Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "horizontaliteit"Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
De gebogen lijn van deze voorgevel loopt vloeiend over in de horizontaliteit van zij- en achtergevels

Nr. 82, Juni 2002 • Jeroen Peeters • Dermografismen
Ook hier regeert de horizontaliteit, de besteding van tijd en ruimte wordt herverdeeld voor de kijker: er is tijd om rond te kijken, voor onverschilligheid zelfs...wp Zimmer info: 03/225.10.66 www.wpzimmer.be 1 Een meer uitvoerige theoretische beschouwing over strategieën van horizontaliteit laten we hier achterwege...Een lezenswaardig essay dat ingaat op horizontaliteit in hedendaagse dans is Laurent Goumarre, ‘La danse

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Het performatieve object: Over transformatie en samenwerking...
De performance wordt installatie doorheen het gebruik van de horizontaliteit van de ruimte en in zijn relatie met de toeschouwer

Nr. 89, December 2003 • Jeroen Peeters • Containers als choreografisch medium: Notities bij het...
Weerom toont zich een paradox in de omgang met het visuele: door het principe van horizontaliteit te radicaliseren in de choreografie, werden alle beeldbronnen van hun hiërarchie ontdaan, uit hun

Nr. 90, Februari 2004 • Elke Van Campenhout • Quod erat demonstrandum: Junge Hunde festival #5...
zijn monoloog komt Vevle tot een vorm die de horizontaliteit en overvolheid van het televisiemedium volledig kopieert en op een bijzonder intelligente wijze tastbaar maakt

Nr. 96, April 2005 • Jeroen Peeters • Buiten/binnen: Berichten uit de studio
en de Spaanse performance-traditie, stillness en horizontaliteit...Eventueel kunnen we nog een paar algemene waarheden formuleren over idiosyncrasie of horizontaliteit, over kunst en leven die door elkaar lopen, maar verder...? Door de twee volumes van de monografie

Nr. 98, Januari 2005 • Bojana Cvejić • To come never undone
Iets wat als dusdanig erotisch is −erotisch in de horizontaliteit van delen die zich voordoen als onzichtbare maar koppelbare en daarom veranderbare gehelen

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
voorstelling). Een andere onderzocht de mogelijke implicaties van Open Source als een bepaald model van sociale organisatie, gebaseerd op horizontaliteit, vrije distributie en samenwerking voor de

Nr. 111, April 2008 • Pieter T'Jonck • Onmogelijke schoonheid
Wat betekent verticaliteit of horizontaliteit