Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


86 document(en) met "Westerse Macht" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Bij het MMT regisseerde ik Een geur van bloemen van Saunders, Vier seizoenen van Wesker, De kinderen aan de macht van Vitrac, ook Arrabal...onze Westerse kapitalistische wereld zijn zovele garanties voor sociale zekerheid en is theater zo een luxe-artikel dat dit goeddeels de bereidheid doodt om zich op zo een manier met iets bezig te...De macht die je over zo iemand hebt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Als ik gewoon naga hoe liefde, kunst, geloof, idealisme, verantwoordelijkheidszin, collectiviteit, geëvolueerd zijn, vervormd zijn door de impact van een westerse maatschappij die op efficiency...Trouwens, een theorie van Botho Strauss is dat de macht van de rede het individu in een nefaste richting van de verbeelding drijft, omdat de motor daarvan de angst is, de existentiële angst van de

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
absolutistische macht een verkoopprodukt geworden is. Vroeger werd muziek voor een bepaalde gelegenheid besteld, een keer opgevoerd en daarna niet meer...Dat heeft verschillende redenen, vooral economische: deze Westerse, Europese maatschappij stevent onvermijdelijk op een grote crisis af

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
tot de macht...Meteen zadelde hij de hele Westerse operatraditie met een problematische vorm op

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Van Dubois krijgen we een herneming van Mammame (Kaaitheater) en het romantische trio Daphnis & Chloë te zien en wie Jan Fabre miste op het Kaaitheater, kan nu in Leuven terecht voor De Macht der...de westerse dansgeschiedenis

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Ontdaan van zijn sociologische en politieke inhoud wordt revolutie zo een makaber spel om de macht waarin naar believen van rol en kostuum gewisseld wordt, maar waar fundamenteel niets verandert...De complexiteit van de Japanse gevoelswereld en de amoraliteit ervan, oefenen een sterke aantrekkingskracht uit op het Westerse publiek...mensen.1 Edward Van Heer, 'Kaai, macht en onmacht', in Knack, 22 mei 1985, p. 173 'Wat in Vlaanderen, niet zelden ten gevolge van syndicale moedwil, al zo vaak op een Hop is uitgemond, gedijt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
en wanneer die nieuwe samenscholing een "gemeenschap" of een "publiek" wordt, dan zal de derde geboorte van het westerse toneel een feit zijn...Waar het theater nu nog geldt als een dam tegen de wereld van "kolonisatoren van het leefmilieu" (Habermas) zoals de reclame, de macht, de media, het geld,opent de afhankelijkheid van de markt de

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
getuigen van niet-westerse culturen, het culturele panorama uitbreiden...Maar is hier wel sprake van overmacht of zijn het de prioriteiten van degene die de macht heeft en met gelikte praatjes zijn medeprogrammeurs slinks op een zijspoor rangeert

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
De macht is hier onbestaande, het onbeschrijflijke gevoel (leed-geluk) dat een theateropvoering je kan brengen door emotionele intensiteit, beeldbrand, intellectuele siddering, erotische roering, etc...Westerse vormen, en de Angels of Swedenborg van Ping Chong zweven tussen Amerikaanse kitsch en Oosterse wijsheid

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
doorleefd, maar ook in fascinerende artistieke kronieken vastgesteld, die zowel in de Poolse underground als op de Westerse scène grote bekendheid en roem oogstten...De Westerse première (in het Frans) greep plaats op 1 februari 1928 in de Parijse Studio des Champs-Elysées in een adaptatie van Marie-Thérèse Koerner en in regie van G. Baty...Elke creatie is een zoektocht naar de gelaagdheid van de verhouding tussen mensen onderling en tussen mens en macht

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Gevaarlijk is enkel de annexionistische houding van de Westerse politici...daar bevinden zich de echte Wendehlse : de Westerse politici die plots hun lieve woordjes aan het adres van de Honecker-kliek vergeten zijn"). Stalin en Honecker hebben hun eigen volk veracht...Het bewijst hoe weinig de leidende kringen in het Westen bereid zijn met inzicht of met zin voor tegenspraak de Duitse geschiedenis in ogenschouw te nemen : het gevecht om de macht is belangrijker dan

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Het op bekentenis gerichte spreken, waarin kennis en macht met elkaar verenigd zijn, staat in fel contrast met de Oosterse ars erotica die teruggaat op een geheim weten en gericht is op een bewuste...een wetenschap die in het teken van de macht staat...Ook John Hopkins Losing Time is doordrenkt van het Westerse denken omtrent taal en sexualiteit

Nr. 33, Maart 1991 • Rud Vanden Nest • The tempest revisited
enscenering, niet het grijpen van de macht centraal komt te staan, maar het ontsnappen aan haar greep...overtuigend konden worden overgebracht door hedendaagse westerse acteurs

Nr. 34, Juni 1991 • Pieter T'Jonck • Rome / Over theatraliteit
de 15de eeuw wordt deze smeltkroes door de pausen op een nieuwe, specifiek westerse manier verzameld en beheerst, nl...deze tijd is de werkelijke macht van de pausen al sterk getaand - alleen, het gebeurt op plechtige, waardige wijze...De stad intensifieert zelf, los van de macht van de vorst, alles

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Zo ontstaat het ambitieuze project van de Ring, dat - met de woorden van Wagner - "het verhaal van de westerse beschaving" vertelt in klank en beeld...Met de ring kan men de macht over de wereld verwerven...Het is 'een gesloten systeem', 'kennis die macht geeft' en de macht van de goden bedreigt, de 'magie', het 'aura' kapot maakt

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Latijnsamerikaans theater meemaken dwingt tot nadenken over onze eigen Westerse theaterpraktijk, zoals auteur, regisseur en professor scenische kunsten Sanchis Sinisterra opmerkt: "Ik geloof dat het...Op een dag in 1931 "ging Spanje koningsgezind naar bed en werd republikeins wakker". De intellectuelen kwamen aan de macht en de vernieuwende beweging in het theater die in de jaren '20 op gang was...De decentralisatie van de macht en de verdeling van Spanje in verschillende Autonomieën, bevorderden het oprichten van theatercentra in heel Spanje

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
maar tegelijk een persiflage op de oprukkende beeldcultuur in de westerse consumptie-maatschappij en - waarom niet-een parodie op de manier waarop andere groepen politiek theater bedreven...Vervolgens heeft de groep het adagium van mei' 68 - 'de verbeelding aan de macht' - heel letterlijk toegepast

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
Als geen ander hedendaags choreograaf is hij erin geslaagd de klassieke westerse dansvormen met de verworvenheden van de avant-garde te combineren, tot een hecht geheel te smeden, getuige daarvan zijn...Het werk van Fabre, dat vroeger de macht thematiseerde, is hier letterlijk macht geworden...De opera's vertellen het verhaal van de opkomst, de ultieme macht en tenslotte de ondergang van Helena Troubleyn, weliswaar door middel van tekst, maar van doorslaggevend belang is Fabres libretto

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Het talent van Pierre Audi
Wie van het publiek zich laat wegzinken in de zoete tonen, is medeplichtig aan de immorele macht van de liefde...sterk ontroerend is en die op een natuurlijke manier duidelijk maakt dat Monteverdi met L'incoronazione di Poppea één van de pessimistische hoogtepunten uit de Westerse toneeltraditie heeft geschreven

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Als artificieel monument van beschaving, gebaseerd op een absolute feodale macht, koestert de adel haar hoogst eigen kunstenaar Tasso en vernietigt hem achteloos als deze letterlijk strompelende en...opeenhoping houdt elke inhoudelijke structurering in de diepte tegen: thema's als macht en sekse, onderdrukking van driften en veilig stellen van overheersing, doorbraak, ritueel, rolpatronen, identiteit of wat...de consequenties ervan binnen een westerse cultuurgeschiedenis


Toon volgende resultaten





Development and design by LETTERWERK