Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Wij Modernen"Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Wij als niet-Heuvel-landers, zijn geneigd te denken dat in deze streek achter IJzer en Ieperlee, met overal wegwijzers naar soldaten-kerkhoven, iedereen levendig op de hoogte is van geschiedenis en...Dit voor de 'modernen'. Uit de klassiekers heeft hij stukken van Shakespeare, Schiller, Büchner en Molière gekozen

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Vermits Tsjechow de integrale Platonov zoals wij die nu kennen nooit als zodanig had willen uitgeven - een gecorrigeerd manuscript is verloren gegaan - is die oertekst nogal onsamenhangend...Bij de modernen - Picasso, Klee, Gris - is die Pierrot steeds hoekiger geworden als beeld, minder afbeelding, maar qua betekenis wel steeds droeviger, wreder, abstracter

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Hij formuleerde voor het eerst en zeer diepgaand kritiek op de heersende overtuiging en praktijk van 'modernen' als Martha Graham en José Limon...Wij leven bij uitstek in een tijd van het commentaar, de bedenking, de opinie, de mening, de duiding (misschien is ook dit een van de betekenissen van George Steiners omschrijving van onze tijd als...Maar zolang wij een kunstwerk niet helemaal kunnen begrijpen met dezelfde denk- en voelprocédés waarmee de kunstenaar zijn schepping realiseerde - en dat kunnen we zelden, want die procédés zijn vaak

Nr. 52, Januari 1995 • Alexander Baervoets • Klassieke dans
Wat wij vandaag ballet noemen is in het verleden steeds begrepen als hedendaagse kunst...Van zo gauw de Fullers, Duncans en later de hele stroom modernen nieuwe denkbeelden over dans gingen verspreiden, werd de academische dans - die op dat moment in crisis verkeerde - gestigmatiseerd als

Nr. 60, Juni 1997 • Bruno Latour • Manifest: De modernisering heeft nooit plaatsgevonden
Dan, en alleen dan, vormt de tijd een voortdurende en voortschrijdende stroom, waarvan de modernen zichzelf tot de voorhoede en de antimodernen tot de achterhoede uitroepen...het begin deert dat de modernen niet...Latour is auteur van onder meer Wetenschap in actie (Amsterdam, 1988), Wij zijn nooit modern geweest (Amsterdam, 1994) en De Berlijnse Sleutel (Amsterdam, 1997). Uit het tweede werk komt het

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
Van 'tussen' naar 'in' In zijn in 1956 gepubliceerde Theorie des modernen Dramas onderzoekt de literatuurwetenschapper Peter Szondi de Westerse theaterliteratuur tussen 1880 en 1950...Kunnen wij uit de schriftuur afleiden hoe de auteur denkt over mensen, over hoe die in mekaar zitten of is het personage dat monologeert slechts een medium dat de eigen levensfilosofie van de auteur...individuen, wier kern voortdurend in beweging en daardoor ongrijpbaar is. 'Wat wij onze "identiteit" noemen,' schrijft Patricia De Martelaere in En nu ben ik dood (Verrassingen, 1997), 'is een geheel van

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Marc De Kesel (1998) Wij, modernen...Marc De Kesel (1998) Wij, modernen

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Wij proberen in het gezelschap aan moderne en klassieke dans dezelfde waarde te geven...Maar we vermijden al wat ouderwets is. Wij zijn één van de enige klassieke gezelschappen die tegen dat oubollige proberen in te gaan...Wij kappen bijvoorbeeld ons haar zoals we zelf willen, terwijl ze in andere gezelschappen echt nog afgelijnde haarlijnen tekenen

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Vertelstem: Dat is wat wij, wij doen: ZIEN...hun ambachtelijke concentratie bekritiseren Tuymans' schilderijen de oppervlakkige manier waarop wij met beelden omgaan: onttrokken aan elke vorm van levendige belangstelling, empathie, herinnering...Daar schrikken modernen danig van

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Daarin kondigt zich een opheffing aan van het verschil tussen oorlog en vrede: 'Op de vraag wanneer er vrede zal zijn, is geen antwoord te geven; niet omdat wij niet kunnen zeggen hoe lang de oorlog...andere niet van onszelf verschilt, of - wat op hetzelfde neerkomt - dat wij in de andere een alteriteit zien die de onze is en ook ons op "unheimliche" wijze doorspookt...Marc De Kesel, Wij Modernen, Peeters, 1998 * William Desmond, Het tragische en het komische, Boom, 1998 * Ismail Kadaré, Eschyle ou le grand perdant, Fayard, 1975 * Tadeusz

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
heeft er ook een handje van weg: ‘Wij hebben altijd honger, jongen...Het is zoals Sloterdijk zegt: ‘Hoe meer de idealen in verval raken en bepalingen van de zin van “bovenaf” hun geldigheid verliezen, des te meer worden wij gedwongen te luisteren naar de levensenergie...Zijn de orgasmen voor ons echt wegwijzers naar het “oceanische gevoel” dat Romain Roland beschreven heeft als de oorsprong van het religieuze bewustzijn [...]?’13 Of nog: ‘Zijn wij voorgoed verslagen

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Als wij doden ontwaken' is de titel van een van de drama's van Ibsen en een bondige samenvatting van de nieuwe betekenis die aan het woord catastrofe wordt toegekend...Ik citeer de hele paragraaf: 'Ivlen moet trouwens begrijpen dat als wij het woord 'leven' uitspreken, het niet gaat om het leven erkend door de buitenkant der feiten, maar om dat soort breekbaar en...En als er nog iets hels en waarlijk vervloekt is in deze tijd, dan is het wel dat wij ons artistiek bij vormen ophouden, in plaats van slachtoffers te zijn op de brandstapel, die tekens geven door de

Nr. 110, Februari 2008 • Dirk Lauwaert • Kritiek der begeestering
De modernen zijn steeds zonen op zoek naar de inspirerende vader: van inspiratie naar norm...Na de grootse museumzaal, na de onverbiddelijke white cube van de modernen: de paravent van Vuillard, de badkamer van Marthe, de deurlijst van Van Rijsselberge,de doorkijk van Hammershoi, het...De ontroering is niet principieel en streng, maar toegeeflijk, vergevensgezind, eigenzin- nig, radicaal autonoom: het collectieve wij, vervangen door een privaat mijn