Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


115 document(en) met "Vriend Natuurlijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Naast dit 'Doomsday Book' zet Schechner een brief van een vriend, F. Turner, die in heftige bewoordingen stelt dat uiteindelijk ieder van ons verantwoordelijk is voor de toekomst...Dit klinkt natuurlijk wel aannemelijk, maar of het op de scène kan waar gemaakt worden blijft voor mij de grote vraag...Goede bedoelingen verhullen natuurlijk niet dat de Mannen geen Minetti's in huis hebben, maar de theaterganger vandaag heeft weinig of geen boodschap aan steracteurs, evenmin als aan ideologisch

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Maar dit uiterlijk streven naar aanvaarding verbergt natuurlijk een diepe spanning: tussen jood en christen heerst er een hevige haat...Vragen Deze erg boeiende lezing van het stuk roept natuurlijk een paar vragen op...Die is op dit ogenblik in Rotterdam niet schitterend en zoiets weegt natuurlijk erg zwaar op de totaalindruk van de avond

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Je zult als een vriend en vader met hem spreken...Hier komt de ruwe vriend...veel gevallen vermanen we onze vriend

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
recitatief waarin Titus besluit om zijn vriend niet ter dood te veroordelen...Ik heb die dan ook gebruikt wanneer Sextus en zijn vriend over de hemel zingen...Natuurlijk krijg ik nu veel aanbiedingen vanwege Duitse theaters om nog opera's te regisseren, Maar ik zal een opdracht slechts aanvaarden als de werkomstandigheden de juiste zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het is natuurlijk belangrijk om antwoord te kunnen geven op vragen uit het buitenland, maar belangrijker is om midden in het leven van het theater te staan, daar dingen te doen...Verder helpen we natuurlijk mensen uit het buitenland die in Nederland hun voorstellingen willen laten zien, door ze informatie te geven zodat ze een en ander zelf aankunnen of we verwijzen ze naar...Je ziet hoe moeizaam dat beweegt, omdat iedereen iedereen te vriend moet houden, anders klapt de boel uit elkaar

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Als het de verkeerde etage is, betekent dat natuurlijk een misschien niet meer in te halen tijdverlies...Ik heb geen schot gehoord, maar dat bewijst niets, de wanden van zijn bureau zijn natuurlijk geluidsdicht, bij het bouwen is er rekening gehouden met incidenten, en wat er in het bureau van de chef...Poëzie, mijn zwarte vriend, is altijd al de taal der vergeefsheid geweest

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik...het zogenaamd toevallige (zoals de lengte van zijn hemdsmouwen die uit zijn, natuurlijk, verfomfaaide regenjas komen) is altijd het resultaat van het volledig bedachte, getrukeerde...Het zou natuurlijk artistiek ongezond zijn om als teatermaker zonder meer toe te geven aan dit fenomeen, maar het is evengoed onjuist om het te miskennen of om het als onbelangrijk af te wijzen

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Marquise Jij lust natuurlijk liever dragonders- proza...Ik vond u, natuurlijk: Mijn neus is een jachtneus, een neus van fortuin...John Natuurlijk, natuurlijk... Nele Dorst heb ik, maar geef me water... John Allemachtig

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Weet je nog, hoe je huiverde, en hoe je reageerde op de dood van je goeie vriend Jean, de wielrenner...Jeronimus Om te beginnen -- VRIEND -- zal ik die mens laten ontdekken dat mijn vrouw ziek was...Jeronimus Samen wandelen, natuurlijk, (een lichtjes strelen) Gloster Wel kijk, mijn cliënt, mijnheer Van den Water, heeft de indruk dat u dubbel spel met hem speelt, en ik kom gewoon

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Het leven heeft natuurlijk zin, zegt Bond, maar het is de mens die er die zin aan geeft en dat kost, zoals de ervaring leert, soms moeite...recreatie van de werkelijkheid is (geen mechanische reproduktie die natuurlijk het bestaande systeem bevestigt); (2) analyse en kritiek van het heden en (3) prefiguratie van de utopie...De dialectische vorm is natuurlijk de oprechtste en minst manipulatieve omdat ze de relativiteit van beide standpunten beklemtoont en het oordeel overlaat aan het publiek

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Zijn intriges zijn ingenieus, zijn dialogen natuurlijk en net als Feydeau wordt het burleske bij hem naar de achtergrond geduwd om plaats te maken voor een komiciteit, een lach met een dubbele...Een heer gaat op zwier en belandt thuis - met een voormalige vriend in één bed - in erbarmelijke toestand...Natuurlijk is ook niet alles even sterk

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Tóen wij trouwden -- toen was het natuurlijk helemaal anders dan nu -- hadden we niets anders dan een bed, een tafel èn vier stoelen, en verder alleen maar onze blote handen...Yusuf, natuurlijk ben je baas...Maar dat ben jij natuurlijk vergeten

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
ZEVENDE VERSCHIJNING (De vrienden) Vriend We waren in de buurt en kwamen kijken hoe het met jou gaat...Vriend Natuurlijk, iedereen wil je graag terugzien, we missen je...Vriend Als je iets nodig hebt, hoef je het maar te zeggen

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
wat tijd is ? Omen Natuurlijk kan ik dat...ik voelde uiteindelijk toch meer voor werk van groter Hetzel (Bladert het boek door) U zult natuurlijk uw neiging tot breedsprakigheid moeten intomen, per slot van rekening -- als ik...Ik ben een even slechte danser als tafelredenaar, maar ik wil toch gaarne met mijn stiefdochter Valentine het bal openen, hoewel ik natuurlijk liever mijn vrouw ten dans gevraagd had, maar die is te

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
sauna's Meer dan ik nodig heb Hoe lang doe je dit eigenlijk al Sakko Wat Oi Auto's afleveren natuurlijk Sakko Laat me met rust Oi Wat heb je ineens Vroeg 't alleen maar...een vriend die ik had Beetje ouder dan ik Die was bij de vakbond of zoiets en die wist dat Sakko Heeft je wat op de mouw gespeld Hé met de lap niet met de borstel Dan kras je

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Er zijn natuurlijk idioten, ik zal geen namen noemen, maar er bestaat een geleerd tijdschrift op duur papier dat een kopie van Theater Heute is en dat zich aandient als een belangrijk...Er zijn natuurlijk artistieke ambities aanwezig, waarbij kunst echter als een maatschappelijke en minder als een formeel-esthetische term begrepen wordt, en in die zin kan je heel streng oordelen over...Toeval Een vriend spoedt zich per trein naar Louvain-la-Neuve om Kantor te zien

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
De twee eerste replieken bepalen de toon van het hele stuk: "Hemel, ik zit vruchteloos op mijn vriend Cinna te wachten," zucht Cecilio, en de volgende repliek komt van deze Cinna, die zegt "Cecilio...Daarbij stelde zich natuurlijk meteen het probleem van de recitatieven : die moesten ook door de acteermomenten volledig tot leven komen...bekent). Het verdwijnen van de autoriteit is de intrede van de zinloosheid van de chaos: het is natuurlijk een gedachte die uitstekend past bij een dictatoriale regisseur, die precies uit de gedrevenheid

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Een vriend keek meewarig in het programmaboekje en citeerde schamper: "Best Play of the Year, Pullitzerprijs 1984, hoe halen ze het in hun hoofd...Op Broadway was natuurlijk de integrale tekst te horen

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Hij leeft samen met een goedmenende vriend/vrouw/vriend, die hem graag (te graag) wil helpen...De schilder : "Wat ?" De vrouw/vriend : "Wat...De schilder : "Wat, wat ?" De vrouw/vriend : "Wat er moet op staan

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Na twintig jaar is het boek natuurlijk veel minder opwindend en blijft het matig boeien als een opeenstapeling van vlot geschreven adolescentendromen...Het wordt dus een opetnvolging van taferelen, spektakelnummers, zonder veel verband (alleen de lectuur van de roman verraadt, bijvoorbeeld, wat de vriend van Cremer komt doen in de Noordafrikaanse...Het lijkt in te druisen tegen de meest elementaire rendabili-teitsgedachte, maar voor de bezoeker is het natuurlijk een vette kluif


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK