Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


208 document(en) met "handeling" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
enkele handeling zegt mij het verstandige Maar ik wil mij toch weer voegen naar een regel naar een handeling Wie rekent me erbij en verrekent me met waar ik thuishoor Vertel me dat eens dame Oi Heb ik me...reken mijzelf op de rekening Watje ook lacht Mijnheer MERCEDES noem ik je In produktie Wat blijft over Sakko Mijnheer Mevrouw Mercedes Wat blijft is Geen Vraag De handeling Allang gaat ze van het midden...allang je woord dame met meer noem me wat je noemen noemt maar ook ik pas niet in de handeling Noem me Mercedes Ik bevrijd de gevangen dieven En heet toch verder zoals ik mijzelf genoemd heb nooit Mercedes

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Elena's Aria
de stilering en de herhaling ondergaat de beweging een kwalitatieve transformatie van 'geste pratique' tot 'geste mythique'. Met andere woorden: een zuiver functionele handeling krijgt een nieuwe

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Elke handeling wordt immers door haar abstract tegendeel, de expliciete verwoording, voorafgegaan...Dat Jandl beslist structuurgevoe-liger is, dan hij ons wil doen geloven, blijkt nog maar eens uit de functionaliteit van de daaropvolgende handeling, namelijk het uitpakken...Het was beslist een goed idee, uit het grillig en onverschillig selecteren, een handeling op te bouwen, waarbij het stijlvol verwijderen van touwtjes, plakband en verpakking primeert boven de

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Wij hebben jaren aan een enscenering gewerkt, wij hebben elke handeling en houding vooraf uitvoerig besproken en wij verwachten nu van de criticus dat hij alles in drie uur in zich opneemt...De machine faalt even en mensen zetten de handeling voort

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • Chicago verovert Broadway
De handeling wordt regelmatig onderbroken door Dopey, die de functie van verteller en spelleider heeft

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Maar hier heeft Chéreau een toneelgebeuren bedacht waarbij de handeling gewoon doorgaat: in de gestiek van de acteurs ziet men niet dat men recapituleert

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Geen enkel woord grijpt de aandacht, geen enkele handeling verrast, geen beeld spreekt tot de verbeelding...Binnen de kooi zag men dan de decorelementen die de handeling van het stuk zelf situeerden...weer een staaltje van het fijne regiewerk: Gevers laat Pauline kordaat opkomen met een vaasje bloemen, zodat haar handeling zich duidelijk als een dagelijkse routinedaad laat begrijpen, maar waardoor de

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Tekst en handeling worden twee aparte stromen die mekaar af en toe ontmoeten of tegen mekaar opbot-sen

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Deze violente handeling was nog zo effectief omdat de rest van de vertoning erg sober en kaal oogde: 'Het tempo heeft een slakkegang,' schreef Robert Brustein, 'en zit vol stiltes (...) Er is zo

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Je kan er immers niet omheen dat film en televisie in feite de handeling, de plot aan het toneel ontstolen hebben

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
De handeling der schepping draagt zo dikwijls het dubbelzinnige, bijna tautologische karakter van een narcisistische of incestueuze daad; een der teksten op een pyramide beschrijft haar aldus: ja ik

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
Vooral door de acteerwijze van Mark Steemans als Tilden wordt die handeling meerduidig: hij wikkelt de wortels of maïskolven in zijn voorschoot, koestert ze als het ware onbewust tegen zijn buik

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Een beeld, geluid of kleur op een lege scène volstaan voor hem om een verhaallijn te genereren, waarin acteurs als kameleons van kleur verwisselen naargelang de handeling die ze verrichten de situatie

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
Geen dag-nacht-ochtend tijdsverloop dirigeert het gebeuren, de handeling ontrolt zich binnen een ongedefinieerde tijdsspanne...De onderliggende subtekst wordt uitgedund tot waar de handeling het kan verdragen

Nr. 13, April 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
heet dat) iets krijgt van een ondergeschoven strijkje dat begeleiden mag; - of je kan de handeling en zijn protagonisten als het ware laten propulseren, aanvuren en voortstuwen door een orkest dat zich...Ik voor mij merk weinig van de "Shakespeariaanse dramatiek" die mijn collega Wilhelm Schön (Ik lach bij het zien) in de handeling bespeurt...Dus eindigde het ermee dat wij tijdens taferelen met fel scènelicht bliksemsnelle pogingen deden om de handeling een paar programmazinnen voor te blijven

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het publiek staat te gapen naar een handeling die niet te begrijpen is. Aan de intellectueel Berio wil men graag vragen: wat is er essentieel: dat La Vera Storia onverstaanbaar is, of dat La Vera

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • Bartók / Aantekeningen
Elk choreografisch onderdeel krijgt zijn geëigende ritme, soms opgelegd door de muziek, soms intrinsiek aan de uitgevoerde beweging of handeling

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
plaats van één handeling of één ruimte (cf

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
Nu is pas alles uit de haak - en zie: de bomen volgen dit kapitale punt van de handeling...Bij het zoeken naar spannende acties op de scène is de hoofdregel dat in dit stuk, waar bijna niets anders dan solo-aria's in voor komen, elke monoloog binnen een theatrale handeling geplaatst wordt

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • La Finta Giardiniera, de repetities
Vaak wordt de tekstuele of muzikale zinssnede of het woord aangegeven waarop een bepaalde handeling verricht dient te worden...De ene keer gebeurt dat met veel zin voor visuele inkleding en detail, de andere keer blijft de handeling bewust spaarzaam ten voordele van het muzikale statement...Maar altijd wordt er getracht naar een innige band tussen woord, muziek en handeling


Toon volgende resultaten