Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


178 document(en) met "Zwarte Zaal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Groep Karnaval Arnhem-Antwerpen Het Bruiloftsfeest De zwarte kostuums van de ouderparen en van de bruidegom en het rode kleed van de bruid, zijn decadent, kleinburgerlijk en...BAAL speelde in zijn thuistheater FRASCATI quasi zonder gebruik te maken van de specifieke mogelijkheden van de zaal, tegen een sober-efficiënt decor, waardoor het stuk bijna volledig gedragen wordt...Amsterdamse Toneelgroep Baal uit met zijn versie van Aus der Fremde; 'Uit den Vreemde' ging in première op 30 oktober in de Kleine Zaal van Frascati

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
2.1 (zaal) Tasso Onzeker volgen mijn stappen je, vorstin, en gedachten zonder maat of orde komen op in mijn ziel...Zo heb ik me toch waard getoond Het kostelijke vertrouwen, dat me verkwikt, In dit uur zelfs verkwikt, dat met geweld Voor mij de zwarte poort van lange rouwtijd...Je kiest de pelgrimschelp en de zwarte kiel, de lange staf en gaat daar vrijwillig arm heen en neemt van ons weg, waar je met ons alleen van kon genieten

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Nu draagt ze nauwe zwarte schoentjes, korte witte sokjes, en een komisch pluimpje als hoed...Als men het rijkelijke van de zaal op de scène herhaalt, bekomt men geen effect...Immers, het goud van de zaal wordt verlengd in het goud van de scène

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Geïrriteerd verlaat men de zaal met de zekerheid dat men een mogelijks sterk aansprekende Hamletver-toning niet heeft mogen meemaken...Tot hij plots De ijzeren weg kwam spelen tijdens de maand februari in de Zwarte Zaal in Gent...Cas Enklaar, een ander deel van het Werkteater, brengt op 29 maart in de Zwarte Zaal in Gent een vertolking van Joan Crawford, 'eeuwigdurende Hollywoodster van 84

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Waarbij moet aangestipt worden dat er ook nog de Zwarte Zaal is in de Academie, beheerd door de v.z.w...Dit kan op termijn de weg openbreken voor produkties die een zeer goed geoutilleerde zaal vereisen, maar geen geïnteresseerde organisator vinden...Waarna zich de vraag opdringt of de zaal voldoende geoutilleerd is. Alleen 't Stuc mag zijn theatertje als 'goed uitgerust' beschouwen (lichtorgel, voldoende spots, geluidsinstallatie, piano

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Anders dan bij de Duitse première bleef de zaal meer dan een uur stil en geboeid kijken...Daarop staat een apparaat dat met een zwarte regenmantel bedekt is. Er liggen enkele bieten naast

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Leesdrama De voorstelling opent met een jongetje dat, uitgedost als in de pruikentijd, met nog brandende zaallichten, in de zaal rondwandelt en ten slotte in het Duits uit Goethes Prometheus...Het felgeschilderde doek uit het eerste bedrijf is verdwenen: het gebeuren speelt zich af in de sobere zwarte namaak-marmeren ruimte van het paleis

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Dit werkstuk van Walter Moeremans en Frans Redant waarbij links de zaal verliet en rechts staande ovaties weggaf, bewijst de krachteloosheid van het engagement in de rest van het repertoire...Vlerick haalde groepen in die een paar jaar later te duur werden om nog in de Zwarte Zaal op te treden en legde een opvallende aandacht aan de dag voor de vermenging van kunstvormen, vnl...De groep poogt ook in Gent vaste voet aan de grond te krijgen maar vindt geen zaal die permanent kan bespeeld worden

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Het zwarte na de pauze hoeft voor mij zelfs niet...Dan ga ik terug in de zaal...Door een smalle mijnschacht drummen we de verkleinde zaal van de 140 binnen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Het kan de bedoeling toch niet zijn om met Shakespeare een zaal in slaap te krijgen...De zaal wordt weer een beetje wakker, omdat het publiek onder elkaar mopjes begint te maken...Het zwarte na de pauze hoeft voor mij zelfs niet

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Ik speelde een zwarte vogel, een soort geest, temidden van een honderdtal andere zwarte vogels...Théâtre de la Salamandre Tourcoing Casimir et Caroline In een treurige straat van een arbeiderswijk te Tourcoing bevindt zich de zaal Idéal...Dan werd de zaal ingenomen door het Théâtre de la Salamandre, een gezelschap dat onder de leiding van Gildas Bourdet en André Guittier uitgegroeid is tot één van de belangrijkste van Frankrijk

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Van januari 1984 af worden de drie groepen die nu de zaal Théâtre Varia bespelen één gezelschap, dat Théâtre Varia zal gaan heten...Samenwonen "Men praat graag over de rijkdom van het Brusselse 'Jeune Théâtre', maar achter dat groot aantal produkties en initiatieven gaat zwarte miserie schuil...Een collega, Patrick Roegiers, had wel een zaal ontdekt, maar toen we gingen kijken schrokken Marcel Delval en ik wel even, omwille van de omvangrijkheid van het gebouw

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Ze trekken hun zwarte «deftige» jassen uit, hangen die aan den kapstok, en staan in modisch kostuum...Zoodra de heerschappen hun zwarte jassen hebben afgelegd, verdwijnt het automatische van hun gekke persoonlijkheid om plaats te maken voor het banale van pseudo-high-life...Nele... I, II en III gaan automatisch naar den kapstok en trekken weer hun zwarte jassen aan

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Het stuk verloopt in een eenvoudig decor: zwarte doeken kunnen naar believen opengeschoven worden...Bij de aanvang van het stuk vertelt de machthebber aan zijn minister: Gisternacht, bij het betreden van de zaal, struikel ik BAM over deze stapel boeken met mijn kop tegen de vloer

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Ik herinner me de ijskoude zaal van de Club Moral in Borgerhout: op de scène één sprekende figuur Guy Cassiers/Kaspar en een vijftal stomme zwarte gedaantes wier gelaat nooit zichtbaar wordt...Aan de vervorming van zijn gelaat beantwoordt de vervorming van de taal die hij in een onophoudelijke, monotone woordenstroom de zaal inschuift...Beelden zijn dan ook schaars: de zwarte figuren gedragen zich meer als buitenissige attributen dan als medespelers

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
De opening van de KNS in Antwerpen had plaats in een halfgevulde zaal...Vorig jaar kreeg met name De Zwarte Komedie... "Wel, ik krijg sinds twee jaar brieven van de Zwarte Komedie, waarin zij klagen over te weinig geld en de groepen die wel vertegenwoordigd zijn...Als daar geen plan tegenover staat, een visie, dan blijft het louter lobby-werk: de vakbonden komen hier, de Zwarte Komedie schrijft twee brieven, een actrice schrijft een brief... "Jamaar

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Dat vrij rechtlijnig vertelde verhaal wordt doorkruist door de verschijning van vrouwelijke personages die allen iets met Holland te maken hebben: er is een grote zwarte koningin: de idee van de...Daarna volgt er een soort oogstdans, die dan verandert in een vreemd ritueel waarbij zwarte figuren (die doen denken aan deelnemers aan de boeteprocessies in Vlaanderen of Spanje, of aan de...Meteen zijn de zwarte figuren dan gewoon haar beulen, maar dat kan men zonder toelichting echt uit de voorstelling niet opmaken

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Hij gooit gruwelijke beelden de zaal in, refereert aan bekende publieke figuren en toestanden, doet het Nederlands en zijn dichters wat geweld aan en ramt er wat eigen vaarzen tussen...Een merkwaardige thea-terproduktie, een regisseur die terwijl hij de zaal doet vollopen, ook de acteurs weer zelfvertrouwen heeft gegeven door ze het spel in te duwen...Maar tezelfder tijd bestaan er ook relaties tussen het scherm en de daarachter liggende ruimte: de oude man kijkt vanuit de zaal naar binnen, en in de lijn van zijn blik zit Frederik De Grote terug te

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Het grote zwarte gat in de strijd tussen de geslachten...Ik heb een alibi nodig om iets te maken dat afgezien van de autobiografie ook nog voor de mensen interessant is. Ik heb de behoefte aan respons uit de zaal in de vorm van gelach

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
de Zwarte Zaal te Gent organiseerde hij een 'Toneelmarathon'; het initiatief was gegroeid uit een cursus voor de leerlingen 'Decorbouw' van de Gentse academie; om de betekenis van 'decor' te begrijpen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK