Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


2 document(en) met "cachetregeling"Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
Sommige privé-organisaties, meer bepaald in het domein van de audiovisuele kunst, hebben handig gebruik gemaakt van de cachetregeling om hun loonlasten te verminderen, door bepaalde...Men kan zich inderdaad de vraag stellen of de hervorming van de cachetregeling niet tot doel heeft om een tendens af te remmen die zich heeft ontwikkeld sinds 1968...houthakkersstatuut'. Volgens de cachetregeling moet een kunstenaar, indien hij aan de initiële instapvoorwaarde voor werkloosheidsuitkeringen heeft voldaan, per jaar slechts één C4 van een kort contract (in dienst als

Nr. 89, December 2003 • (inhoud)
noot van Clara Van den Broek over de cachetregeling in België Te consumeren met én zonder knipoog Maartje Somers over democratie en commercie in het kader van Klapstuk #11 de vier


Development and design by LETTERWERK