Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Creon"Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
tekstfragmenten van de overige personages (Teiresias, Creon, Iocaste enz

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Zij is niet alleen een sterke persoonlijkheid en een gepijnigde moeder, maar ook een vrouw die mannen manipuleert (koning Aigeus, haar man Jason, koning Creon) en die, zoals de toenmalige sofisten...Zij was nog maar net in 432 aangeklaagd wegens 'goddeloosheid' en, net zoals Jason zou doen met de dochter van Creon, had Perikles voor haar zijn eerste vrouw verstoten...De opmerkelijk rechthoekige draagstoel van Creon bouwt het geometrisch spel van dergelijke lijnen verder uit

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Overigens, de vondst om de staatsmacht Creon voor te stellen als een massa goedgeklede managers, executives en consultants zoals ze te vinden zijn in elke city, was ook verhelderend voor de door Ton

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Dat leidt tot de tragische maar ook politieke confrontatie tussen Antigone en de machthebber Creon

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
geborgen wordt, nu kom ik dan om mijn familie/ op te zoeken, die voor het overgrote deel/ reeds in het dodenrijk verwelkomd is(...)'(p. 57) Wanneer Ismene Creon erop wijst dat Creon de verloofde van...Door zijn houding tegenover de vrouwen, en tegenover Antigone in het bijzonder, bespot Creon de oikos en de waarden waarvoor de oikos staat: het respect voor de familie, de bloedband, de doden, de...Antigone en, op haar manier, Eurydice vernielen op tragische wijze de oikos van Creon en daardoor hemzelf en zijn publieke wereld: 'breng me weg,/ weg van hier, weg, weg

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
De tragedie confronteert de helden die een politieke status hebben - Creon, Agamemnon, Jason - met de negatie van de politiek en probeert uit hoever de goden kunnen gaan in hun pressie op dat...Dat zegt Sophocles' Antigone bijna letterlijk, als ze de wet van Creon verwerpt: 'Want het was Zeus niet die dit voor mij heeft afgekondigd' - ze weigert zijn besluit, het verbod om haar broer te...Haar houding dwingt de stad - het Thebe van Creon, maar ook het Athene van het historische publiek - nauwkeurig het begrip 'wet' en de grondslagen daarvan te overdenken en, als dat lukt, te definiëren


Development and design by LETTERWERK