Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


804 document(en) met "WAT ZAL HIJ" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Wanneer Alceste met zijn bloemen voor zijn aanbedene staat maakt hij zich kwaad...Hij komt terug tot zichzelf, is weer kalm, vreest dat hij te ver gegaan is maar wil haar niet verliezen...Zijn zwaarlijvigheid wordt nooit gecamoufleerd, maar getoond voor wat ze is. Als Woyzeck bijvoorbeeld draagt hij een tricot-pakje waarin zijn dikke buik extra geaccentueerd wordt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Acteurs reageren op een tekst en op mekaar (dus niet op een idee over de tekst, of op aanwijzingen van): wanneer Oedipous Jokaste een harde klap geeft, krijgt hij die wat later even hard terug...Tegenover iemand staan en zien dat hij jou voor een domoor verslijt omdat hij je gewoon niet goed begrijpt, en dan doorzetten, de protserigheid wekken, de debiliteit nog aanstoken en laten ontvlammen...Luc Daemen) - Uit: Eddie Vaes, Als hij gaat slapen, doet hij zijn gezicht af De onsterfelijkheid van het poppenspel, in Knack, 9 maart 1983). "Het wordt stilaan duidelijk dat de imbecielen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Tien jaar Internationale Nieuwe Scène Wanneer je Charles Cornette vraagt wat voor hem de hoogtepunten van tien jaar Internationale Nieuwe Scène zijn, antwoordt hij: "De mensen die we ontdekt...Waar Harlekijn bij deze laatste Knecht van twee meesters was, moest hij bij Corso kiezen tussen koning en volk...het latere Harlekijn, noch knecht noch meester heeft hij de voeling met het volk en het volkstheater verloren en zijn gezellen die de ware problemen van het volk willen spelen, komen in de gevangenis

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Wat bijvoorbeeld met een uitspraak als 'wil je van de oorlog leven, moet je hem ook wat geven', waarmee men mij het ganse stuk door voortdurend om de oren slaat...Wat bedoelt de Nieuwe Scène met 'Moeder Courage is een anti-oorlogsstuk' ? Wat verwacht Medina van 'een collectief gemotiveerde theatermensen', zoals hij het zelf noemt...Wat verwachten acteurs van zulk project en van hun rol binnen een 'open repetitieproces'? Hoe werden deze en vele andere vragen verwerkt in het repetitieproces ? Zo is er het 'Moeder Courage

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Financiële dossiers van de stad en laat hij enkele 'marge'-figuren aan het woord...Hij regisseerde bij Vertikaal en de vrije produktie "Help, ik win een miljoen". Rond werkloosheid deed hij een project en jaarlijks regisseert hij een stuk bij het Speeltheater...Hij geeft dramatische expressie aan de muziekacademie te Gentbrugge en op de sociale school te Gent

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
Terwijl hij spreekt, klopt hij ritmisch met holle handpalm op zijn mond...she'll get it Next time I'll bring a whip Next time I'll bring a whip Next time I'll bring a whip Next time I'll bring a whip Next time I'll bring a whip Zal ze zeker graag hebben Zal ze zeker graag...hebben Zal ze zeker graag hebben Zal ze zeker graag hebben Zal ze zeker graag hebben Phillipe stelt iedereen voor : Marc Van Overmeir, gambler Rena Vets, actrice Danny

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Reeds voor hij bekendheid kreeg in eigen land, toerde hij in de VS met performances die vroegen naar de essentie van kunst en kunstenaar...Hij verwittigde het personeel dat hij tijdens de voorstelling vanuit het publiek vier critici op hem wou laten schieten...Hij kan niet vooraf weten hoe het publiek zal reageren of wat zijn stuk zal worden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Wat hij er ons over vertelde, fascineerde me zeer...Hier wordt zoveel nagedacht over wat zou mogen en over wat het zou kunnen betekenen, dat wordt dan nog eens overwogen en in de groep besproken, en tegen de tijd dat ze het moeten doen, is het dood...Binnen die tien jaar heeft hij zijn leven zo samengebald tot één brok expressie dat hij zich moest terugtrekken

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Hij is een verkleefd bezoeker van De Warande (Turnhout) en zag er Hesitate and Demonstrate aan het werk, enkele dagen voor zij het Kaaitheater zouden aandoen...Vol hoopvolle verwachting op naar de Turnhoutse Warande, alwaar Hesitate and Demonstrate het stuk Goodnight Ladies zal opvoeren...Op weg naar de bank zal hij ook morgen niet voor de voeten worden gelopen met afwijkende, zijn zekerheden in gevaar brengende denkbeelden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
essays en een lijvig voorwoord) vult hij verder de theoretische leemte op in de Amerikaanse theaterkritiek...Hij verdiende zijn sporen ook in de Actor's Workshop te San Francisco en het Lincoln Center te New York, en met de Kraken groep...Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Het is niet allemaal perfect wat hij doet...Ik weet niet eens of Bound wat te maken heeft met de veerkrachtige sprongetjes die hij af en toe ten beste geeft...God, wat een feest, wat een feest was het

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
De Vlaamse groepen vond hij de uitschieters op dit festival, zij het dat hij nog altijd wacht op een nieuwe Bob Wilson, zoals vier jaar geleden...Ik verwacht dat Cost of Living nog heel wat zal evolueren...Wat The Wooster Group aan agressiviteit won in Route I & 9 verloor hij aan duidelijkheid

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Wat flitst er - weken na die voorstelling - door mijn hoofd bij de onverwachte vraag iets over King Lear te schrijven...Als een gearriveerde burgerman heeft hij alles geregeld: een oude vervelende man die niet meer wil denken en alleen nog wat praktische regelingen moet treffen om dan rustig te kunnen uithollen...Wat ik nu - vier weken later - aan King Lear overhoudt is: een agressief melancholisch gevoel

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Met belangstelling kijkt hij uit naar wat er in de storm zal gebeuren...Het witte doek is zwart geworden, en van de twee deuropeningen zal hij er slechts één gebruiken...hem voorgijgegaan, of heeft hij te veel tijd in interne ruzies met zijn gezelschap gestoken, of heeft hij zijn repetitietijd niet met de elementaire vakkundige planning kunnen ordenen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Met belangstelling kijkt hij uit naar wat er in de storm zal gebeuren...Het witte doek is zwart geworden, en van de twee deuropeningen zal hij er slechts één gebruiken...Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik...Alles wat achter dit kader zal gebeuren, zal zich in zwart-wit kleuren afspelen...De keuze van de overgrote ruimte heeft interessante technische gevolgen: wanneer de toeschouwer de toneelzaal binnenstapt, vreest hij dat hij de acteurs niet al te best zal kunnen verstaan

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Sinds 81 heeft hij de troep verlaten en hij hoeft dus niet meer vanuit barricade-positie te redeneren...Hij heeft zo genuanceerd mogelijk geformuleerd wat hem bindt met de opvattingen van Proloog en wat er volgens hem fout is gegaan...Zo onderzochten we bijvoorbeeld grondig wat de functie van het onderwijs is, omdat zeventig procent van onze voorstellingen voor het onderwijs gemaakt werden

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Zelfs indien de staat dat niet officieel zegt, dirigeert hij van zodra hij subsidies uitdeelt...Française") nochtans geen macht uitoefenen wat betreft het beleid aldaar, want hij heeft die directeur niet benoemd...Ciné Rio was een bevestiging van wat theatersociologen al lang weten : het publiek creëert eerder een relatie met de ruimte dan met wat er zich in afspeelt

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Hij wilde een neutrale kunst, "une beauté de l'indifférence" die in geen enkel opzicht het persoonlijk standpunt van de kunstenaar weer- geeft, zoals Cage voor een niet...Hij vertelt hoe hij in dit verband aan het denken gezet werd door de volgende uitspraak van Einstein: "Er is geen vast punt in de ruimte" en hieruit voor zichzelf de conclusie trok dat als er geen...opvatting, gooide hij alle ballast overboord om enkel te tonen wat hij als het meest essentiële in de dans beschouwde: de beweging

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
schrijven 27 april 1983: de repetities (samen met Globe) voor wat North Atlantic zal worden zijn net begonnen ; wij van onze kant hebben zo pas Route 1&9 gezien...Ik ontdek tijdens het werken wat er zal gebeuren...Waar mogelijk gaat hij uit van theatermakers waarmee hij persoonlijk gewerkt heeft: The Performance Group, zijn opvolger The Wooster Group en specifieke leden zoals Liz LeCompte en Spakling Gray


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK