Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "gemeenschapskunst"Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
zijn Wijding voor een Derde Geboorte drukte Teirlinck de hoop uit op een heropbloei van een monumentale gemeenschapskunst met daarin, na de Griekse en de Middeleeuwse periode, een derde wedergeboorte

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
de terminologie van de tijd wilde de school regisseurs en acteurs opleiden voor een "gemeenschapskunst" en "een nieuwe orde op toneelgebied" (2). De school bestond slechts twee jaar en vormde mensen

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Ook vandaag, gezeten tussen de gezellige abonnees van NTG of KNS, voel je de samenhorigheid die van theater een grotere "gemeenschapskunst" maakt dan b.v

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Oud publiek, nieuwe publieken: repertoiretheater als gemeenschapskunst

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Het is niet verwonderlijk dat we net in een periode van "gemeenschapskunst" en dreigende theatralisering van het leven een sterk op collectiviteit, euforie en solidariteit gericht theaterdiscours

Nr. 66, December 1998 • Peter Anthonissen • Genotvolle wonden
En dat onder het mom van gemeenschapskunst bovendien, waarbij de toeschouwers aan lange rijen tafels en stoelen plaatsnamen, die, afwisselend met de bühne, als speelvlak dienden voor de acteurs

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Enerzijds de 'gemeenschapskunst': dit is kunst die zich expliciet richt op een welbepaalde gemeenschap...gemeenschapskunst, hybride kunst- worden zowel traditie als vernieuwing onderscheiden...Er vormen zich zo zes basisvormen van kunst: traditionele of vernieuwende autonome kunst; traditionele of vernieuwende gemeenschapskunst; traditionele of vernieuwende hybride kunst

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Site-specific’ art, gemeenschapskunst, openluchttentoonstellingen, je kan het zo gek niet bedenken of het werd wel eens uitgeprobeerd

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
deze tekst wil ik de ‘gemeenschapskunst’-premisse van het cultuurpolitieke denken van vandaag aan het licht brengen...Waar het de eerste te doen was om een gemeenschapskunst die nadrukkelijk in omvang beperkt was, werd er binnen het socialisme actief gewerkt aan een massakunst...Geestdriftig pikt men de componenten op van een welbepaald cultuurpolitiek discours, de gemeenschapskunst, hoewel men eigenlijk lang niet alle consequenties ervan aanvaardt


Development and design by LETTERWERK