Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


89 document(en) met "gezin" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Om al die redenen is de geautomatiseerde bankservice van de Raiffeisenkas voor u en uw gezin een belangrijk onderdeel van een prettiger toekomst: de "mooie morgen" die de Raiffeisenkas aan haar hele...RAIFFEISENKAS een vollediae bankservice voor aezin en beroeo een volledige bankservice voor gezin en beroep Centrale Raiffeisenkas CV

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De dialectische contradicties - individu en groep, gezin en samenleving, verleden en heden - worden niet meer opgelost door een transcendente hoop

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
dan welk ander personage het wrede lijden , de gesloten pijn van gezin, eer en godsdienst verpersoonlijkt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het Gezin van Pamel blijft een van mijn lievelingsstukken omdat ik nog steeds overweldigd raak door de berg simpele, maar precies daarom zo indringende waarheden die Buysse over de boerenstand bij...Slechts de crisis en de werkloosheid leveren geschut voor het ondergraven van de harmonie binnen het gezin...Niet de crisis van het gezin staat centraal, maar de crisis in het gezin

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het is niet langer de wagen die de aandacht trekt, want die ontbreekt, het beeld van het sterke gezin primeert

Nr. 5, Januari 1984 • (advertentie)
RAIFFEISENKAS I een volledige bankservice voor gezin en beroep Centrale Raiffeisenkas CV - Minderbroedersstraat 8 - 3000 Leuven - H.R

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Als zij oud genoeg worden geacht om een gezin te stichten of in een gemeenteraad te zetelen, waarom zouden zij dan niet hun mening mogen zeggen over iets als een stuk toneel ? Zij moeten alleen niet

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
op de achtergrond hoor je een voorbijrijdende trein) Hilde 's Anderendaags zou het gezin Keiman naar Turkije afreizen om er de vakantie door te brengen...En Yusuf Keiman was de patriarch in een doodgewoon Turks gezin...Ik ben ook getrouwd en we hebben een fijn gezin

Nr. 10, April 1985 • (advertentie)
RAIFFEISENKAS een volledige bankservice voor gezin en beroep Centrale Raiffeisenkas CV - Minderbroedersstraat 8 - 3000 Leuven - H R Leuven 5121

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Yvonne gaat over de lichtzinnigheid en de lelijkheid: je geeft vorm aan je beroep, je gezin enz

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
duldt en zijn gezin bestuurt als een plantage

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
Wanneer de bezoekers echter onverwachts afbellen, worden de onderburen naar boven gehaald: Jenna en Thomas, eveneens midden dertig, opgezadeld met een kroostrijk gezin en afbetalingen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
belangrijk auteur, Het Gezin van Paemel is groot theater; Walter Van den Broeck schrijft vlotte dialogen, maar dat volstaat niet... Sterke herinneringen heb ik aan Vrijdag van Claus, Mistero Buffo, Maat voor

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Een zoveelste telg in het al veel te kroostrijke "culturele-VZW-gezin"? De toekomst zal het uitwijzen

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Uw gezin is alles voor u. U geeft uw man en uw kinderen al uw tijd en uw liefde

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Een volks gezin dient als setting voor een reeks psychologisch en sociaal gemotiveerde botsingen tussen de vader en zijn homoseksuele zoon Cois, tussen de dochter en haar verloofde, tussen de...Gevolg: ze wordt een outcast, ze telt niet meer mee in de maatschappij, in haar gezin,... Aan haar wordt elke resonantieruimte ontzegd

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
zal minutieus veldwerk verrichten bij de voorbereiding van zijn regie: het interieur van een armoedig gezin zal er uitzien als het interieur van een armoedig gezin (1). Merkwaardig is de

Nr. 15, September 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Een huisvader kon zo voor heel zijn gezin een aantal stoelen reserveren

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Laat je gezin niet op je wachten

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Niet helemaal, want in realiteit terroriseert hij zijn gezin in een niet aflatende sleurgang langs onbeduidende, grauwe parochiezaaltjes