Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


130 document(en) met "Woord Vooraf" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Van woord tot woord...Heeft hij over zijn staat ooit een woord, een ernstig woord met me gesproken...Je veroorlooft je woord op woord, dat je lijden te vergeven is maar jij jezelf nooit kunt vergeven

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Niet wat ze listig of hardleers langs de garderobe smokkelen, wat ze al vooraf verwachten, wat ze al waarderen en koesteren...Geen verslagboek van het voorbije, geen reportage van wat vooraf al verschaald is. De stilistische hinderlaag is spannender dan de thematische loopgraaf...Daarin steekt zeker een pedagogische opdracht, en dat is geen vies woord in dit theateranalfabetische land

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Gedurende twee derden van de voorstelling komt Medea (een erbarmelijke Joan Francis) zelf niet aan het woord...niet kon overzien: een geschreven, vooraf geconcipieerd stuk heeft zijn eigen taal, zijn eigen fabel, zijn eigen personages, kortom: een autonome dynamiek...Eén woord vat het allemaal samen, nog een cliché: schitterend

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Zo tekent of spelt hij in een prachtig schoonschrift een woord als 'ART' of 'CULTURE' als deel van een voorstelling...Met een spons veegt hij de woorden uit tot de overblijvende letters het woord 'creative' spellen...Hij vormt het woord 'art' en schept ook een beeld van golven op zee

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Maar zo gauw het laatste woord gevallen is, krabbelt iedereen recht, en begint te groeten, terwijl de enige juiste oplossing was dat de ruimte leeg achter blijft met de verstijfde lichamen, en dat het...Als een voorstelling plots moet afgelast worden wegens ziekte, en er zijn voor die avond amper vijf plaatsjes vooraf besteld, dan is dat een akelig teken aan de wand...Daar moet een nauwgezette studie aan vooraf gegaan zijn, en als dusdanig is het ook interessant

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
en -praktijk vandoen heeft) is gemeenschapszin omdat het theater ons loskoppelt van de verslaving aan de vereenzamende kracht van het geschreven woord, de autoriteit van de pre-text, de vooraf voltooide...De strijd tussen autoriteit (vooraf vastgelegd, normatief) en gemeenschapszin (constant beweeglijk, aleatorisch) is de kern van de theaterervaring

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
De bittere verwaarlozing van alles en iedereen wat onze eigen tijd vooraf is gegaan, heeft hem voortijdig doen verdwijnen uit het reliëf en het bewustzijn...De bedoeling is evident genoeg: het woord is instrument, niet zelfexpressie...De functie van het woord wordt daarmee wezenlijk gewijzigd; het gaat niet langer om het produceren van spanningsrelaties maar van vrijblijvende beelden, die om hun autonome expressiviteit worden

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Vooraf was er een interview over wat revolutie voor hen betekende...Ik had een tekst geschreven voor een conferentie in New York over postmodernisme, waarin het woord 'privilege' voorkwam in de negatieve betekenis die het voor ons heeft: je hebt iets ten koste van...Voor de Amerikaanse vertaler was dat een onoplosbaar probleem, omdat het woord 'privilege' voor Amerikanen altijd iets positiefs is. Dat heeft ook te maken met het puritanisme: een privilege is iets

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Nee, mijne vrouw aan de been dikke... (zoekt naar het woord spataderen...af) (Hilde reageert op het woord 'dood') (Licht op Hilde -- Face publiek) (Orgelklanken -- woonkamer) Hilde Toen Johan werd begraven was het kil in de kerk...Maar verdomme, ik weet vooraf hoe het zal aflopen, (eet) Emma (Buiten) Ge zijt bedankt, hé

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Ik denk dat het grote verschil tussen Cricot 2 en de andere theaters erin bestaat dat de toeschouwer bij al die andere voorstellingen vooraf weet dat het spektakel 'af is, klaar voor consumptie...De totaalindruk die na een produktie als Wielopole-Wielopole en een levendig-boeiend interview blijft hangen is dat Tadeusz Kantor een avant-gardekunstenaar in de echte betekenis van het woord

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Bij Rosas danst Rosas zijn muziek en choreografie parallel opgebouwd, volgens een vooraf genomen beslissing: we maken vijf bewegingen, een eerste beweging met die atmosfeer, een tweede met die, en...Que sera ? De choreografie heeft een heel muzikale structuur, bijna symfonisch, in de muziektechnische zin van het woord...Soms laat men ook het woord exhibitionisme vallen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Wij hebben jaren aan een enscenering gewerkt, wij hebben elke handeling en houding vooraf uitvoerig besproken en wij verwachten nu van de criticus dat hij alles in drie uur in zich opneemt...De afstand tussen het koele woord en het 'hete' beeld creëert een leegte, een pijnlijke onmacht en een verlangen naar dialoog...En dat verdient een woord van uitleg

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Er was iets misgelopen met de nummering van toegangsbiljetten: al had ik ten minste twee weken vooraf plaatsen laten reserveren, op de avond van de voorstelling waren die niet voorzien...de hoofdregisseur van het stadstheater dat graag wereldtheater zou spelen een ergernis voor de Schrebers die tot de hoogste hemelsadel behoren" Het woord valt op het toneel (hier

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
deze ervaring, besloten de weg van de Munt nog scherper te tekenen, naar een nog meer specifiek projectprogramma -- ik gebruik het woord naar analogie met de Schaubühne...al gehad... Je hebt meer garanties vooraf

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
En het feest werd woord...Je hebt er met een jury die vooraf de beste ensceneringen van het jaar selecteert (het Theater treffen in Berlijn b.v

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
vooraf waarin Jan Decorte officieel afscheid nam van het margetheater en complexloos aankondigde van nu af aan de mensen aan het lachen te willen brengen...De esthetiek van decor en spel is niet zo grondig gewijzigd als sommige beschouwingen vooraf konden doen vermoeden: de gedepsychologiseerde dictie is even prominent aanwezig als voordien en de...marivauda-ges': replieken die rechtstreeks inhaken op een woord en daarbij de context bewust uit het oog verliezen

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Over dit alles, over zijn theateropvattingen en zijn plannen met Globe hadden wij een gesprek-vooraf met Paul De Bruyne...Er zijn vele manieren om het woord 'verhaal' te begrijpen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het resultaat, woord voor woord vastgelegd in het scenario, is een soort cut-up kaleidoscopische klankevocatie van een karakter...Dat het kunsttaaltje, samengesteld uit dialecten, anderstalige invloeden en grammaticaal "ongeoorloofde" mutaties in woord- en zinsstructuur een maatschappijkritische of anderzins sociale...kantoorklerk De Vos blijft omgeven, en dat een publiek bij elke zucht, elk gebaar en het onbeteke-nendste woord van De Vos, meent dat de tijd gekomen is om even in een deuk te gaan

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Gruyter ook die "bijna uitsluitend geleid [wordt] door zijn groote liefde voor het woord" (De Schelde 1.3.29). Ook de mythe van het Vlaamse Volkstoneel (hierna VVT), wordt nu geboren: "Gansch Vlaanderen door...het "Woord Vooraf" van de catalogus heet het dan ook dat men zou pogen de figuren van De Gruyter op een "voor het nageslacht wellicht [...] definitieve wijze te omschrijven...betekenis van het woord "de nagedachtenis van De Gruyter eren" en meteen ook aan die andere doelstelling van het DGG, het bevorderen van de belangen van het Nederlandstalige theater, timmeren

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Dirk van Dyck maakt er een overtuigende karikatuur van, een conservatief-katholieke en autoritaire mafkees, oud-kolonialist met tropenhelm, die altijd zelf aan het woord wil zijn, geen tegenspraak...Zelfs de structuur van het stuk en de scènes waren niet vooraf geconcipieerd, maar kwamen op toevallige wijze tot stand


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK