is. In elk geval een vreemdeling die zich niet zonder meer neerlegt bij bestaande structuren en geplogenheden, maar overal...De culturele identiteit die vreemdeling Ciulli laat zien is dus pluriform en veelzijdig

Nr. 29, Maart 1990 • Inhoudstafel
40 Roberto Ciulli, vreemdeling in het Duitse theatersysteem, pag

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Het 'anders-zijn' van de vreemdeling krijgt zin in het licht van de eigen identiteit, de eigen 'Volksgeist': Kristeva komt ten slotte uit bij Freud, die zowel in zijn leven als in zijn werken de...De 'verontrustende vreemdheid': dat is de irrationele angst voor de vreemdeling, de vreemdeling die alleen maar betekenis krijgt als projectie van onlust (het zondebok-mechanisme). Deze vreemdheid...droom en daad het dynamisch principe is van onze eigen 'zielsarbeid'. Elke bloeiende cultuur is in overspel verwekt Ik sta wat langer stil bij Kristeva's De vreemdeling in onszelf, omdat het

Nr. 41, April 1993 • Karolien Derwael • De waarheid van de leugen
Een oude man en een vreemdeling waren getuigen van de verdrinkingsdood van een klein meisje...Omdat zij weten wat er voorgevallen is, gaan de oude man en de vreemdeling niet alleen het gebeuren in de vredige huiskamer, maar ook alles wat zich voor het ongeluk heeft afgespeeld anders...Voyeurisme Onopgemerkt gaat de vreemdeling over in Keet, even onopgemerkt wordt de inleving steeds verder doorgevoerd

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
kan de kunstenaar zichzelf slechts zien als een vreemdeling die geroepen is om in een gehomogeniseerde wereld te wijzen op het moment van het anders-zijn en op het feit dat de mens niet tot een

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De vreemdeling De confrontatie met dit zelfverlies en met het andere dan zichzelf heeft zich in onze samenleving uitgekristalliseerd in het beeld van de ontmoeting met de vreemdeling en met de...Zo verbindt Julia Kristeva in haar boek De vreemdeling in onszelf onze houding ten opzichte van de vreemdeling met het thema van de dood van God: 'De vreemdelingenkwestie wordt gesteld wanneer een...De figuur van de vreemdeling treedt in de plaats van de dood van God en voor de gelovigen is de vreemdeling er om Hem te doen herleven'. Het offer dat de Westerse cultuur en haar theater

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
De vreemdeling probeert de façade te doorbreken, doet pogingen tot integratie, tot erkenning, soms heel fragiel, soms bluffend, maar haalt het niet tegen de drie 'autochtonen'. Motto van...Daarna komt hij naar voren en zegt heel laconiek: 'Ik ben 39 jaar, en ik heb nog nooit een kut gezien'. In Kleine remedie verliest vreemdeling Philippe Ceulemans door de muziek zijn zelfbeheersing, en

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
deze wereld en hoe de mens er een vreemdeling in werd

Nr. 49, April 1995 • Ludo Abicht • Zestig jaar vreemdeling
Ludo Abicht sprak met de 81-jarige auteur, die het goed vindt vreemdeling te zijn...Maar terwijl ik aan het schrijven ben, ben ik me er alleen maar van bewust dat ik een vreemdeling ben, niets anders...Maar ook daar ben ik vreemdeling

Nr. 49, April 1995 • Dieter Lesage • Niet alleen theater
Misschien staat de vreemdeling wel op de hoek van de straat, in een nacht van regen, tegen zichzelf te praten...Thomas de breedsprakerige vreemdeling in T-shirt aan een tafeltje en laat hij hem de ene sigaret na de andere roken...Het is een beetje aan hen te zien dat ze, zoals de vreemdeling over zichzelf zegt, 'niet helemaal van hier zijn': 'Je n'aime pas ce qui vous rappelle que vous êtes étranger, pourtant, je le suis un

Nr. 49, April 1995 • Inhoudstafel
littekens Herwig De Weerdt blikt terug op het politiek theater 26 Interview: George Tabori Ludo Abicht in gesprek met een auteur die het goed vindt vreemdeling te zijn 28 Dansbeleid

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Anna Luyten • Alice in Wonden-land
Over de vreemdeling 'die de verborgen kant is van onze identiteit...Onverschilligheid is het pantser van de vreemdeling: koel en afstandelijk lijkt hij in zijn diepste wezen onbereikbaar te zijn voor de aanvallen en de afwijzingen die hij niettemin voelt met de...De vreemdeling is gekeerd in de richting van het verloren land van zijn jeugd

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Robin Steins • Een duik onder het oppervlak
De gebeurtenissen van dit bedrijf zijn uitermate melodramatisch: in haar blokhut staat Minnie toe dat de vreemdeling Johnson haar haar eerste kus Madama Butterfly

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Als antwoord op de opgemerkte verrechtsing en het onderhuidse racisme, hebben heel wat met kunst begane mensen en organisaties een soort 'moraal van de vreemdeling' op poten gezet...Hoewel het hier natuurlijk niet om een interculturele productie gaat, vertelt de manier waarop de vreemdeling-Othello gestalte wordt gegeven, veel over de manier waarop een schouwburg kan reageren op


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK