Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "immanente"Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Hoe uiteenlopend ook in tendens en onthaal bij het publiek, zij wijzen er op dat ook klassieke stukken voor ons niet meer uitsluitend immanente schoonheid uitstralen, maar dat achter hun rug of op hun

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Tegenover de klassieke eenheid van handeling, geordend door de rationele compositie, wordt hier de eenheid van ritme gesteld, met als ordeningsprincipe, het irrationele leven, "als immanente beweging

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
optelsom van particuliere (sociale) belangen maar dat gedefinieerd wordt vanuit theater-immanente factoren

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
bewustzijn uitdrukken postuleren wij de grondstelling dat de ziel een functie van het lichaam is wij laten dus spekulaties over immanente relaties

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Een tekst - of het nu om theater of om opera gaat maakt niet veel uit - heeft een soort vanzelfsprekende, immanente betekenis die zich in een leesbare vorm laat gieten

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
namelijk pure conventie, gereinigd van elk hinderlijk spoor, elke niet-geïntendeerde plooi of geste die naar buiten zou kunnen wijzen en de immanente retoriek zou kunnen verstoren

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
Hoe veel verder zal afhangen van de mate waarin de nieuwe bepalingen ook effectief beantwoorden aan de immanente eisen van de sector zelf

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • De andere gevoeligheid van Immer das Selbe
Het gaat om de immanente energie van de acties, niet om hun betekenissen...Immanente energie Wat Vandekeybus in zijn eerste voorstellingen onderzoekt is wat het lichaam aan fysieke beweging kan uitdrukken...hem in deze voorstelling niet louter meer om 'de immanente energie van de acties'. Lichamen uit balans Vandekeybus heeft in deze voorstelling consequent gewerkt aan een differentiatie van de

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
Volgens hem vult Perceval het ritueel op de eerste plaats in vanuit een profane visie, terwijl het in essentie gaat om een verbinding tussen het aardse, het immanente en 'het gans andere', het

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
anders gezegd, het klassieke ballet is niet essentieel nabootsend, noch wezenlijk voorstellend; veeleer omvatten deze functies datgene wat het essentiële is: de immanente zinnelijke schoonheid en...Het menselijk lichaam is geheel en al intentioneel; zelfs in rusttoestand overstijgt het zijn objectieve bestaan in de richting van een immanente en virtuele toestand

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Het gaat Lyotard om iets dat 'in het denken (in het psychische apparaat) van het Westen (West-Europa) de rol speelt van een niet-representeerbare, immanente terreur, van een onbewust affect, van een

Nr. 74, December 2000 • Andrej Tarkovski • Andrej Tarkovski
hebben we met entertainmentindustrie te maken, met showrooms en massa's, maar in geen geval met kunst, die onverminderd haar eigen, immanente wetten moet volgen

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Publiekstheater De idee dat het theater uitsluitend in zijn eigen theatraliteit zoiets als een immanente noodzaak vindt, duikt ook op in de recent verschenen bundel Critique du théâtre van

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
Om tot nieuwe tools te komen, beginnen choreografische praktijken andere instrumenten te gebruiken dan de zogenaamde immanente, maar in feite overgeërfde en prachtige, eeuwig waardevolle vormen

Nr. 98, Januari 2005 • Bojana Cvejić • To come never undone
Je kan lichamen niet langer zien als objecten en subjecten van lust, ze zijn vervormd als actieve instrumenten van materie, ze onthullen de immanente intensieve middelen die materie ter beschikking

Nr. 98, Januari 2005 • Michael Hirsch • Sociale theorie en esthetica: Wat we vandaag...
Kunst in de maatschappij’: immanente kritiek, intentieloosheid, enigmatisch karater Het utopische project van Adorno stoelt voor een belangrijk gedeelte op de vraag: ‘Wat kan fungeren als het...Eén van Adorno’s formuleringen rond kunst is de idee van een ‘functie van de functieloosheid’. Een andere is de idee van kunst als een ‘immanente kritiek’ op de maatschappij

Nr. 106, April 2007 • Gniewko Pankowicz • Over verwantschappen en huiskamers
Uit zijn conceptie van de bepaalde onbepaaldheid, die berustte op een vermenging van vooropgesteld vertrouwen in samenwerking en haar immanente onvoorspelbaarheid, en van een gedisciplineerde

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
minder genuanceerd uitgewerkt, het handelingsverloop wordt volgens een immanente logica voortgestuwd