Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


58 document(en) met "ethische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hij stelt daarbij algemeen-politieke en ethische kwesties: de overwonnene heeft altijd ongelijk, tijdens zijn gevangenisleven blijft Hess verstoken van elke essentiële menselijke verhouding (een half

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Even lijkt Van de Velde de catechetische dreiging te ontlopen en de christelijke levenswaarden te vertalen in actualistisch-ethische behoeften

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
gericht, dan denk ik dat theater die begrippen moet helpen herwaarderen en een ethische herijking moet bewerkstelligen

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
gezelschap; je hebt de lezende, beeldende, cynische, ethische, esthetische, etc

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Een "balletavond" met Rosas-choreo-grafieën als in de Hallen van Schaarbeek is een miskenning van de ethische dimensie in haar werk

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Het bereiken van die eenvoud is zeer moeilijk, maar wij hebben onszelf een soort ethische wet opgelegd om op een zo eerlijk mogelijke manier theater te maken, zonder zaken te versimpelen of weg te

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Nazis konden, per definitie, geen goede cinema maken, want 'goed' is een ethische categorie, geen technische

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
Dat vind ik zowel een esthetische als een ethische vereiste

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
De toeschouwer laat zich nog altijd maar al te graag door Mozarts direct aansprekende muziek meevoeren op de (dwaal)wegen van dit sprookje met ethische pretenties

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
eigen hiërarchie, in zijn ethische grondslagen...De schoonheid opent het bewustzijn van de mens, creëert de 'redelijke' voorwaarden voor het beleven van ethische waarden, maar schoonheid vertelt nooit zelf welke weg er naar de deugdzaamheid

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Zowel de ethische als de sociopolitieke dimensie worden als een soort dramaturgische lectuur via de scenografie geprojecteerd op het opgevoerde stuk...De constructivistische decors die in de periode 1926-1927 hun onmiddellijke sociale functie concretiseerden via een dramaturgie van de (ethische of sociale) bevrijding, verwaterden in de loop der

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Voor de beoordeling van kunstwerken kan men een parallel continuüm hanteren, met aan de ene kant ethische en aan de andere esthetische criteria

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
heeft gesteld in de herbepaling van het ethische project van de Westerse mens en de Westerse samenleving

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Dat ethos staat in het teken van een radicale, onsentimentele, a-politieke ethische verantwoordelijkheid voor de ander

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Vandaar Strauss' vroegere ethische stelling: 'Temidden van de communicatie blijft hij (de schrijver, nvdr) verantwoordelijk voor het onverhoedse, de blikseminslag, het onderbroken contact, de periode

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Een ethische houding die naam waardig, zo suggereert Gide, kan uitsluitend los van elke gemeenschap of polis worden ontwikkeld (overigens een bepaald onGriekse gedachte). Juist de

Nr. 52, Januari 1995 • Alexander Baervoets • Klassieke dans
Tegelijk is klassieke kunst idealistisch in de ethische zin: ze heeft een hogere roeping

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Het is mijn bedoeling om de ethische implicaties van deze stellingen opnieuw te bekijken van zodra we hebben erkend dat de dans ten diepste geïnspireerd, gevormd en gebouwd is op en door momenten en...Zijn 'ethische' reden om te schrijven is eigenlijk hygiënisch...Dit hoort het fundamentele uitgangspunt voor een ethische danskritiek te zijn

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Hij spreekt in rijm, stijfgeklopt door zijn ethische dikdoenerij, zo ontleend aan de redevoeringen van het Vlaams Blok

Nr. 63, Maart 1998 • Stephan Moens • Opera tot theater maken
het misdadige cynisme; de onwaarschijnlijkheden van bepaalde scènes - meer bepaald de ontvoeringsscène en de slotscène -worden opgezogen in de absurde logica van operette, musical en film; de ethische


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK