Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "Zie Pour" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 37, April 1992 • Hugo Durieux • De meubels van Robert Wilson
Wat moet je bijvoorbeeld met nummer 20 op het parcours, SADDAM HUSSEIN a chair for Saddam hussein, 1991, construit pour ZE1T Magazin, bois et béton, dat in het boek van Heiner Müller het bijschrift...weet waarom dat zo is, valt er ook niks te duiden, en zie je alleen maar wat rare stoelen

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
sociologische dimensie kan worden herleid (zie tekst in kader). De theaterpraktijk vereist een absolute ascese die de kunstenaar in staat stelt de heersende waarden te doorbreken en de gebruikelijke taal- en...1972 doet Marc Liebens een beroep op André Steiger om Mesure pour mesure van Shakespeare te regisseren...Burton A bientôt Monsieur Lang van Jean Louvet Regie: Marc Liebens Decor en kostuums: Diedlind Bertelsman Sauvé van Edward Bond Regie: Derek Golbee Mesure pour Mesure van

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
jaarlijks zie...vele produkties zie je dat de ironie als een automatische piloot wordt ingeschakeld, als een uiterlijk teken dat de vleugels van het verstand zich roeren, en de noodzaak van ironie wordt als...Nog tijdens 1993-'94: Tailleur pour Dames (Georges Feydeau, regie Jean-Pierre de Decker), Duif ke Klok (Karst Woudstra, regie : Jan Devos), Nathan de Wijze (G.E

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Cecilia De Moor Voor meer informatie over het onderzoek naar het statuut van de kunstenaar, zie ondermeer: "Het statuut van de schouwspelartiest", een uitgave van ACOD-Cultuur, vzw Kuituur...werk en het Vlaams Theater Instituut; "Un statut pour les artistes", dossier, coproduktie van "Direction Générale de la Culture et de la Communication de la Communauté française de Belgique" en "Centre

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Ici encore, si la mémoire doit combattre l'oubli des erreurs et des crimes du passé pour aider à ne pas les reproduire, elle doit laisser à une historiographie scientifique et objective le soin de...Mijn hardnekkig geloof dat theorie en praktijk in feite in het menselijk handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zag en zie ik alle dagen bevestigd, wanneer ik de manier van werken van

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Blondeel • Een bolle spiegel
Als ik in Brussel buiten kom en ik zie aan de overkant een groepje jongens staan, dan kan ik twee dingen doen...Mohamed, een Marokkaanse leerkracht en ondertussen politiek mandataris, zegt: 'Pour connaître les problèmes il faut venir à Molenbeek, ou vivre à Schaerbeek...Mais il faut qu'il y ait un lieu où les gens viennent s'exprimer et où d'autres qui viennent écouter, les regardent pour se reconnaître à ces gens-là

Nr. 67, Maart 1999 • Pieter T'Jonck • De innerlijkheid verschalken
Die complexiteit is, moet het gezegd, geen 'l'art pour l'art', maar tracht te omcirkelen wat innigheid kan betekenen...Dat zie je in de zelfzekere uitvoering van hun gebaren, de manier waarop ze posities innemen tegenover elkaar, elkaar imponeren of verleiden...syntaxis'. Wie waar gaat staan, wie met wie optrekt, wie het midden van de scène verovert en wie dat juist mijdt, daar zie je de sporen van de kwetsbaarheid van dat vertoon

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
zie je nu ook bij ons verschijnen; deze schrijvers zijn belangrijk omdat ze dicht bij de creatie staan en er gemakkelijk in slagen hun teksten te (laten) monteren in kleine structuren; soms creëert de ene...Een studente zei me ooit dat er in mijn catalogus veel paumés pathétiques rondlopen (aandoenlijke verdwaalden, dolende zielen). Als ik onze fondslijst overloop zie ik inderdaad veel personages die...Tussen teksten uit Brussel, Wallonië en Frankrijk zie ik weinig verschillen; ze zijn alleszins zeer moeilijk te definiëren

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
verwondering G: O zon O zon O zon K: ici P: ici aussi B: autant ici que là M: voor iedereen S: de la même manière K: d'une force égale B: plus pour vous plus pour nous W: non, autant pour nous que pour vous M: o zon...gij loopt zo snel al zie 'k u noch arrem noch been gij wendt en gij weet uwen weg zo wel al zie 'k u geen oge geen één wat waart of wat zijt of wat zult ge zijn verklaar het en zeg het mij toe wat zijt...alles W: oui, plus que tout P: plus que le monde entier K: oui, plus que le monde entier S: as-tu de la sympathie pour moi W: oui j'ai de la sympathie pour toi G: ben jij graag dicht bij mij B: ja ik ben graag

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Een markt is dus een soort spiegel - en zoals bekend zie je in een spiegel nooit alleen maar jezelf maar ook een context, in dit geval dus bevolkt met mededingers, collega's en afnemers...Dat - pour faire vite - een 'commerciële' opstelling wordt gevoed door het streven naar meer particuliere inkomsten lijkt logisch; dat ze daarentegen in heel wat kunstorganisaties in het teken stond...Zie vooral N. Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt, Suhrkamp, 1988, pp

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Ik zie wat ik wil zien...Prometheus, 1995) 1 Zoals de Franse theaterwetenschapper P. Pavis zegt: ‘Devant l’éclatement et la multiplication des textes employés aujourd’hui pour le théâtre, la pragmatique démontre facilement que

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Avant-gardisme als neoacademisme
museumdispositief (zie bijvoorbeeld zijn bekende Musée d'Art Moderne, Département des Aigles). Niets van dit alles in Bels werk, dat zich tevredenstelt met het parodiëren van de meest elementaire theatercodes en 'de...Dat heet dan goede smaak, versie 2001 (en ook: La Distinction, aflevering 984678433). Of hadden we hier soms te maken met een prototypisch voorbeeld van - pour faire vite - de postmoderne

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Thomas Walgrave: 'Accidenten zijn kansen'
Het onderscheid tussen esthetiek en ethiek is voor mij een artificieel onderscheid, dat samenhangt met een 19de-eeuws l'art pour l'art-idee, iets waar ik me toch moeilijk kan in terugvinden...ETC ETE RA: Hoe zie je de relatie licht-decor

Nr. 81, Februari 2002 • Mohamed 'Ben' Benaouisse • Alimentation générale
Pour moi c'était la seule manière de m'évader du contexte familial, et au fond de moi j'avais trouvé une arme pour résister...Il me proposa de revenir un autre jour car il avait quelques pantalons à me montrer et si je le voulais, je pour- rais même les essayer...Je me souviens que mon père se couvrait tout entier dans le sable car c'était bon pour le rhumatisme

Nr. 81, Februari 2002 • Rudi Laermans • Het dansen gedanst: Blueprint (David Hernandez)
de -pour faire vite- contemporaine communicatiemaatschappij gaat het om zeggingskracht, informatie, het gevoelsmatig of cognitief aanspreken van de ontvanger...Van bij het begin van de voorstelling zie je op de achterwand van de scène namelijk ook bewegende vlekken, kantelende contouren, schaduwen...Op het speelvlak wordt er 'gedansdanst', op de achterwand zie je in zichzelf oplossende beelden: tweemaal dezelfde transfiguratie van het lichaam in pure beweging, in een abstract medium

Nr. 83, Januari 2002 • Sally De Kunst • Spreken of niet spreken?: to you, the...
Je kunt het vergelijken met het gevoel wanneer je letterlijk een masker draagt en in de spiegel kijkt: dan zie je er niet uit zoals jezelf, je voelt niet zoals jezelf, je denkt niet zoals jezelf...Vous-même où seriez-vous, vous qui la combattez/ Si toujours Antiope à ses lois opposée/ D'une pudique ardeur n'eût brûlé pour Thésée', vraagt Theramenes aan Hippolytus in Racines origineel.8 Bij

Nr. 85, Februari 2003 • Eloquent sprakeloos: Over taal in het recente...
Over de esthetische (en ethische) implicaties van de deling tussen kijken en schrijven, zie Jeroen Peeters,'Schrijven in het licht van de presentie...Over de ethische inzet van kritiek, zie Erwin Jans, 'Kritische intoxicaties...over het creatieproces van de besproken voorstelling 6 Voor een uitvoerige beschrijving en beschouwing, zie mijn workshopverslag'Places of allowance: untwining mind and body in writing, gestures

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog
Bij een voorstelling als SS (2002) zie je hoe je veel politieke items kan aanraken door individuen op de scène te zetten...Ik zie voorstellingen die een volkomen platte internetmaatschappij tonen...Die artistieke vrijheid heeft voor mij niks te maken met elita-risme of een l'art pour l'art mentaliteit, waar ze zo vaak mee geassocieerd wordt

Nr. 95, Februari 2005 • 
Als iemand mij een verhaal voorlegt dat mij fascineert, maar dat ik nog niet onmiddellijk voor mij zie, is dat voor mij een pluspunt...De laattwintigsteeeuwse ontwikkeling van i'art pour l'art en formele dans heeft onzintheater geproduceerd

Nr. 95, Februari 2005 • Dieter Lesage • Ze was en zis, zellefs, gintegreert
Hun mitraillettekes zijn precies gilettekes Kzijn een moderne vrouw Pardon ik moe puffe peins ik Trop compliqués pour moi volledig en al gintegreert Den elen tijd zegge ze van die zellefste...Langs achtere Ik zijn passief, zun trekke mijn klere van mijn De druppelkes, da branne in un bocht Langs vore zie lijf Ze komen in mijn mondje ze menge mé mijn nog ne kee Kwacht gelijk


Toon volgende resultaten