Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


62 document(en) met "WORDT MET CHAOTISCHE" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Daarbij wordt uitgegaan van een nauwgezette 'closereading' van de tekst met vooral oog voor de meerduidige beeldrijkheid van Shakespeares verzen...Dashs boek komt geenszins over als een feministisch pamflet maar vormt een evenwichtige studie geargumenteerd met citaten uit Shakespeare, Simone de Beauvoir, John Stuart Mill, Kate Millett en...Het belangrijkste neveneffect ervan is dat Shakespeares nauwgezetheid als schrijver nogmaals bevestigd wordt; elk woord schijnt te tellen en de minste wijziging het totaalbeeld te vertekenen, het

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De voorstellingen zijn het resultaat van een repetitieproces waarin met de tekst als uitgangspunt geprobeerd wordt om een zo groot mogelijke geloofwaardigheid te bereiken van wat er in het stuk staat...Er wordt de toeschouwer geen bepaalde visie op een stuk, geen bepaald thema in een stuk getoond, maar het stuk met al zijn mogelijke inhouden, vermenigvuldigd met de realiteit van de theatermakers...De hierboven beschreven werkwijze is de enige mogelijkheid om met een voorstelling een uitspraak te doen over de werkelijkheid, om aan te sluiten bij een hedendaagse chaotische en complexe

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
En met Koltès heeft Chéreau dan toch enig talent aangeboord en meteen een kans gegeven...met zijn moeder en zijn erg lelijke vrouw beweegt door een wereld van corruptie en misdaad, die van dief tot verrader wordt en zelfs na zijn dood van de lachwekkende hel die alle anderen zijn uitgesloten...De grote illusie, het witte filmscherm verdwijnt en er wordt verder gespeeld tegenover een kale muur; papieren schermen worden opgereden en één voor één springen de personages, met het bekende

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Fabre schuwt daarbij de botte bijl niet, jongensachtig toont hij wat hij durft: de acties zijn uitermate brutaal, er wordt gevochten, gestampt, geschreeuwd en (gesimuleerd) verkracht, men gooit met...Er is de strakke opbouw, de nette structuur waarin het chaotische vecht- en smijtwerk wordt vastgehouden (vergelijk het chaos-structuur principe in de geometrische opbouw van Het is theater...). Er...Theater geschreven met een 'K'... is de taal nog traditioneel aanwezig: weliswaar klinkt ze primitief en wordt ze door voortdurende omkeringen van haar betekenis ontlast, tocht blijft de tekst

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Deze confrontatie met elkaar en met zichzelf wordt bovendien in zijn volle naaktheid getoond...Dit element in het verhaal wordt door het publiek geaccepteerd zoals de andere, zoals Kees, de rode hond met witte stippen, zoals de venijnige zandman, zoals de verkouden slang van de benzinepomp...Een stuk journalistiek overgekocht van het tijdschrift New York). Het relaas begint met een uitgebreide beschrijving van de verfilming van een scène waarin een anonieme acteur wordt neergeko-geld

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
De gesprekken gingen een interessante kant op, weldra waren ze niet meer met Shakespeare bezig, maar zaten ze met eigen ideeën te spelen, waaruit dan Het Park is ontstaan...Nu moet deze religie onderduiken en zich vermommen: Oberon wordt een kabouter, de goddelijke kracht wordt een vorm van bijgeloof...Dit wordt in Het Park zo zuiver en complex getoond, dat men meteen een sleutel ontdekt tot de andere, soms duistere, chaotische teksten van Botho Strauss

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Een laatste bedenking in verband met het acteren: de rol van Bertha, de dochter, wordt gespeeld door Mau-reen Sellier, wellicht de meest getalenteerde (?) studente van het Gentse Conservatorium...Als dat op het Conservatorium geleerd wordt dan blijf je daar met je talent beter weg...De teksten worden gezegd alsof ieders leven er van afhangt, de scène wordt opgeladen met conflictueuze energie-en

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Hij stort zich in de armen van Alkmene met al de chaotische kracht die schuilt in de eros; hij is, in de woorden van Hacks, de "bundeling en belichaming van alle menselijke vermogens", in staat tot...Schönwaldt doet dat met gratie en zichtbaar plezier) en een enkele keer wordt de dirigent van zijn podium verdrongen door een al te enthousiaste zanger...Edmund, bastaardzoon van Gloucester en prototype van de gewetenloze verrader, acteert erg kruiperig, sluw, wat vooral in de scènes met de vervalste brieven wordt benadrukt

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Interessant wordt het wanneer je als lezer merkt dat enkele aspecten van Van Kerkhovens conclusies ter sprake worden gebracht in Arias' interview met de beleidsgroep: de moeizame opbouw van een...Het hoofdstuk 1920-1950 wordt onder de titel Aspekte der Realität gevuld met de meest uiteenlopende bijdragen...augustus), waar naast muziek en animatie, voor de tweede maal ook theater op het jonge en minder jonge volkje wordt losgelaten: Tom Lanoye (Sla-gerszoon met een brilletje), HTP (Op een avond), "Dito

Nr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
Oei wordt indrukwekkend als ze onder dat juk uitbreekt in een duivelse solo: met een enorme vernielzucht tegenover zichzelf gaat ze telkens opnieuw de confrontatie aan met de dansvloer, om met een...uitgangsposities en looplijnen, die na een kwartier voorspelbaar wordt analoog met de bewegingen...melancholie, alhoewel met het tónen van deze emoties op de scène zeer zuinig omgesprongen wordt

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Maar als Orfeo het verbod overtreedt, wordt zijn smart over het verlies gecontrasteerd met de vreugde van de Dood bij zijn herwonnen geliefde: een mythologische driehoeksverhouding...vastgesmeed wordt, laat hem verder in vrij statische taferelen (gezien zijn situatie) een aantal bezoekers ontvangen en eindigt met Prometheus' beschrijving van de natuurkrachten die hem onder het puin bedelven...De subsidiënt wordt aangewezen als cultureel misdadiger, en moet nu opdraaien voor de begrafeniskosten: Globe kan nog even blijven en zal een cohabitation moeten vinden met de intussen opgerichte

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De echt gevestigde waarden komen er niet aan bod, maar dat heeft waarschijnlijk meer met financiële en organisatorische, dan met andere redenen te maken...Ze heeft niets met dans te maken, hooguit met beweging, maar dat is niet zo belangrijk...De Nieuwe Dans blijkt een erg klein wereldje te zijn en het gemis aan dansopleiding in België wordt almaar duidelijker voelbaar

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
een directe taal en vanuit herkenbare dagelijkse situaties wordt de toeschouwer geconfronteerd met de kleine menselijke onhebbelijkheden...Regisseuse Ruth De Gooijer heeft gestileerde spelpatronen ontwikkeld voor het gezinnetje, die zich in overeenstemming met het verhaal ontwikkelen: het sterkst valt dat op bij Jaap, die haar chaotische...Het begeleidende commentaar in het programmaboekje tracht mij ervan te overtuigen dat hier een haast universele tragiek wordt getoond (gepronk met dure namen als Dante, Gramsci, Rilke, Bataille

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
Kawamura becommentarieert het geheel visueel met dia's van naakte westerse vrouwen en een proloog, de opkomst van een twintigtal jonge acteurs/actrices, rondlopend in een cirkel met Mishima's boek...Het Shingeki wordt vertegenwoordigd met Kesho (Make-up), een monoloog van Inoue Hisashi, gebracht door de actrice Watanabe Misako...Het werd en wordt overal met succes onthaald

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
De fotograaf plaatst opnieuw eigenmachtig grenzen, bakent een kader af waarin het theater geleid wordt, creëert een hiërarchie in het kijken...De fotograaf neemt vooral de 'ruis' van de voorstelling waar, een chaotische stroom van het optisch onbewuste (Benjamin), maar de theatrale conventie, die adembenemend zelfbewuste, beheerste projectie...Om binnen de fotografie theatraliteit te realiseren zou de acteur moeten overstappen op dat heel aparte 'spel' met het kader en het platte vlak, met het moment en voor een cyclopenoog

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
De strijd tussen het Engelse en het Franse leger wordt 'uitgebeeld' door een live- muziekuitvoering (met veel trompet en slagwerk). De voorstelling eindigt met een zangstuk...Toch gaat het hier niet om een 'commentaar op', meen ik, maar veeleer om een 'spel met/in de marge van', en die marge, het spel, wordt uiteindelijk belangrijker dan het verhaal zelf: Orlando (Frank...Met andere woorden, wanneer er gespeeld wordt alsof er een vierde wand staat: "For the actor must always be conscious of two elements, namely, of the person with whom he is engaged in conversation

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Oost-Duitsland wordt door West-Duitsland opgekocht en van de toekomstige moeilijkheden in een een-gemaakte staat met eerste - en tweederangsburgers wordt vandaag reeds de basis gelegd...een chaotische opeenstapeling van sensaties, die elkaar opvolgen in grote snelheid en in ontelbare zich steeds wijzigende kombinaties ? In diverse theaterprodukties wordt vandaag gezocht naar de...parallelganger, de moderne dans, zijn er zich reeds langer geleden van bewust geworden dat ze als medium meer affiniteit hadden met de abstractie dan met het kost wat kost proberen imiteren (of evenaren) van de

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Waar vind je dat het met Kameropera Transparant naartoe moet ? " Ik geloof dat we moeten evolueren naar een gezelschap met een kleine vaste kern, ook voor het orkest, die je aanpast naargelang...Onze produkties zouden meer moeten renderen in België; dat moet kunnen in samenwerking met Fevecc, met de culturele centra...Heel anders wordt het als een brisant, tragisch politiek gegeven wordt aangepakt zoals in Ulrike

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Die verpletterende, hyperreële sfeer, die Weston met zijn acteurs heeft nagestreefd en tot op zeker hoogte heeft bereikt, wordt geconfronteerd met een theatrale context...De stilering die in de enscenering gezocht wordt (een leeg decor, een spel met transparante schermen, karige requisieten), wordt gebroken door de zwaartekracht van de acteurs die de extreme emoties...De kunstenaar wordt geconfronteerd met wat hij gemaakt heeft en met wat dat bij de toeschouwer aanricht, en dat noopt hem vaak tot nieuwe reflectie over zijn werk, en tot aandoenlijk eerlijke

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Zijn Indiaanse identiteit wordt er grondig mishandelt in confrontatie met blanke gedragsregels...Met dit materiaal wordt een kader gecreëerd waarin man/jongen Jan Decorte op de zolder thuis is gekropen met twee vrouwen/vriendinnetjes en liefst vanal 'vieze manieren' wil spelen...Ook de cassette met Duitse hoempapa-feestmuziek die op de fuif wordt gespeeld klinkt cynisch, luguber zelfs


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK