Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


94 document(en) met "conceptuele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Midnight Mail is een conceptuele voorstelling of geeft althans de indruk dat het concept voorligt op de vormgeving

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
conceptuele lijn

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Lichaamsbewegingen zijn nooit eenduidig ; het visuele kan geapprecieerd worden los van zijn functie in de performance om zijn esthetische en conceptuele betekenis

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Veel conceptuele bedenktijd was er niet want in 1985 verviel het uitstel verleend door de veiligheidsdiensten: een fundamentele verbouwing was de conditio si-ne qua non

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
blauwe bictekeningen van Jan Fabre schrijven de conceptuele ontstaansgeschiedenis van de produktie

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Als men bij deze eerste experimenten, met verstomming geslagen, halt houdt, 'ziet' men ineens hoe enorm het conceptuele probleem wel is. Spel met kader en standpunt heeft immers een 'filosofische

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Een eerste groep deelnemers heeft blijkbaar slechts nagedacht over het motief of de inhoud van de voorstelling en is niet tot een formalistische verfrissing of conceptuele afbakening gekomen

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
Als tegenreactie kwam er een sterke conceptuele stroming, heel strak en niet-emotioneel

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
plastische, en meer bepaald het conceptuele plastische kunstwerk cirkelt

Nr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
De nadelen zijn even evident: door het ontbreken van een gezelschapsstructuur valt het accent meer op het individuele produkt dan op het proces, meer op de conceptuele daad dan op de artistieke

Nr. 44, Februari 1994 • Dorine Cremers, Rezy Schumacher • Hoezo repertoire?
Als iedereen betrokken is geweest bij de keuze van het repertoire en bij het bepalen van het theoretische en conceptuele gedeelte van de te maken voorstelling, kan men zich niet meer onttrekken aan de

Nr. 45, April 1994 • Stef Driezen • Men vangt geen snoeken met droge broeken
Repertoire groeit en ontstaat, niet als een conceptuele naaldberg waaruit men een strohalm opvist, maar als een weerklank van de omringende, zich pregnant manifesterende, synchrone werkelijkheid

Nr. 49, April 1995 • Véronique Rubens • Verborgen intenties
De grote verhoudingen vertalen zich niet alleen in het aantal dansers en muzikanten van het Ictus-ensemble, maar ook en vooral in de conceptuele ballast die Amor Constante met zich meedraagt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Jan De Pauw • No Motherfuckin' Shiiiit...?!
Uit het conceptuele vocabularium van de Britse deelnemers aan Nobody's Theatre kan afgeleid worden dat de ontluikende traditie van de zogenaamde 'black live arts' zich nadrukkelijk met het postmoderne

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
Foto's, catalogi, dossiers, productievergaderingen, videocaptaties, voor- en nabesprekingen, colloquia, panelgesprekken, conceptuele en dramaturgische uitvluchten: daarmee wordt het pleit gewonnen

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
de marge gedwongen, maar de podiumkunst bereikte zelfs nooit het ultieme stadium van de modernistisch-conceptuele kunst

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Op een welbepaalde manier zijn de getoonde lichaamsbeelden altijd heel precies, en dus doordacht: het gaat om conceptuele beelden, om denkbeelden

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Van den Dries • De Vere: theater zonder veel cinema
de noodzakelijke verbranding van het al te vaste in het theater (de planning, het conceptuele, de herhaling), verliest men meteen ook het geluk van de traagheid

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
avant-garde in een oord van 'conceptuele profanatie' omdat het nooit écht lukt om de banaliteit van dingen en mensen te (re)presenteren

Nr. 64, Juni 1998 • Rudi Laermans • 'Ver-stemde' herinneringen
de voordracht vindt dit soort van theater zijn nulgraad, waarvan de bestudeerde, ja conceptuele theatraliteit het juist moet redden (moet vandaan houden). Altijd blijft het dansen op de slappe koord


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK